Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Česká krajinomalba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary

termín konání: 2016/04/21 - 2016/05/22
místo konání: Galerie umění Karlovy Vary (Karlovy Vary (Karlovy Vary))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
Česká krajinomalba 1
druh výstavy: Společná
Doba konání (pozvánka): 2016/04/21 - 2016/05/22
poznámka, doprovodný program: Zřejmě přiřazena jen část výtvarníků

V rámci postupné prezentace svých sbírek připravuje karlovarská galerie pro Galerii výtvarného umění v Hodoníně na letošní letní sezónu výstavu Česká krajinomalba 1. poloviny 20. století. Zdejší návštěvníci mohou v předpremiéře shlédnout podstatnou část vybraného souboru, který je prvním dílem rozsáhlejšího výměnného konceptu. Téměř třicítka obrazů představuje krajinomalbu, časově nejmladší z klasických malířských žánrů, který se těšil velkému zájmu umělců především na přelomu století. Vybraný soubor maleb se musel obejít o díla vystavená ve stálé expozici galerie, přesto je velmi reprezentativní a nechybí v něm špičková sbírková díla, na nichž je možno prezentovat vývoj krajinomalby v proudu času a dějin umění. Návštěvníky vítá ojedinělý a pro tvorbu Jakuba Schikanedera netypický obraz Stmívání, který dokonale zachycuje působivou atmosféru šeřící se krajiny zalité magickým světlem úplňku. Výstava prezentuje také tvorbu žáků proslulého krajináře Julia Mařáka - Antonína Slavíčka, který impresionistickou metodu přetavil v jedinečný způsob vyjádření zemitého charakteru české krajiny,Aloise Kalvodu se symbolistní atmosférou velkoformátová malby Břízy a Antonína Hudečka, koloristu s impresionistickou zkušeností a smyslem pro monumentalitu. Velký prostor na výstavě dostala také významná generace umělců Osmy, Tvrdošíjných a dalších autorů (např. J. Prucha, R. Kremlička, V. Špála, J. Zrzavý, J. Hubáček). Druhou polovinu 20. let zastupují krajináři z Umělecké besedy zachycující českou krajinu jako rustikální fenomén dlouhodobě kultivovaný lidskou prací (např. V. Rabas, V. Rada) či jako městskou periferii zajímavou svou syrovostí a omšelostí (např. K. Holan, M. Holý). Ve sbírkách galerie a tedy také ve vystavovaném souboru jsou početně zastoupeni autoři Skupiny 42, kteří svou tvorbou vyjadřovali okouzlení civilizací a svéráznou poezii okrajových městských zákoutí, což mohou diváci obdivovat na plátnech Kamila Lhotáka, Františka Grosse, Jana Smetany či Františka Hudečka. Mimo hnutí a skupiny tvořilo více solitérů, karlovarská expozice představuje koloristicky vytříbeného Martina Salcmana a Václava Bartovského, jehož neokázalá kompozici Zahrada citlivě vyvažuje skladebnost barevných ploch a linií. Vystavený výběr končí rokem 1948, poněvadž záměrně opomíjí komunistickou ideologií a socialistickým realismem ovlivněná díla.

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: