Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Vlevo

Lauda Jan

* 4.4.1898 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 11.3.1959 Praha (Česká republika (Czech Republic))
sochař, pedagog

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Lauda Jan
kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Čapková Votrubová Dagmar , Kyrášek Jiří , Šámal Jindřich , Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Bauch Jan , Barvy století, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, ? Pravoslav Rada: Keramická plastika, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1927-1928, ? Výsledek soutěže na bronzová vrata pro dóm svatovítský, Volné směry, 25,3-4,1927-1928,97
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Kremlička Rudolf , Filla Emil , Holan Karel , Nezávislý umělec před nezávislým soudem, Fronta, 6 (1933-1934),21,1933/11/02,321-322
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, ? Nezávislý umělec před nezávislým soudem (Pokračování), Fronta, 6 (1933-1934),23,1933/11/16,355-357
  1950, Rabas Václav , Dopis národ. umělce Václava Rabase, Výtvarné umění, 1,4,1950/08,190-191
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Synecký Luboš , Výtvarníci na novou cestu, Mladá fronta, 6,82,1950/04/06,4-4
  1953, Veselý Adolf , Z dílen naších výtvarníků, Výtvarná práce , 1,15,1953/05/15,2
  1953, Sychra Vladimír , Ještě o figurální mříži pro Karolinum, Výtvarná práce, 1,20,1953/07/24,4-5
  1954, ? Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2,23-24,1954/12/04,10
  1955, Formánek Václav , Naše současné výtvarné umění (III. přehlídka československého výtvarného umění v Jízdárně, Praha - květen-září 1955), Výtvarné umění, 5,7-8,1955/11/20,289-298
  1955, Red., Výtvarná práce , Dne 15. března byla v síni Mánes otevřena výstava..., Výtvarná práce, 3,6,1955/03/25,3
  1955, ? Soutěž na výzdobu Vítkova, Výtvarná práce, 3,3,1955/02/11,7-7
  1955, Red., Výtvarná práce , Doplněk soutěžních podmínek na Arbesův pomník, Výtvarná práce, 3,10,1955/05/20,9
  1956, Mašín Jiří , Současné československé sochařství, Výtvarné umění, 6,3,1956/04/30,121-135
  1956, Holý Miloslav , Smysl aktu v malířství, Výtvarné umění, 6,8,1956/11/10,343-355
  1956, ? Výsledek soutěže na památník Jan Žižky v Trocnově, Výtvarná práce, 4,17,1956/10/25,11
  1956, ? Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4,18-19,1956/11/15,2
  1956, ? Usnesení ustavující schůze ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 4,20-21,1956/12/05,4
  1957, ? Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 5,6-7,1957/04/13,15
  1957, ? Soutěž na pomník J. E. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 5,11,1957/06/07,11
  1957, ? Výsledek soutěže na pomník J. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 5,25-26,1957/12/30,15
  1958, ? Projednávání odvolání, Výtvarná práce, 6,16,1958/09/15,11
  1958, Red., Výtvarná práce , Na návrh vlády..., Výtvarná práce, 6,22,1958/12/23,1
  1958, ? Jan Lauda zahájil v úterý 29. dubna..., Výtvarná práce, 6,9,1958/05/22,11
  1959, Pelc Antonín , Proslov Antonína Pelce nad rakví Jana Laudy, Výtvarná práce, 7,5,1959/03/17,5
  1965, Mašín Jiří , Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15,1,1965/02/10,6-15
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Rytina Václav , Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24,55,1968/02/25,7-7
  1968, ? Od Myslbeka k dnešku, Výtvarná práce, 16,16-17,1968/09/25,5
  1977, Šindelář Dušan , Realismus a socialistický realismus, Výtvarná kultura, 1,2,1977,1-12
  1977, Konečný Dušan , Proletářský internacionalismus a výtvarné umění, Výtvarná kultura, 1,5,1977,14-29
  1978, Konečný Dušan , Miroslav Pangrác (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 2,6,1978,41-47
  1979, Rataj Jaroslav , 180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3,5,1979,55-57
  1979, Hlaváček Luboš M. , Sochař Vladislav Gajda (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 3,6,1979,43-47
  1980, Konečný Dušan , Lenin v českém výtvarném umění (Příspěvek k ikonografii a typologii), Výtvarná kultura, 4,4,1980,2-7
  1981, Stehlíková Blanka , Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5,6,1981,2-9
  1981, Konečný Dušan , Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5,6,1981,10-18
  1982, Hlaváček Luboš M. , Umění a mír, Výtvarná kultura, 6,4,1982,3-9
  1983, Halířová Muchová Marie , Stanislav Hanzík (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 7,4,1983,39-41
  1983, Bartoň Miloš , Výtvarné dílo v architektuře, Výtvarná kultura, 7,6,1983,27-31
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1985, Schránilová Eliška , Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, ?, ?, 1985/01,16-23
  1985, Karbaš Jiří , Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, ?, ?, 1985,17-22
  1988, Hlaváček Luboš M. , Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,16,1988/10/25,1-2
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988/06/08, Hlaváček Luboš M. , Výtvarné umění po roce 1945, Tvorba, ?, 23,1988,1-4
  1989, Kotalík Jiří Tomáš , Akademie jubilejní, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,19,1989/09/19,? (1, 3)
  1989, Tomsová Lenka , Tradice AVU ve XX. století, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,22,1989/10/31,5
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Hvížďala Karel , Prubířské kameny Jana Koblasy (Pracovali jsme posedle, diskutovali do úmoru, ale to vše v podzemí, říká o svých začátcích v Čechách sochař), Mladá fronta Dnes, ?, ?, 2003/09/19,0
  2012, Michalová Rea , Výtvarná tvorba dvacátých let, Jan Bauch, ?, ?, 2012,22-28
  2012, Michalová Rea , Výtvarná tvorba třicátých let, Jan Bauch, ?, ?, 2012,29-42
  2012, Kováč Peter , Jan Bauch: Esej (Bauchovo století), Jan Bauch, ?, ?, 2012,325-358
  2015, Janouch Ladislav , Kňap Jaroslav , Úspěch modřanského sochaře, Noviny Prahy 12, ?, ?, 2015/01/30,2
  2019, Koucká Tereza , Nejlepší z mých Bretagní..., Art + Antiques, ?, 6,2019/06/07,16-17

text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Přetržená tradice (Dílna Jaroslava Vondráčka je název...),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: