Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary

termín konání: 2013/09/19 - 2014/01/26
místo konání: Galerie umění Karlovy Vary (Karlovy Vary (Karlovy Vary))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
60 děl / 60 let Gale
druh výstavy: Společná
Doba konání (katalog): 2013/09/19 - 2013/12/31
Doba konání (dokument): 2013/09/19 - 2014/01/26 - galeriekvary.cz
poznámka, doprovodný program: Galerie umění Karlovy Vary, nejstarší a největší muzeum umění v karlovarském regionu, hostitelka více než šesti stovek výstav a více než dvou miliónů návštěvníků, v letošním roce oslavuje šedesátileté jubileum svého trvání. Galerie byla ustanovena k 1. lednu 1953 Krajským národním výborem v Karlových Varech jako jedna z prvních osmi galerií svého druhu v Čechách a na Moravě. Vlastní činnost nové instituce započala 5. dubna 1953 výstavou Kresby a grafiky Maxmiliána Švabinského a 22. listopadu téhož roku se otevřela první stálá expozice českého výtvarného umění v Karlových Varechze sbírek Národní galerie v Praze. Od té doby se v jejich prostorách uskutečnilo mnoho kvalitních výstavních projektů, ale také mnoho výstav poplatných své době a bývalému režimu. Objevila se zde jména snad všech nejvýznamnějších tvůrců českého umění 20. století, což je dáno i zaměřením sbírkotvorného programu galerie. Účastníky oslav galerie přivítá upraveným interiérem sálů v prvním patře osazeným novými instalačními panely a především novou stálou expozicí prezentující šedesátku významných děl z bohatých sbírkových fondů galerie, z nichž některá jsou k vidění jen málokdy. Šedesátiletou historii výstavní činnosti přibližuje výstava dokumentačních materiálů z rozsáhlého galerijního archívu (shromážděno je několik stovek pozvánek, plakátů, katalogů a fotografií). Jubilejní výstavní projekt doplňuje publikace, mapující šedesát let výstavní i odborné činnosti instituce. Její součástí jsou reprodukce všech 60 vystavených děl, soupis výstav 1953 - 2013, a také text a výběr z obrazové dokumentace připravené k loňskému stému výročí vzniku hlavní budovy galerie. Jubilejní výstavní projekt ilustruje široké spektrum působení galerie na poli výtvarné kultury karlovarského regionu a rozmanitost nabídky instituce pro zdejší občany i četné lázeňské hosty.

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: