Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Vitanovský Michal

* 3.5.1946 Klatovy (Klatovy) (Česká republika (Czech Republic))
sochař, medailér, typograf, výtvarný publicista

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Vitanovský Michal
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Michal Vitanovský: Plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Michal Vitanovský: Medaile, plakety, drobná plastika 1968 - 1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Michal Vitanovský: Velké postavy českých dějin (Medaile, plastiky, kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Michal Vitanovský: Medaile a plakety,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Michal Vitanovský / Osobnosti českých dějin (medaile, plakety, mince, insignie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Michal Vitanovský: Mince,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Michal Vitanovský: Medaile, mince, insignie, plastiky,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Česká soudobá medaile,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1977, Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Pavel Sivko, Michal Vitanovský,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Současná česká medaile a plaketa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Divadlo v současné výtvarné tvorbě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Zdena Höhmová: Obrazy a kresby 1983-1986, Michal Vitanovský: Plastiky, medaile,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Z ateliérů medailérů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Salón pražských výtvarných umělců ´88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Kladno a výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České sochařství 1948/88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, ZA (Za děti, Za děti postižené mozkovou obrnou, Za dveřmi),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky (Uherské Hradiště 1988, 1990, 1992), (2. ročník 1990)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Medzinárodné Kvadrienále Medailí (3. Kremnica ´93),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Česká medaile 1987 / 1996,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Barevná socha,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Umělecká beseda 1863-2003,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2003, 4.salón ´03 Asociace umělců medailérů ČR (Medaile, plakety, mince, vyznamenání, plastiky, Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště, únor-duben 2003, Muzeum východních Čech Hradec Králové, květen - září 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň, září - listopad 2003, Muzeum skla a bižuterie Jablon),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Akvizice 1995-2003,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Parafráze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Členská výstava Umělecké besedy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Galerie Beseda (Osobnosti Galerie Beseda - Portréty (březen 2005 - březen 2010)),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Holub Karel , Mladí čeští sochaři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Procházka Václav , Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Procházka Václav , Medaillen und Plaketten, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Hásková Jarmila , Koštel Miroslav , Novotný Jiří , Pekárek Jiří , Surga Leopold , Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1978, Bartůšková Jana , Hledání Michala Vitanovského, Výtvarná kultura, 2,3,1978,58-59

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, ZA (Za děti Za postižené mozkovou obrnou Za dveřmi),

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Lipany poprvé (Kresby, grafika, drobná plastika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Barevná socha,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi),

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997/10/15, Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda), 6, 1

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2009 (XX. Vil - Vz),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž),

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
  2003, List z bestiáře II., ? , sádra
  2003, List z bestiáře III., ? , sádra
  2005, Svatý František káže ptákům, lití, bronz deska
  2005, Anděl, lití, bronz

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog č. 109 (Česká společnost přátel drobné plastiky),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Akční výbor Občanského fóra Mánes, (tisk, publicita)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Seznam členů Akčního výboru výtvarníků OF,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: