Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998

termín konání: 1999/05/13 - 1999/08/01
místo konání: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění (Olomouc (Olomouc))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
... a co sbírky. Pří
druh výstavy: Společná
Doba konání (katalog): 1999/05/13 - 1999/08/01
poznámka, doprovodný program: Salon, Kabinet
Výstavou „... a co sbírky?“ Muzeum umění navazuje po 14 letech na přerušenou tradici přehlídek nových nákupů, které se v Oblastní galerii výtvarného umění v Olomouci konaly téměř pravidelně. Poslední akcí tohoto druhu byla výstava v roce 1984, na které byly představeny akvizice za léta 1982 –1984.
Muzeum umění v Olomouci je třetí největší institucí svého druhu v České republice a spravuje více než 60 tisíc sbírkových předmětů z oblasti architektury, avantgardní knihy, fotografie, grafiky, kresby, medailérské tvorby, obrazů, plastik a užitého umění. Kromě výstavní a kulturně – výchovné činnosti patří bezesporu k základním funkcím muzea práce akviziční, bez níž by nebylo vůbec možné rozvíjet další činnost instituce. Sbírkotvorný proces nezahrnuje pouze samotný nákup, ale předchází mu odborný průzkum kurátorů, na nějž následně navazuje i evidence a péče o daný předmět. Kvalitní akvizice je i dobrou vizitkou muzea. Proto si současná přehlídka vzala za cíl ukázat v jednotlivých sbírkách to nejlepší, co se za uplynulé období (1985 – 98) podařilo v muzeu nashromáždit. Kritériem výběru byla především kvalita. Z téměř 15 tisíc přírůstků tohoto období bylo pro výstavu a katalog nakonec vybráno zhruba 470 exponátů.
Jednotlivé sbírky Muzea umění tvoří kvalitní kolekci českého moderního výtvarného umění, které mohou s úspěchem reprezentovat v jeho vývoji od konce 19. století až po současnost. Zveřejnění výsledků sběratelské činnosti muzea za uplynulých 14 let zprůhledňuje jeho činnost, je možné se přesvědčit, kam muzeum investuje svěřené státní prostředky a v neposlední řadě lze hlavně spatřit to, co mnohdy leží dlouhá léta v depozitářích.
K výstavě je vydáván katalog s podrobným seznamem vystavených exponátů a s textem, který přibližuje průřez jednotlivých sbírek v uplynulých 14 letech.
-šb-

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: