Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vlevo

Simota Jan

* 19.9.1920 Bechyně (Tábor) (Česká republika (Czech Republic))
+ 13.3.2007 Praha (Česká republika (Czech Republic))
pedagog, medailér, sochař

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Simota Jan
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Člověk a práce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Mladé české sochařství,
  1948, Československá keramika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Výtvarná úroda 1950,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, III. členská výstava,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1963, Hlína věčně živá,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, I. pražský salon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 2. pražský salón,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1969, Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Malé sochařské formy a sochařská kresba I.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Sochařské setkání 1972 (Vojanovy sady květen-září),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Výtvarní umělci k 25. výročí Února,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Výtvarní umělci Velikému říjnu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Der Gemeinsame Weg (Die Ausstellung der Bildenden Künstler aus den befreundeten Bezirken der sozialistischen Länder: Gebiet Moskau, Bezirk Potsdam, Kreis Sofia, Wojwodschaft Siedleck und Kreis Mittelböhmen, zu Ehren des 60. Jahrestages der Grossen Sozialistischen Oktoberrevo),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1977, Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Český jih 1945-1985,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Z ateliérů medailérů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Český portrét 1877–1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Výber zo súčasnej československej komornej plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Salón pražských výtvarných umělců ´88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Umění, architektura, řemesla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Umění na známkách (Praga 1988),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České sochařství 1948/88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Česká medaile 1987 / 1996,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Šolta Vladimír , Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Konečný Dušan , Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Karbaš Jiří , České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (42-43)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Vinter Vlastimil , Jan Simota, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Zhoř Igor , Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Hásková Jarmila , Koštel Miroslav , Novotný Jiří , Pekárek Jiří , Surga Leopold , Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988/05, Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1954, Tomeš Jan Marius , Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2,20,1954/10/15,1-2
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1960, Fiala Vlastimír , VII. Pražský salón, Výtvarná práce, 8,22,1960/11/26,9-10
  1963, ? Z ateliéru Jana Simoty, Výtvarné umění, 13,9-10,1963/12/16,413-415
  1963, Red. , Pražské výstavy v říjnu, Výtvarná práce, 11,21,1963/11/23,2 (2, 8)
  1964, Hofmeisterová Jana , Hlína věčně živá, Výtvarná práce, 12,10,1964/07/12,8
  1966, Šetlík Jiří , Třikrát plastika v Praze, Výtvarná práce, 14,9,1966/05/12,4-5
  1981, Halířová Muchová Marie , Jan Simota, Výtvarná kultura, 5,6,1981,46-48
  1989, Hlaváček Luboš M. , Vývojové perspektivy českého výtvarnictví 80. let, Umění, 37,4,1989,330-347

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
  1988, Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Ilustrovaný encyklopedický slovník (pro - ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004 (XIV. Sh - Sr),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,

socha
rok vydání, název (podnázev)
  1944, Krůta,
  1958, Artista,
  1958, Divočák,
  1962, Dvojice stojící,
  1966, Ikaros,
  1967, Múza Melpomené,
  1973, Milicionář,
  1977, Antonín Zápotocký,
  1980, Národní umělec Karel Lidický,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1981, Gymnastky na švédské bedně,
  1982-1984, Socializace zemědělství,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: