Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Šetlík Jiří

* 2.4.1929 Praha (Česká republika (Czech Republic))
pedagog, historik umění, kurátor, překladatel

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Šetlík Jiří
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Josef Čapek 1887 - 1945 (Sympozium o životě a díle Josefa Čapka), (autor referátů přednesených v rámci sympozia)

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Milan Maryška: Kresby 1984 - 1985, (adresát)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Beseda s Jiřím Šalamounem, (rozhovor s J.Š.)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Beseda s Jiřím Šalamounem, (rozhovor s autorem)

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Schulz Karel , Kámen a bolest, Československý spisovatel, Praha (výběr reprodukcí)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Hlavsa Oldřich , Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Nešlehová Mahulena , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha (146, 228)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, ? Joska Skalník (Sny - situace - hry), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha (citace, s. 182)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Prošek Václav , Pražské Podolí (Místopisně-historický průvodce s historií antikvariátu Prošek), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha (19, 20, 97)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Prošek Václav , Pražské Podolí 2 (Podolskými ulicemi včerejška i dneška krok za krokem), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha (208)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1953, ? O jedné problematické knize, Výtvarná práce, 1,27,1953/10/30,2
  1957, Saal Josef , Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 5,14,1957/07/20,9-10
  1957, ? Sochařské náčrty a kresby, Výtvarná práce, 5,14,1957/07/20,3
  1957, Nováček Prokop , "Umělecké" odlévání do kovu, Výtvarná práce, 5,17,1957/09/06,11
  1958, Red., Výtvarná práce , Stipendium pro mladé malíře, grafiky a sochaře na rok 1958, Výtvarná práce, 6,3,1958/02/22,10
  1959, Red., Výtvarná práce , O nový životní sloh, Výtvarná práce, 7,3,1959/02/24,1-2
  1959, ? Malíř Alois Vitík vystavil v Nové síni..., Výtvarná práce, 7,25-26,1959/12/31,15
  1961, ? V galerii Čs. spisovatele zahájili..., Výtvarná práce, 9,25-26,1961/12/30,15
  1965, ? Ze zasedání ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 13,6-7,1965/04/26,8-8
  1965, Vachtová Ludmila , Dopisy a polemiky (Dopis bez známky Jiřímu Šetlíkovi), Výtvarná práce, 13,20,1965/10/29,10
  1966, ? Sovětsko-československé výtvarné symposium, Výtvarná práce, 14,10,1966/05/26,1-1
  1969, Dvořák František , Výstavy, Výtvarná práce, 17,3-4,1969/05/10,4-5 (4, 5)
  1985, sjr , K brněnské výstavě Zdeňka Palcra, Někdo něco 1, ?, ?, 1985,1-4
  1990, Řeháková Naďa , Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura, 14,3,1990,0-0 (IX)
  1991, Vachtová Ludmila , V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4,14,1991/07/11,16-16
  1992, ? Un art fort et émouvant est né sous les régimes totalitaires, La Liberté, ?, ?, 1992/11/12,0-0
  1995, Zemina Jaromír , Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, ?, 3-4,1995,26-32 (26 - 32)
  1995, Šetlík Jiří , Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, ?, 3-4,1995,8-19
  1999, Horová Anděla , České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12,24,1999/12/02,12-12
  2007, Hubatová-Vacková roz. Mrázková Lada , Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, ?, ?, 2007,233-246
  2008, Wittlich Petr , Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21,4,2008/02/21,7
  2013, Zavadilová Darina , Design jako politický nástroj (Kubánský design po roce 1959 a jeho ohlasy v socialistickém Československu), Umění a politika, ?, ?, 2013,191-201

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Ausstellung tschechischer Künstler, (adresát)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Minisalon, (osobní pozvánka)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art,

pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Cena Jindřicha Chalupeckého,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, (odborný lektor - Výtvarné umění a design)

dopis
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Dopis Svazu českých výtvarných umělců (14. 10. 1987),

informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Václav Boštík 1913...2005 (Speciální pořady k výstavě Václava Boštíka),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: