Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011)

termín konání: 2012/10/25 - 2013/03/31
místo konání: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění (Olomouc (Olomouc))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
Od Tiziana po Warhol
druh výstavy: Společná
Doba konání (katalog): 2012/10/25 - 2013/03/31
Doba konání (dokument): 2012/10/25 - 2013/03/31
poznámka, doprovodný program: Muzeum umění Olomouc 1951—2011 (IV.) Výtvarné umění 1948—2011
Muzeum moderního umění | Trojlodí
Sbírky, které se formovaly po celou druhou polovinu 20. století a první desetiletí století následujícího, měly roztodivné osudy. Po nadějeplných šedesátých letech, kdy se Galerie výtvarného umění v Olomouci začala specializovat na české moderní sochařství a užitou grafiku a současně se začala otevírat světu, nastal značný úpadek a útlum v normalizačním dvacetiletí. Teprve po roce 1989 získal nástupce galerie Muzeum umění Olomouc adekvátní výstavní prostory, pro staré umění byla vybudována Arcidiecézní muzea v Olomouci a Kroměříži a bylo možné začít doplňovat sbírky moderní a současné výtvarné kultury. Jak pokračováním v dříve rozvíjených tématech (sochařství, kresba a vůbec práce na papíře včetně architektury), tak s akcentem na nové výtvarné druhy či okruhy (art brut, akční umění), ale především na to, co nebylo možné – především z ideologických důvodů –sbírat dříve. V posledním desetiletí se pokusem o překročení úzkých národních hranic stal projekt Středoevropského fora Olomouc. O sběratelské činnosti muzea zaměřené na shora zmíněnou problematiku může vypovědět alespoň několik jmen: Vladimír Boudník, Jiří Kolář, Mikuláš Medek, Adriena Šimotová, Aleš Veselý, Robert Piesen, Eva Kmentová, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Hugo Demartini, Dalibor Chatrný, Stanislav Zippe, Stanislav Kolíbal, Karel Nepraš, Pavel Nešleha, Zdeněk Beran, Milan Knížák, František Skála, Michael Rittstein, László Fehér, István Nádler, Dóra Mauer, Jozef Jankovič, Rudolf Fila, Magdalena Abakanowicz.

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: