Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)

termín konání: 2014/04/25 - 2014/08/31
místo konání: Galerie výtvarného umění v Náchodě (Náchod (Náchod))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
České umění ze sbírk
druh výstavy: Společná
Doba konání (pozvánka): 2014/04/25 - 2014/08/31
Doba konání (dokument): 2014/04/26 - 2014/08/31
poznámka, doprovodný program: _
zámecká jízdárna
Galerie výtvarného umění v Náchodě představí vůbec poprvé v reprezentativním výběru svůj fond českého umění, jehož jádrem je sbírka Městské obrazárny v Náchodě, založené již 6. 7. 1934 Vlastivědnou společností města Náchoda. Vystavena bude kolekce obrazů 19. až 1. poloviny 20. století. Představí výběr z původního fondu Městské obrazárny a přirozeně i pozdější akvizice již samostatné galerie výtvarného umění.
Poslední výstava vlastní obrazové sbírky českého malířství, ovšem ve velmi omezeném výběru, se v galerii uskutečnila roku 1984. Od roku 2000 kontinuálně probíhá náročné restaurování zásadní části malířského fondu, který je až dnes fyzicky připraven k vystavování. Obrazová sbírka náchodské galerie, založené v roce 1966 jako okresní, není schopna ani v základních rysech dokumentovat vývoj českého malířství sledovaného období. Od roku 1967 totiž vždy doplácela na specializaci galerie na ruské malířství 19. a první poloviny 20. století. Ruská sbírka v každém historickém období a za každého vedení rostla na úkor české. Z ekonomických i jiných důvodů nebyl fond českého umění systematicky a potřebným způsobem doplňován díly stěžejních osobností 20. století. Ovšem i tak sbírka obsahuje řadu děl umělců slavných či známých, i umělců nestojících dnes v popředí zájmu a obdivu.

Výstava představí sbírku českého umění ve třech organizovaných tématicko-žánrových okruzích: Krajina a město, Žena, Zátiší. V nich budou zastoupena nejkvalitnější díla sbírky v časovém rozpětí od vybraných děl 19. století přes malby klasiků české moderny až k malířské tvorbě solitérních osobností do počátku 50. let 20. století. Česká sbírka bude v tomto rozsahu a úplnosti přestavena vůbec poprvé v historii a řada dosud nevystavených děl bude pro diváky překvapením.
(www.gvun.cz)

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: