Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Mrázková Daisy

* 5.5.1923 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 14.12.2016 (Česká republika (Czech Republic))
ilustrátorka, spisovatelka, kreslířka, malířka

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mrázková Barbora
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Mrázková Daisy
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby z let 1965 - 68,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Daisy Mrázková (Deset minut s Daisy Mrázkovou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Daisy Mrázková: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Daisy Mrázková: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Daisy Mrázková: Příběh čary,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Daisy Mrázková: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Daisy Mrázková,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Daisy Mrázková: Nové kresby (z cyklu Čára pokračuje zkamenělé vteřiny mokré kreslení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Daisy Mrázková,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby (Práce z let 1985 - 1994),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Česká kresba 10 (Daisy Mrázková),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Daisy Mrázková: Perokresby (Události/ Ždárský cyklus),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Daisy Mrázková: Dětem,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Daisy Mrázková: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Daisy Mrázková,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Daisy Mrázková,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Daisy Mrázková: Voda a čára,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby...,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Umění mladých výtvarníků Československa 1958,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, (jako host)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Tvůrčí skupina UB 12,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Rychnov 1963,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, UB 12,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Tvůrčí skupina UB 12,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, UB 12,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Jarní výstava 1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, 2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Obraz 67,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, I. pražský salon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Socha a kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Eva Bednářová, Olga Čechová, Daisy Mrázková, Květa Pacovská: Grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Eva Bednářová, Olga Čechová, Daisy Mrázková, Květa Pacovská: Ilustrace,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Ilustrátoři dětem,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Moderní pohádka v tvorbě českých ilustrátorů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Ilustrace - děti - umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Neue Blätter aus der ČSSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Současná česká kniha,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, 90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Šedá cihla 78/1991,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Malý formát 91,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, M. Blabolilová, Z. Hůla, A. Kučerová, D. Mrázková, J. Růžička (Obrazy, grafika, objekty),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Minisalon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Část Kruhu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Česká a slovenská kresba (1989 - 1992),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, UB 12,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Setkání V - Rozhraní / Encouter V - Boundary,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Současná krajinomalba (Obrazy a kresby 22 autorů),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Daisy Mrázková, Václav Fiala,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Z nesbírky Marcely Pánkové,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prozařování,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Kolorismus,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Světla - stíny - odlesky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Ejhle světlo,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Současná česká ilustrační tvorba (11.ročník),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Umělecká beseda 1863-2003,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Stopy paměti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Pražské ateliéry,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Členská výstava Umělecké besedy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Mini UB 2009,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Shopping 2000 / 2010 (Přírůstky do galerijní sbírky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Papír a hlína / Paper and clay (Daisy Mrázková, Pavla Aubrechtová, Josef Hrubý),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Osobní výběr III: Václav Malina, malíř,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 50 (Galerie Klatovy / Klenová),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Quodlibet M. Jan Hus,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Jiří Franta & David Böhm (Sbírky jinak / před-za-skrz-v),

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Daisy Mrázková,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Daisy Mrázková: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Daisy Mrázková: Příběh čáry,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Daisy Mrázková: Kresby a ilustrace,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Daisy Mrázková: Nové kresby /1986-1991/ (z cyklu Čára pokračuje, Zkamenělé vteřiny, Mokré kreslení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Daisy Mrázková: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Daisy Mrázková: Žďárský cyklus,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Daisy Mrázková: Kresby a obrazy 1992 - 1994,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Daisy Mrázková: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby (Práce z let 1985 - 1994),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Daisy Mrázková: Tempery,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Česká kresba 10 (Daisy Mrázková),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Daisy Mrázková: Perokresby (Události/Žďárský cyklus),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Daisy Mrázková: Dětem,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Daisy Mrázková: Ilustrace k dětským knihám,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Stehlíková Blanka , Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Stehlíková Blanka , Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, ? Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, Kruh priateľov detskej knihy, Bratislava (Bratislava)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, ? Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Halířová Muchová Marie , Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Stehlíková Blanka , Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Stehlíková Blanka , Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Vencl Slavomil , České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Jirkalová Karolína , Pořád něco (Rozhovory s umělci), Ambit Media, a. s., Praha 5
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, ? Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, 78/1985, Jazzová sekce, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Opatov 1986, Kulturní středisko Opatov, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1961, Novák Luděk , Novátorství a společenská funkce (K výstavě spojených tvůrčích skupin Realizace), Výtvarné umění, 11,8,1961/12/05,356-360
  1961, Šetlík Jiří , Společná výstava dvou výtvarníků..., Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická, ?, ?, 1961,?
  1961, ? Pražské výstavy v listopadu, Výtvarná práce, 9,24,1961/12/12,7-9
  1962, Red. , Pražské výstavy, Výtvarná práce, 10,6,1962/04/14,2-3 (2-3, 10-11)
  1970, ? Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, ?, ?, 1970,? (nestránkováno)
  1982, Hamanová Růžena , Dítě a svět v prózách Olgy Hejné a Daisy Mrázkové (Poznámky k próze pro malé děti), Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví, ?, ?, 1982,51-61 (51 - 61)
  1984, Chaloupka Otakar , Voráček Jaroslav , Daisy Mrázková (5.5.1923 Praha), Kontury české literatury pro děti a mládež, ?, ?, 1984,481
  1986, Valoch Jiří , Daisy Mrázková kreslí..., Daisy Mrázková: Kresby, ?, ?, 1986,0-0 (nestránkováno)
  1986, -uj- , Ilustrace Daisy Mrázkové, Někdo něco 5, ?, ?, 1986,74-80
  1991, Šetlík Jiří , Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4,17,1991/08/20,8-8
  1992, Fiala Jiří , Tělo, čára a čas (Daisy Mrázková), Vesmír, 71,8,1992/08,478 (+ obálka)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Ondračka Pavel , Nezatížená geometrie u Čapků (Části (rozbitého) kruhu), Prostor, ?, ?, 1992/07/01,10
  1993, Machonin Sergej , Sedm, Revolver Revue, ?, 23,1993,181-193
  1994, ? Příběh skupiny UB 12, UB 12, ?, ?, 1994,3-18
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Petrová Eva , Vzájemná harmonie (Praha, Gema, Václav Boštík - Jiří Seifert, 8. 11. - 8. 12. Praha, Galerie bratří Čapků, Daisy Mrázková - Václav Fiala, 6. 11. - 24. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9,26,1996/12/19,5-5
  1997, ? Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1,6,1997/10/15,3-3
  1997, ? Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1,6,1997/10/15,3-3
  1999, Petrová Eva , Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, ?, ?, 1999,8-23
  2006, ? Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, ?, ?, 2006,13-15
  2010, Mrázková Daisy , Jirkalová Karolína , Několik teček (S Daisy Mrázkovou o práci a radosti), Art + Antiques, ?, 3,2010/03,28-36
  2010, Zemina Jaromír , UB 12, Via artis, via vitae, ?, ?, 2010,206-339
  2011, ? Mrázková u Topiče, Art + Antiques, ?, 2,2011/02/08,75
  2011, Hlaváčková Miroslava , Čím dál od reality, tím blíž k ní, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24,5,2011/03/10,16
  2012, Borkovec Petr , Co by se stalo, / kdybych na ulici potkal Daisy Mrázkovou?, Co by se stalo kdyby..., ?, ?, 2012,? (vazba)
  2012, Zítková Jitka , Mrázková Daisy (5.5.1923 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., ?, ?, 2012,280-281
  2012, Malina Václav , Mergl Jan , Papír a hlína, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25,6,2012/03/22,6
  2013, Mrázková Daisy , Jirkalová Karolína , Několik teček, Pořád něco, ?, ?, 2013,76-83

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Daisy Mrázková: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prozařování,

dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Daisy Mrázková: Ilustrace z knihy Můj medvěd Flóra (1972, tempera),

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Tvůrčí skupina UB 12,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Oldřich Smutný: Výběr z díla, Moderní pohádka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Ilustrace, děti, umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, 90 autorů v roce ´90,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1991, Šedá cihla 78/1991,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Spirit of time, spirit of place & Czech works on paper,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, 20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Setkání V / Encouter V (Rozhraní / Boundary),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prozařování,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1999, Prozařování (Karlovy Vary),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2000, Moderní česká kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Prozařování (Fenomén světla v českém umění 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, Pražské ateliéry,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Kalendáře pro Jindru Štreita,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Quodlibet M. Jan Hus,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, (300 5 50) (Vystavené práce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Prozařování,

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997/10/15, Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda), 6, 1

informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Galerie Bayer & Bayer,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Noc s Andersenem (Milé holky a kluci,...),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Velký slovník naučný (m/ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (IX. Ml - Nou),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2012, Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. ( Čeští spisovatelé),

separát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1988, Three contemporary czechoslovakian artists,

dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška,

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Česká kresba (Galerie R),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Soupis výtvarných děl aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, 8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, 2. aukce moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, 48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, 3. aukce moderního umění,
  2005, Adra pro Sumatru,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Moderní umění druhé poloviny 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, 129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2016, Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection),

program
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+),

diář
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008,

www
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Daisy Mrázková (artlist.cz),
  ?, UB 12 (artlist.cz),

katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, 20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: