Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Mácha Karel Hynek

* 16.11.1810 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 5.11.1836 Litoměřice (Litoměřice) (Česká republika (Czech Republic))
básník, spisovatel, dramatik, výtvarník

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Mácha Karel
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Lumír Šindelář: Karel Hynek Mácha (Deset podob básníkových),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981 -, Kafka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Čestmír Kafka: Spojování a asambláže,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Č. Kafka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Poznamenání cest Karla Hynka Máchy (1976-1980),

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  1999, Dalekáť cesta má (IV. mezioborové máchovské setkání - Litoměřice 28. - 30. V. 1999),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1928, Novák Arne , Švabinský Max , Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1936, Biebl Konstantin , Hrob Karla Hynka Máchy, Ani labuť ani Lůna, ?, ?, 1936,9
  1945, Halas František , Památce K. H. M. (Z české poesie 1939-1945), Kvart, 4,1,1945,95-95
  1948, Tichý Vítězslav , Otokar Fischer - Germanista, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3,?, 1948,175-177
  1948, Polák Josef , Albert Pražák za katedrou, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3,?, 1948,282-283
  1948, Hubička Otakar , Nad hrobem básníkovým, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3,?, 1948,308-310
  1948, Polák Josef , Proč kritická vydání klasiků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3,?, 1948,310-311
  1948, Píša Antonín Matěj , Divadelní epilog Otokara Fischera, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3,?, 1948,104-113
  1948, Polák Karel , Historik a kritik, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3,?, 1948,155-160
  1948, Maršíček Vlastimil , Setkání s Raoul Ponchonem, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3,?, 1948,47-48
  1948, Cvejn Karel , Zaniklé zpěvy Františka Alše, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3,?, 1948,89-92
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1957, Doležal František , Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem, 9,?, 1957/12/24,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, zmz (Lidová demokracie) , Grafiky k literárním prředlohám, Lidová demokracie, 38,146,1983/06/23,5
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Toman Prokop Hugo , František Doležal v roudnické galerii, , 65,3,2005,?
  1968, Javůrek Jiří , Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, ?, 7/8,1968,23-28
  1968, Sýs Karel , K. H. M., Sešity pro literaturu a diskusi, 3,23,1968/09,21-22
  1970, Čubrda Zdeněk , Grafika v jihomoravských "minigaleriích", , 65,3,2005,4
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1970, Doležal František , Hruška Stanislav , Mácha malířskou inspirací, Průboj, Ústí nad Labem, ?, ?, 1970/09/28,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1970, Dolejš Jiří , Máchovské variace Františka Doležala, Průboj, Ústí nad Labem, ?, ?, 1970/11/12,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Peťas František , Malíř citu a fantazie, Rudé právo, ?, ?, 1970/11/28,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1970, Kráslová Marie Nasťa , Doležal - Rocman, Svobodné slovo, ?, ?, 1970/11/19,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1970, Wittlichová roz. Wenigová Jana , Dvakrát z Kramářovy galerie, Lidová demokracie, ?, ?, 1970/11/17,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Votoček Otakar , Cykly z Litoměřic a středohoří (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Průboj, Ústí nad Labem, ?, ?, 1975/04/10,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1976, Dolejš Jiří , Máchovské motivy (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Průboj, Ústí nad Labem, ?, ?, 1976/05/18,?
  1979, Šetlík Jiří , Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, ?, ?, 1979,33-59
  1979, Šindelář Dušan , Descartes René , Kritické myšlení a kritika, Výtvarná kultura, 3,4,1979,? (nestránkováno, kulér)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Doležal František , Hruška Stanislav , Máchův interpret (Bilance 50 let tvůrčí činnosti malíře Františka Doležala), Průboj, Ústí nad Labem, ?, ?, 1979/03/16,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Doležal František , Hruška Stanislav , Prameny tvůrčí inspirace (K výstavě Františka Doležla v roudnické galérii), Průboj, Ústí nad Labem, ?, ?, 1981/10/23,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Hruška Stanislav , Mácha inspirací (K výstavě obrazů a kreseb F. Doležala), Proud, ?, ?, 1981/10/30,?
  1983, -fš- , Zdeněk Sklenář - vybrané obrazy (Zprávy z krajů - Severočeský kraj), Výtvarná kultura, 7,4,1983,12-13 (s. 12-13 kulér)
  1983, Petrová roz. Kukalová Sylva , Grafika Aleny Laufrové (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 7,6,1983,50-51
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Křivánek Vladimír , Sepětí s Apollinairem i moderním malířsví, Mladá fronta, ?, ?, 1984/07/19,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Dvořák František , Výstava k Měsíci knihy, Lidová demokracie, 42,63,1986/03/15,5
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1986, Benšová Matyášová Věra , Na máchovské téma, Zemědělské noviny, ?, ?, 1986/10/17,?
  1991, Zemina Jaromír , Alén Diviš znovuobjevený, Revolver Revue, ?, 17,1991,44-72
  1995, Kroutvor Josef , Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, ?, 50-53,1995,57-64
  1996, Pečinková Pavla , V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9,25,1996/12/05,1-1
  1996, Hlaváček Josef , Uzavřeni, v Evropě (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9,25,1996/12/05,16-16
  1996, Vašák Pavel , Když procházím chalupou na Litoměřicku..., Salon 1, ?, ?, 1996,2
  1999, Smetana Jan , Karl Brantl (Kreslíř českých hradů), Kreslíři a litografové litoměřické kamenotiskárny Karla Viléma Medaua (1791-1866), ?, ?, 1999,53-59
  2000, Prahl Roman , Na okraj Slavného výročí a civilní výstavy (Praha, Národní galerie, Valdštejnská jízdárna, 18. 87. - 28. 10.), , 65,3,2005,12-12
  2001, Doskočil Oldřich , Hmotné památky výtvarné kultury připomínající osobnost Josefa rytíře Klecanského (1788-1850), krajského hejtmana litoměřického v letech 1836 až 1848 (Příloha I.), , 65,3,2005,68-85
  2001, Kundera Ludvík , František Doležal aneb Život s Máchou (Příloha VI.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, ?, ?, 2001,102-103
  2002, Zemina Jaromír , Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 39,4,2002,369-378
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Sládek Vladimír , Tyč Miroslav , Chystáme sborník o sochách Kolína, Kolínský Pres, 11,51,2006/12/19,6-6
  2010, Zemina Jaromír , Ilustrace, Via artis, via vitae, ?, ?, 2010,529-549
  2012, Nováková Ester Marie , Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, ?, ?, 2012,5-23
  2012, Nováková Ester Marie , Český historický román v protektorátě: Možnosti a úskalí, Český historický román v období protektorátu, ?, ?, 2012,25-41
  2013, Koval Miroslav , Podivuhodný kreslíř Karel Havlíček..., Karel Havlíček 1907-1988: Děti noci, ?, ?, 2013,? (nestránkováno)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2018, Štogrová Doležalová Jarmila , Svědek zmizelého (Staré Litoměřice v obrazech Františka Doležala), My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 1,1,2018,74-75

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Karel Hynek Mácha /1810-1836/ a současné výtvarné umění,

text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Jaroslav J. Alt: Kalendárium / Stěhování duše (Galerie Felix Figura, Praha, 22.10.–9.11.2008),

bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Havran, (citace)

www
rok vydání, název (podnázev)
  2011, Dílo malíře Františka Doležala se vrací do Holic ,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: