Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Vašíček Vladimír

* 29.9.1919 Mistřín, Svatobořice-Mistřín (Hodonín) (Česká republika (Czech Republic))
+ 29.8.2003 Svatobořice-Mistřín (Hodonín) (Česká republika (Czech Republic))
malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Vašíček Vladimír
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Vladimír Vašíček: Práce z let 1949 - 1956 (Oleje - akvarely - kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Vladimír Vašíček: Obrazy - akvarely - kresby z let 1949 - 1958,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Vladimír Vašíček: Práce z let 1956-59,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Vladimír Vašíček: Práce z let 1946-1959,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Vladimír Vašíček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Vladimír Vašíček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Vladimír Vašíček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Vladimír Vašíček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Vladimír Vašíček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Vladimír Vašíček: Výstava obrazů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Vladimír Vašíček: Souborná výstava malířského díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, V. Vašíček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Vladimír Vašíček: Výběr z díla 1949 - 1981 (Kresby, kvaše, akvarely, monotypy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Vladimír Vašíček: Akvarely, kvaše, tempery,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vladimír Vašíček: Obrazy / kvaše / kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Vladimír Vašíček: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Vladimír Vašíček: Akvarely,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Vladimír Vašíček: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1992,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Vladimír Vašíček: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Vladimír Vašíček: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949 - 1999,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Vladimír Vašíček: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Vladimír Vašíček: Výběrová retrospektiva / Selective retrospect,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Student Painter´s and sculptor exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Výstava studentů výtvarníků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Umění mladých výtvarníků Československa 1958,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1958, Kubíček, Matal, Vaculka, Vašíček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, VII Bienal de São Paulo,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček: Akvarely, tempery, grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České moderní malířství a sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Brněnská bilance,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Obraz 67,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Setkání 67,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Brněnský salón,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, České malířství 20. století (Výběr ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československého malířství 1918 - 1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československé malby (z fodnů československých galerií),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Přírůstky českého moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Blok brněnských tvůrčích skupin,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, 77 grafici,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Umění Moravy,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1971, Contemporary czechoslovak art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Suvreme Čehoslovačko slikarstvo,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Sdružení Q: Obrazy, objekty,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1991, Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Abstraktní malířství (Obrazy a kresby 14 autorů),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, 3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Záznamy dojmy sny,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Via dolorosa / Cesta utrpení,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, alfa 2000 omega,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, I. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Akvizice 1995-2003,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, České umění XX. století: 1940-1970,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art),

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Vladimír Vašíček: Práce z let 1949-1956. Oleje, akvarely, kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1959-1965,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Vladimír Vašíček: Výstava obrazů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Vladimír Vašíček: Akvarely,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vladimír Vašíček: Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vladimír Vašíček: Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Vladimír Vašíček: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Vladimír Vašíček: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Vladimír Vašíček: Výběr z diela,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Vladimír Vašíček: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Práce Vladimíra Vašíčka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Vladimír Vašíček: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Vladimír Vašíček: Obrazy 1949-1992,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Vladimír Vašíček: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Vladimír Vašíček: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Vladimír Vašíček: Obrazy, kresby, kvaše,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Vladimír Vašíček: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Vladimír Vašíček: Výběrová retrospektiva,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Vladimír Vašíček: Výběr z tvorby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Maliva Josef , Vladimír Vašíček, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Maliva Josef , Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy (Život a dílo malíře Vladimíra Vašíčka), Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1953, Medková roz. Lossmanová Jiřina , Členská výstava Krajského střediska Svazu výtvarných umělců v Brně, Výtvarné umění, 3,5-6,1953/12/31,548-550
  1956, Zykmund Václav , Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce, 4,22-23,1956/12/19,8
  1957, Motalová Helena , Vladimír Vašíček patří ke generaci..., Vladimír Vašíček: Práce z let 1949 - 1956, ?, ?, 1957,? (nestránkováno)
  1957, Zykmund Václav , Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 5,2,1957/02/15,9-9
  1958, Novák Luděk , Retrospektivy a hledání, Výtvarná práce, 6,1,1958/01/24,0 (8, 10)
  1958, Hlaváček Luboš M. , Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, 6,19,1958/11/15,8-8
  1959, Konečná Alena , Malíře Vladimíra Vašíčka znáte už léta..., Vladimír Vašíček: Práce z let 1956-59, ?, ?, 1959,? (nestránkováno)
  1959, Wittlich Petr , Krása Josef , Pražské výstavy září-říjen, Výtvarné umění, 8,10,1959/03/31,473-475 (473 - 475)
  1959, Zykmund Václav , Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, 7,18,1959/10/05,7-8
  1960, Hlaváček Luboš M. , Před obrazy Vladimíra Vašíčka, Vladimír Vašíček, ?, ?, 1960,?
  1961, Zykmund Václav , Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9,9,1961/05/10,8
  1962, Pohribný Arsén (Arzán) , Dráha Vladimíra Vašíčka (Nástin monografie od A. Pohribného), Vladimír Vašíček, ?, ?, 1962,?
  1963, Hlaváček Luboš M. , Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, 11,11-12,1963/07/19,8-8
  1963, Hofmeisterová Jana , VII. Bienále v Sao Paulu, Výtvarná práce, 11,25-26,1963/12/31,? (1, 6)
  1964, ? Východočeský salón, Výtvarná práce, 12,16-17,1964/09/30,4-4
  1965, ? Z ateliéru Vladimíra Vašíčka, Výtvarné umění, 15,2,1965/03/20,82-84
  1965, Maliva Josef , V současném českém malířství není mnoho umělců..., Vladimír Vašíček, ?, ?, 1965,? (nestránkováno)
  1965, Maliva Josef , V našom súčasnom maliarstve..., Vladimír Vašíček, ?, ?, 1965,? (nestránkováno)
  1965, Zykmund Václav , Kronika výstav, Výtvarná práce, 13,6-7,1965/04/26,14-15
  1966, Čepeláková Zdenka , Výstava Vladimíra Vašíčka není souhrnná..., Vladimír Vašíček, ?, ?, 1966,? (nestránkováno)
  1966, Kotalík Jiří , Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, ?, ?, 1966,217-225
  1966, ? Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, 14,1,1966/01/20,6-7
  1968, ? V městském kulturním domě..., Výtvarná práce, 16,5,1968/03/27,4
  1969, ? Úryvky z recenzí a úvah o malířské práci Vladimíra Vašíčka, Vladimír Vašíček: Výstava obrazů, ?, ?, 1969,? (nestránkováno)
  1969, Klivar Miroslav , Dvě z Brna, Výtvarná práce, 17,5-6,1969/07/28,7
  1970, Zykmund Václav , Vladimír Vašíček, Výtvarné umění, 20,3,1970/08/31,132-140
  1972, Maliva Josef , Radostný svět Vladimíra Vašíčka..., , 65,3,2005,? (nestránkováno)
  1979, Kačer Jaroslav , Vladimír Vašíček náleží k těm našim umělcům..., , 65,3,2005,? (nestránkováno)
  1986, Valoch Jiří , Vladimír Vašíček / Obrazy (Shodou okolností jsem se nad povahou tvorby...), Vladimír Vašíček: Obrazy / kvaše / kresby, ?, ?, 1986,? (nestránkováno)
  1989, Jůza Vilém , K hlubšímu poznání, kritickému posouzení a spravedlivému ocenění..., Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1968, ?, ?, 1969,? (nestránkováno)
  1989, Gabrielová Bronislava , Radost a napětí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,21,1989/10/17,4
  1993, Jůza Vilém , Dílo Vladimíra Vašíčka, ač je tvorbou žijící..., Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1992, ?, ?, 1993,?
  1994, Fantura Josef , Připomenutí tvorby Vladimíra Vašíčka..., Vladimír Vašíček: Výběr z díla, ?, ?, 1994,? (nestránkováno)
  1995, Ševeček Ludvík Ladislav , K zlínské výstavě obrazů Vladimíra Vašíčka, Prostor Zlín, 3,7 - 8,1995/07,1-5 (1, 5)
  1996, Kačer Jaroslav , Pro rozvinutí tvorby Vladimíra Vašíčka... / The deciding factor in the development of Vladimír Vašíček´s work... , Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996, ?, ?, 1996,5-8
  1999, Petrová Eva , Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, ?, ?, 1999,8-23
  1999, Maliva Josef , V příbězích historie českého malířství..., Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949 - 1999, ?, ?, 1999,? (nestránkováno)
  2000, Hlaváčková Miroslava , Dialog se světem se rozvíjí jako odezva..., alfa 2000 omega, ?, ?, 2000,8-13
  2002, Horňáková Ladislava , Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9,1 - 3,2002,16-19
  2002, Kalina Milan , Horor březnové noci, Art & Antiques, ?, ?, 2002/09,56-59
  2003, Ševeček Ludvík Ladislav , Odešel Vladimír Vašíček, Prostor Zlín, 10,4,2003,10-11
  2003, Maliva Josef , O výraz vyššího řádu, Prostor Zlín, 10,4,2003,12-15

parte
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Vladimír Vašíček (akademický malíř),

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček: Akvarely, tempery, grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Setkání 65,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1998, 4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, 8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Umění je abstrakce,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Vladimír Vašíček: Obrazy (Seznam vystavených prací),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2008 (XIX. V - Vik),

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1951, Krajina s růžovou oblohou / Landscape with Rosy Skies, malba, olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1956, Dívka s nádobou na hlavě / Girl with Jar on her Head, malba, olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1958, Kukuřice / Maize, malba, olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1958, Vlnitá krajina / Wavy Lanscape, malba, olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1959, Podzim / Autumn, malba, olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1960, Průnik slunce / Penetration of Sun, malba, olej plátno

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, 8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, 6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, 8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, 28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, 14. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, 25. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, 27. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, 28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 29. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2016, Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše,

program
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou (říjen 2005),

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

www
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Vladimír Vašíček (artlist.cz),
  ?, Brněnská výtvarná skupina (artlist.cz),
  ?, art.vasicek.contact.sweb.cz,
  ?, art.vasicek.videos.web.sweb.cz,
  ?, Vladimír Vašíček (cs.wikipedia.org),
  2013/08/12, Vladimír Vašíček přestal malovat už před 10 lety (mestokyjov.cz),

video
rok vydání, název (podnázev)
  2005, Vladimír Vašíček - Landcapes - krajiny (youtube.com),
  2009, From Svatobořice to St. Gallen 1968 - O cestě jedné výstavy (youtube.com),
  2010-2011, Sout Moravian Venuses and greetings - compilation (youtube.com),

obraz
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1961, Impulsy / Impulses,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1962, Pták ohnivák / Firebird,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1963, Patina minulosti / Patina of the Past,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1964, Rozptyl / Dissipation,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, Rozdilnost stádií / Diference of Stages,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1973, Nejasná touha / Unclear Desire,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1976, Oživení / Enlivening,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1979, Ranní rozjímání / Morning Contemplation,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1980, Běh času / Course of Time,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1985, Cesta a příčina / Path and Cause,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1988, Děni v prostoru / Activity in Space,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1992, Obojí význam / Both Meaning,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1994, Dovršení / Culmination,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2001, Jedné vůle / Of Single Wil,

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy,

kresba
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1981, Bez názvu,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1989, Bez názvu,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1989, Bez názvu,

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen),

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: