Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Sympoziální keramika: 1966-2012

termín konání: 2018/06/15 - 2018/10/07
místo konání: Mezinárodní muzeum keramiky AJG (Bechyně (Tábor))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
Sympoziální keramika
druh výstavy: Společná
Doba konání (katalog): 2018/06/15 - 2018/10/07
Doba konání (pozvánka): 2018/06/15 - 2018/10/07
poznámka, doprovodný program: vernisáž: 21. 6. 2018
-
Výstava vybraných děl z Mezinárodních sympózií keramiky představí sbírku a jednotlivá sympozia i autory rok po roce počínaje rokem 1966. Vzhledem k letošnímu výročí bude důraz kladen na Mezinárodní keramické sympozium z roku 1968.



Alšova jihočeská galerie spravuje kromě rozsáhlé sbírky grafiky, obrazů a plastiky i kvalitní a obsáhlou sbírku keramiky. Idea vzniku sbírky keramických prací úzce souvisela se vznikem Mezinárodního keramického sympozia pořádaného v Bechyni. U jeho zrodu stál v roce 1966 Václav Šerák, Bohumil Dobiáš, Karel Hetteš, Jaroslav Pýcha, Jiří Tichý a Pravoslav Rada. Pro uložení a prezentaci výsledků každoročního tvůrčího setkání umělců v Bechyni byla nově adaptována budova někdejšího zámeckého pivovaru a sýpky.
Sbírka keramiky dnes zahrnuje díla více jak tří set autorů z tuzemska i zahraničí. Bechyňské sympozium často dávalo účastníkům možnost volby tématu i materiálu, osvobozovalo autorskou tvorbu od komerčních závazností a podporovalo osobitost projevu. Od roku 1973 byl směr práce zastoupených umělců každého ročníku sympozia určen volbou tvůrčí problematiky, jejíž řešení se mělo projevit v daném období jako aktuální a společensky potřebné. Výsledky jednotlivých sympozií tak tvoří hodnotnou sbírku dokumentující dobovou evropskou tvorbu a jednotlivé tendence v oboru užitého umění.
Výběr z Mezinárodních keramických sympozií Bechyně představuje odděleně každý rok konaného sympozia s širokým záběrem umělců, témat i způsobu zpracování. Vzhledem k letošnímu výročí je důraz kladen na třetí ročník sympozia, konaného roku 1968.

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: