Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Přírůstky sbírek GFJ 1996-2010

termín konání: 2011/03/10 - 2011/04/28
místo konání: Vlašský dvůr (Kutná Hora (Kutná Hora))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
Přírůstky sbírek GFJ
druh výstavy: Společná
Doba konání (dokument): 2011/03/10 - 2011/04/28
poznámka, doprovodný program: -

V letech 1996-2010 se sbírkový fond Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory rozrostl o téměř dvě stě nových položek. Dobrá akviziční politika, tj. shromažďování sbírkových fondů přímým nákupem je neodmyslitelnou součástí činnosti každé galerie. Sbírkotvorná aktivita galerie spočívá obecně v cíleném a vědomém shromažďování uměleckých děl ve sbírkových celcích postihujících určité důležité etapy vývoje umění a umělecké proudy. V dnešní době je již jen těžko možné sestavit reprezentativní kolekce, které by shromažďovaly stěžejní díla toho, co nazýváme klasickým českým výtvarným uměním. Je však možné vydat se cestou schůdnější z hlediska dostupnosti nových děl. Touto cestou se vydala i Galerie Felixe Jeneweina v roce 1996. Co se týká cílů akviziční politiky Galerie Felixe Jeneweina jsou dodržovány striktně tři zásadní linie. První z nich, je čistě "jeneweinovská". Druhá je vedena zájmem doplňovat sbírku regionálních autorů, resp. autorů s prokazatelným vztahem díla nebo jejich osobnosti k regionu Kutné Hory. - Třetí linii pak představuje záměr shromažďovat díla současných umělců, jejichž tvorba je obsahově v relaci s dílem Felixe Jeneweina. Tento poslední z uvedených cílů se daří naplňovat zatím nejúspěšněji. Výběr autorů, od kterých byla díla do sbírek formou přímé akvizice získána není veden jen pouhou subjektivní intuicí, ale především na základě určité objektivity nebo alespoň jejího co nejvyššího stupně ve stávajícím čase a místě, který je možno vyjádřit mírou uznání umělecké kvality autorovy tvorby (v jeho dosavadním známém celku nikoliv pouze určité části) a mírou významu autora v domácím i mezinárodním kontextu. Z hlediska galerie jsou tito současní autoři spojeni s regionem Kutné Hory, uspořádáním jejich prezentací v Sankturinovském domě nebo jejich účastí na několika proběhnuvších ročnících Sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora, odkud byla vytěžena díla vytvořená přímo v Kutné Hoře a pod přímým vlivem "jeneweinovské" inspirace. - Že bylo uspořádání sympozií pro sbírky města Kutné Hory přínosem dosvědčuje fakt, že nové přírůstky ze sympozií představují více než polovinu z celkového počtu všech nových sbírkových předmětů z let 1996-2010. Nově zastoupení autoři patří ke generaci konce 80. případně 90.let dvacátého století, někteří ke generaci nejmladší. - Kromě akvizic a nově získaných uměleckých děl z jeneweinovského sympozia je nedílným zdrojem pro sbírkové fondy i forma bezúplatného nabývání sbírkových předmětu, tj. darem. Zejména v posledních dvou letech GFJ takto získala soubory obrazů malířů nejen z regionu ale i jiných.

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: