Tiskový výstup informačního systému abART - výstava/akce


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta

termín konání: 1998/06/25 - 1998/12/31
místo konání: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění (Olomouc (Olomouc))

výstavy/akce
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: instituce, obce, pořadatele a předmětu. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- instituce: pro vyhledávání instituce kde se výstava konala (např. galerie václava nebo i *špál)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce, kde se výstava konala (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání názvu výstavy (např. mladí nebo i %mladí)
- termín: pro vyhledání začátku výstavy, ve formátu RRRR/*M/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:  Termín konání:
Oznámení o Ikarově l
druh výstavy: Společná
Doba konání (pozvánka): 1998/06/25 - 1998/12/31
poznámka, doprovodný program: Salon, Kabinet, Trojlodí

Řada lidí je přesvědčena o tom, že šedesátá léta tvoří v rámci druhé poloviny dvacátého století nesporný vrchol. Například i v mnoha oblastech české kultury. Jiní, ti skeptičtější, zase nezřídka hovoří o „desetiletí iluzí“, v němž již tkvěly kořeny úpadku následujících let. Jaká však byla šedesátá léta v Olomouci, čím žila zdejší, především výtvarná kultura a co z ní dodnes přežilo jako zásadní a nosné? Výročí osmašedesátého roku poskytlo Muzeu umění příležitost provést první zevrubnou rekapitulaci tehdejšího dění.
Nebude patrně sporu o tom, že ústřední myšlenkou šedesátých let se stalo směřování k co největší míře svobody, o níž tehdy Sartre prohlašoval, že je podstatou lidského bytí, směřování, které tak příkře kontrastovalo s obdobími totalit /nacismem, stalinismem, normalizací/. I koncepce olomoucké výstavy je zčásti založena na očividné protikladnosti zdejších padesátých let s jejich pokusem vytvořit ze starobylého města pitoreskní metropoli socialistického realismu s mnoha zastaveními nového komunistického kalendáře, s tím, co se začalo odehrávat na jejich konci. Výstava se však nepokouší představit kulturu šedesátých let v jakémsi černobílém schématu a tím méně nostalgicky, je naopak pokusem sledovat ji v mnoha jejích proměnách jako soubor nezřídka nejednoznačných a mnohdy i paradoxních jevů. Celé první patro muzea je tentokrát věnováno představení příkladů malířských a sochařských děl, fotografické tvorby, dokumentace architektonického dění včetně pokusu o rekonstrukci charakteristického dobového interiéru i tehdejší památkové péče, a to jak z autorského hlediska, tak i jako ilustrace některých příkladů dobového dění (významné výstavy, např. sochařské bilance apod.).
Expozici provází obsáhlý, bohatě ilustrovaný katalog, který kromě úvodních statí (o společenském vývoji, o dění v literární, divadelní, hudební či filmové oblasti a přirozeně o výtvarné kultuře) shrnuje i řadu vzpomínek pamětníků, podchycuje bio-grafické medailony předních výtvarných umělců či heslář nejvýznamnějších různorodých událostí. V průběhu jejího půlročního trvání však výstavu doprovodí i řada dalších akcí, přednášek, besed, pokusů o rekonstrukci tehdejšího dění nezřídka i v podání jeho někdejších protagonistů.
-pz-

 

instituce:
obec:
pořadatel:
předmět: