Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Pelc Antonín

* 16.1.1895 Lišany (Rakovník) (Česká republika (Czech Republic))
+ 24.3.1967 Praha (Česká republika (Czech Republic))
karikaturista, pedagog, ilustrátor, typograf, malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
Pelc Adam Pelc Aleksandra
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Pelc Antonín
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Antonín Pelc: Výbor z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Antonín Pelc: Ilustrace,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Antonín Pelc,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Antonín Pelc: Obrazy, kresby, ilustrace,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Antonín Pelc: Kresby, ilustrace, obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940-1945),

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1920, Kreslíři ze Šibeniček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Jubilejní výstava Umělecké besedy 1933,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Sto let rakovnické reálky 1833 - 1933 (Naši výtvarníci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, 2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, United Nations War Poster Exhibition,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Mánes 1946,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, A. Hoffmeister, A. Pelc,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Tjeckoslovakisk Konst,
  1951, I. přehlídka československého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, III. členská výstava,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, Knižní ilustrace 1953 (Výstava originálů z edice Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Výtvarníci a kniha,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1954, Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Zátiší v české malbě XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Malá krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Moderní české malířství II (léta dvacátá),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Soudobé české malířství 1945 - 1960,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Tvůrčí skupina Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Nejkrásnější knihy 1960,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1961, Současné české malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Škola vidění I. (Výmluvnost kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Československé výtvarné umění za lepší zítřek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu),
  1961, Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, 40 let české politické karikatury,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Klasikové české karikatury třicátých let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Rychnov 1963,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Od Mánesa ke Špálovi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1965, Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Moderní česká kresba,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1965, Škola vidění (Výmluvnost kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České moderní malířství a sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, 2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, I. pražský salon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Malarstvo czeskie 1900-1950,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československého malířství 1918 - 1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československé malby (z fodnů československých galerií),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Přírůstky českého moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Česká malířství od doby Osmy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, České umenie I. polovice 20. storočia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České sociální umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Bič smíchu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Umění a doba (České umění dvacátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České sociální umění dvacátých let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1971, Obrazy pěti století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, 75 let moderní české knižní ilustrace,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, České sociální umění ze sbírek Moravské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Knižní ilustrace Artie 1953-1973,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Boje a zápasy (Ze sbírek severočeských galerií),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Dix siècles d'art tchèque et slovaque,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl I.),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1976, Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, České umění 1900/1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění a známka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Umění (České umění 1945/1975),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Dítě v českém umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Nezapomenutelná generace (Sociální tendence v českém výtvarném umění v období let 1913-1930 ze sbírek Národní galerie v Praze a Severočeské galerie v Litoměřicích),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Klasikové české ilustrace,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1983, České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Z nových zisků galerie 1973/1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká avantgarda Španělsku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Přírůstky 1985 - 1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České zátiší 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, 1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České sociální umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Česká karikatura proti fašismu a válce 1933-1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Umění na známkách (Praga 1988),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Pražská nároží,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Česká kresba XX. století II,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Přírůstky 1980 - 1990,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český příběh 1918/1938,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Český filmový plakát 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Metamorphoses,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Dost tichého šepotu (Exilová výtvarná scéna v Československu (1933-1939)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Zastihla je noc / Caught by the night (Čeští umělci ve Francii 1938-1945 / Czech artists in France 1938-1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Má vlast (Pocta české krajinomalbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Portrét a figura ze sbírky Kooperativy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Osobní výběr V - členové galerijního klubu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Kubišta - Filla: Plzeňská disputace (Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat. (1965), Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Antonín Pelc: Výběr z díla,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Pelc Antonín , Antonín Pelc: Karikatury 1919 - 1945, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Lamač Miroslav , Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Lamač Miroslav , Antonín Pelc, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, ? Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, ? Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, ? Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1968, ? Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Brožek Jaroslav , Zhoř Igor , Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Šolta Vladimír , Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Burian Jiří , Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Vimr Vladimír , Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Baleka Jan , Peterajová Ľudmila , Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, ? Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Pytlík Radko , Český kreslený humor XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1989, Hohler Vilém , Kössl Jiří , Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Olič Jiří , Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Machalický Jiří , Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Vlčková Lucie , Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Vencl Slavomil , České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Pravdová Anna , Winter Tomáš , Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967)), Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Ryška Pavel , Šrámek Jan , Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město) (13, 24, 26, 27, 47, 82, 131, 146-148, 149)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Knobloch Janáková Iva , Vondráček Radim , Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Pravdová Anna , Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950, Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, ? Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2017, Petrasová Taťána , Švácha Rostislav , Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2018, Exner Ivan , Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, 20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1936, Krejčí Karel František , Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, ?, ?, 1936,43-48
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1945, Doležal František , Osvobození se navracejí, Lidová kultura, 1,?, 1945/08/18,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1948, Doležal František , Představitelé naší moderní karikatury (Pelc a Hoffmeister), Národní osvobození, 19,?, 1948/07/18,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, ? Výstava karikatur Antonína Pelce, Mladá fronta, 6,186,1950/08/09,4-4
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Synecký Luboš , Bojovné umění Antonína Pelce (Perem a štetcem za mír a socialismus), Mladá fronta, 6,220,1950/09/17,4-4
  1951, Jícha Václav , Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2,1,1951/07,1-12
  1951/6, Bursík Jiří , Několik poznámek ke grafice, Výtvarné umění, 1,9-10,1951/06,427-432
  1952, red , Československá cena míru Antonínu Pelclovi, Výtvarné umění, 2,9-10,1952/12,450-450
  1954, Padrta Jiří , Sláva české ilustraci (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2,8,1954/04/23,3-3
  1954, ? Na výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarná práce, 2,3,1954/02/12,5
  1954, ? Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2,4,1954/02/26,7
  1955, Lacina Václav , S Antonínem Pelcem, Výtvarné umění, 5,4,1955/05/20,164-165
  1955, Kotalík Jiří , K ilustrační tvorbě Antonína Pelce, Výtvarné umění, 5,4,1955/05/20,166-172
  1955, Pohribný Arsén , Antonín Pelc v boji za mír, Výtvarné umění, 4,9-10,1955/01/31,474-476
  1955, Kotalík Jiří , Šedesát let Antonína Pelce, Výtvarná práce, 3,1,1955/01/14,3-3
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Hofmeisterová Jana , Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11,305,1955/12/20,3-3
  1955, ? Přátelský večer k oslavě šedesátin Antonína Pelce, Výtvarná práce, 3,2,1955/01/28,4
  1955, Red., Výtvarná práce , Vysoké vyznamenání jubilantům, Výtvarná práce, 3,2,1955/01/28,7
  1955, Red., Výtvarná práce , Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3,3,1955/02/11,8
  1955, Red., Výtvarná práce , Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3,5,1955/03/11,9
  1955, Tomeš Jan Marius , Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3,19,1955/10/28,10
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, ? Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Mladá fronta, 12,261,1956/10/28,7-7
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1956, Diviš Vladimír , Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 4,7,1956/04/20,6-7
  1956, ? XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 4,11,1956/07/06,7
  1956, Míčko Miroslav , XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4,13-14,1956/09/05,3-4
  1957, Hartmann Antonín , Československé umění v boji proti fašismu, Výtvarná práce, 5,6-7,1957/04/13,11-12
  1957, Hlaváček Luboš M. , Nové kresby Antonína Pelce, Výtvarná práce, 5,24,1957/12/18,4
  1958, Pelc Antonín , Šetlík Jiří , Rozhovor s Antonínem Pelcem, Výtvarné umění, 8,4,1958/07/15,154-161
  1958, Hartmann Antonín , Nejkrásnější čs. kniha 1957, Výtvarná práce, 6,5,1958/03/22,8
  1958, Sovák Pravoslav , Svět jazzu v našem umění, Výtvarná práce, 6,7,1958/04/27,6
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Hájek Lubor , Čína v dílech čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 7,20-21,1959/10/29,13-13
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Bartovský Václav , Z našich výstavních síní, Svobodné slovo, 15,239,1959/10/07,3-3
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Richter Stanislav , Čína v dílech čs. výtvarných umělců, Lidová demokracie, 15,239,1959/10/07,5-5
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Bartoš Jaroslav , Okouzleni Čínou a jejím uměním, Večerní Praha, 5,238,1959/10/09,3-3
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Hubená Dagmar , Podzim v pražských výstavních síních, Práce, 15,243,1959/10/11,5-5
  1959, Novák Luděk , Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 7,1,1959/01/31,3-4
  1959, Žadova Larisa Alexejevna , Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7,6,1959/04/20,12
  1959, ? Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury , Výtvarná práce, 7,9,1959/06/04,3
  1959, Sovák Pravoslav , Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 7,10,1959/06/27,5
  1960, Šetlík Jiří , Tvůrčí skupina Mánes, Výtvarná práce, 8,22,1960/11/26,3-4
  1961, Zykmund Václav , Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9,11,1961/06/07,7-8
  1961, Hofmeisterová Jana , Kotalík Jiří , Letošní bienále v Sao Paulo, Výtvarná práce, 9,23,1961/11/28,12
  1962, Brožková Libuše , Z nových knih (Pelcovy ilustrace ke Zločinu pátera Amara), Výtvarná práce, 10,7,1962/05/04,4
  1962, Hlaváček Luboš M. , Dílo Antonína Pelce, Výtvarná práce, 10,20-21,1962/11/23,3-4 (3 a 4)
  1962, Hofmeisterová Jana , Berlínská výstava o společném boji, Výtvarná práce, 10,1,1962/01/25,2
  1962, ? Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ, Výtvarná práce, 10,25-26,1962/12/31,1-2
  1963, Hofmeisterová Jana , Antonín Pelc národním umělcem, Plamen, 5,10,1963/10,132-132
  1963, Sovák Pravoslav , Trnka a Pelc národními umělci, Výtvarná práce, 11,17,1963/10/05,2-11 (2 a 11)
  1963, ? Kronika, Výtvarná práce, 11,17,1963/10/05,11-11
  1964, Lamač Miroslav , Mezi obrazy a karikaturou (Na okraj výboru z díla Antonína Pelce), Výtvarné umění, 14,1,1964/01/31,1-9
  1964, Lamač Miroslav , Antonín Pelc, Výtvarné umění, 14,9-10,1964/12/21,464-464 (464)
  1965, Konrád Karel , Národnímu umělci Antonínu Pelcovi, Plamen, 7,3,1965/03,168-169
  1965, Jirous Ivan Martin , Salón současné ilustrace, Výtvarná práce, 13,1,1965/02/22,4-4
  1965, ? Důvěra a odpovědnost, Výtvarná práce, 13,4,1965/03/31,?
  1965, Brožková Libuše , Sedmdesátiny Antonína Pelce, Výtvarná práce, 13,2,1965/03/06,2-2
  1966, Baleka Jan , Dvě hradecké výstavy (Přehled výstav), Výtvarná práce, 14,15,1966/08/04,5-5 (5)
  1966, Baleka Jan , Antonín Pelc 1921-1965, Pochodeň, ?, ?, 1966/06/14,?
  1966, Pecharová Jaroslava , Hovoří umělecké dílo, Výtvarná práce, 14,6,1966/03/31,4
  1966, Hlaváček Luboš M. , Kultura knihy, Výtvarná práce, 14,17,1966/09/01,4-5
  1967, Šetlík Jiří , In memoriam Antonína Pelce, Plamen, 9,5,1967/05,147
  1967, Šetlík Jiří , Nespravedlnost nemoci, Výtvarná práce, 15,8,1967/04/20,1
  1967, Hoffmeister Adolf , Antonín Pelc, Výtvarná práce, 15,15,1967/07/27,8
  1970, ? Vzpomínka na Antonína Pelce, Výtvarná práce, 18,4,1970/02/18,2
  1978, Šmejkal František , Umění protestu: česká avantgarda v době španělské občanské války, Umění, 26,3,1978,263-276
  1978, Hlaváček Luboš M. , Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 26,2,1978,97-113
  1983, Langerová Marie , Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, ?, ?, 1983,171-179
  1983, Konečný Dušan , Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7,5,1983,2-10
  1989, Kössl Jiří , Proměny realismu, Sport v umění, ?, ?, 1989,148-201
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Volf Petr , Antonín Pelc - Gándhí a Anglie (1934), Reflex, 17,8,2006/02/23,58-58
  2007, Winter Tomáš , Meteor v tmavé noci (Karikatura a dějiny českého výtvarného umění), Proměny dějin umění, ?, ?, 2007,41-49
  2013, ? Klasická moderna, Ročenka ART+, ?, ?, 2013/02,34-36
  2014, ? Klasická moderna, Ročenka ART+, ?, ?, 2014,41-44
  2014, Kudrna Jan , Vlny 1918-1923 (A přece je tady), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, ?, ?, 2014,14-33

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps),
  2015, Ve válce múzy mlčí,

text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Válečné kresby Antonína Pelce,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque,
  2003, Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze),

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3,

soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Čína v obrazech našich malířů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Česká malba 20. století (Sbírky Husitského muzea Tábor),

kalendář
rok vydání, název (podnázev)
  1967, Kalendář 1967,
  2000, Milenium 2000/ 20001,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2001, Dialogy / Dialogues IV,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2003, Dialogy / Dialogues VI,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Encyklopedie světového malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003 (XI. Pau - Pop),

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
  ?, Francie. Jeho Veličenstvo Korupce: Stát jsem já, kresba,?
  1918, Raněný rakouský voják, malba, olej
  1927, Večer, malba, olej
  1928, Cestující, malba, olej
  1941, 15. březen 1939, kolorovaná kresba,?
  1944, Válečná politická kresba, kresba,?
  1944, Pierre Laval, kresba,?
  1953, Krise kapitalismu, kolorovaná kresba,?
  1953, Ilustrace k románu Anatola France Ostrov Tučňáků, kresba,?
  1954, Ilustrace k románu Jules Vallése Povstalec, kresba,?
  1954, Ilustrace k románu Jules Vallése Povstalec (Maxime Lisbonne), kolorovaná kresba,?
  1954, Ilustrace k románu Jules Vallése Povstalec (děla), kolorovaná kresba,?
  1954, Ilustrace k románu Jules Vallése Povstalec (povoz), kolorovaná kresba,?
  1954, Ilustrace k románu Jules Vallése Povstalec (černý kočár), kresba,?

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, 3. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, 9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, 16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Aukční katalog (1/1999),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, 51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, 60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, 61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, 10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2011, Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2012, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2013, Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Evening Sale Prague,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)),

program
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Galerie hlavního města Prahy (Březen - duben 2006),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2013),

průvodce
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),
  2011, Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou,

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Člověk v českém moderním malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě,

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České a slovenské malířství první poloviny 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Stálá instalace sbírek českého moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České a slovenské umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Galerie Roudnice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)),

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Zastihla je noc: Čeští umělci ve Francii 1938-1945 / Caught by night: Czech Artists in France 1938-1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Galerie umění Karlovy Vary,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: