Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Němejc Augustin

* 15.3.1861 Nepomuk (Plzeň-jih) (Česká republika (Czech Republic))
+ 16.8.1938 Plzeň (Plzeň-město) (Česká republika (Czech Republic))
etnograf, malíř, pedagog

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kochanovská Adéla
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Němejc Augustin
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
  1920, Aug. Němec Československé mládeži,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Výstava obrazů a kreseb akademického malíře Augustina Němejce na paměť desetiletého výročí umělcovy smrti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Augustin Němejc,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Augustin Němejc: Obrazy, kresby (výstava k 125. výročí narození),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Augustin Němejc (1861-1938): Alegorie, žánr, idyla,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, Výstava spolku „Mánes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, XXXVII. řádná jarní výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze se souborem prací Stanislava Lolka k jeho padesátinám,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Česká akademie věd a umění dělníkům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Český a slovenský lid ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Český portrét,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Český žánr na přelomu 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Čadík Jindřich , Augustin Němejc, Česká akademie věd a umění, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Volavka Vojtěch Josef , České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Levora Josef , Šlechtová Alena , Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Valenta Jiří , Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2011, ? Čestné hroby města Plzně, Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Vencl Slavomil , České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1982, Potužáková-Reitingerová Jana , Plzeň v dílech výtvarných umělců (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6,3,1982,8-9 (kulér)
  2000, Vencl Slavomil , 5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, ?, ?, 2000,32-130
  2008, Němejc Rostislav Václav , Předci, život a dílo akademického malíře Augustina Němejce (1861 - 1938) (2. část), Rodopisná revue, ?, 1, jaro,2008,18-19

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Augustin Němejc: Obrazy a kresby ze sbírek Západočeské galerie v Plzni,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel),

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

adresář
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1935, Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930),

obraz
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1890, Beznadějná láska,

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Západočeská galerie v Plzni,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: