Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

termín konání: 2008/07/11 - 2008/09/14
místo konání: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Trenčín (Trenčín))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
České a slovenské vý
druh výstavy: Společná
Doba konání (katalog): 2008/07/11 - 2008/09/14
poznámka, doprovodný program: Návštevnosť: 1.673
11. júl - 14. september 2008
autorská koncepcia: Eva Trojanová, Klára Kubíková, Danica Lovišková, Ludvík Ševeček
Po sérii prehliadok českého alebo slovenského výtvarného umenia šesťdesiatych rokov, ktoré prebehli v Prahe, Bratislave, ale i ďalších mestách, prišlo niekoľko významných českých a slovenských galérií s ojedinelým projektom prvej spoločnej výstavy výtvarného umenia spomínaného obdobia. Nie je to len dielo náhody, že prvotná myšlienka vznikla práve na pôde Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Galérie Mesta Bratislavy a Českého múzea výtvarných umení v Prahe, teda štyroch popredných slovenských a českých galérií. Výstava mala 11. júla svoju premiéru práve v trenčianskej galérii Bazovského.
Výstava České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia si kládla za cieľ predstaviť diela najpoprednejších umeleckých osobností, tohto historického a svojim spôsobom - z československého pohľadu, doteraz nie celkom dostatočne zhodnoteného obdobia. Súčasťou výstavnej kolekcie boli aj práce často zabudnutých umelcov, ktorí do príslušných umeleckých súvislostí nebývajú zaraďovaní, len z dôvodu, že pôsobili v regióne mimo hlavných kultúrnych centier našich krajín.
zdroj - www.gmab.sk

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: