Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Melancholie

termín konání: 2000/12/13 - 2001/03/25
místo konání: Brno (Brno-město) (Brno (Brno-město))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
Melancholie
druh výstavy: Společná
Doba konání (katalog): 2000/12/13 - 2001/03/25
Doba konání (dokument): 2000/12/13 - 2001/03/25 - MG
poznámka, doprovodný program: výstava se v Brně konala na dvou místech (Místodržitelský palác, Pražákův palác), ke kterým zatím nelze správně připojit vystavující umělce
-
Spojujícím momentem výstavy je melancholie jako důležité téma ve výtvarném umění. Melancholie je ale zároveň pojmem z historie filozofie a medicíny, duševním pocitem či stavem nebo pouhou metaforou. Všechny tyto polohy se v ní vzájemně proplétají, a tak vytvářejí nepřehlednou síť významů, z nichž každý je svým způsobem částí složitého celku.
Výstava je koncipována do dvou relativně samostatných částí soustředěných ve dvou galerijních budovách. Na jedné straně se pokouší zachytit výtvarnou reflexi pojmu melancholie v uzavřených celcích, navozujících svými tématy (melancholia artificialis, estetika sentimentu, Mundus melancholicus, melancholie avantgardy, estetika absence) představu o proměnách ideje melancholie a jejího výtvarného vyjádření. Tyto proměny odpovídají zhruba časovému sledu od renesance a baroka přes 18. a 19. století až po moderní umění a současnost. Druhá část nahlíží ideu melancholie z hlediska formálních a obsahových analogií mezi uměním dneška a minulosti. V několika kapitolách (Melancholická gesta a předměty, Smyslné radosti a vědomí času, Eroze a zmar, člověk bublina, Melancholie úniků a sen o Arkádii) sleduje řeč gest a znaků a rozvíjí okruh příbuzných témat s důrazem na motiv pomíjivosti, křehkosti lidské existence, spojený s vidinami úniků do jiných světů.
moravska-galerie.cz

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: