Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vlevo

Mudroch Ján

* 28.3.1909 Sotina (Senica) (Slovensko (Slovakia))
+ 4.2.1968 Bratislava (Bratislava) (Slovensko (Slovakia))
malíř, vysokoškolský pedagog

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Mudroch Ján
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Ján Mudroch: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Kresby národního umělce Jána Mudrocha,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Ján Mudroch,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Ján Mudroch: Výber z maliarskeho diela,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Ján Mudroch: Súborné dielo,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1929, Vlastimil Rada: Soubor obrazů a kreseb, Členská výstava Umělecké besedy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, Členská výstava Umělecké besedy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Členská výstava Umělecké besedy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Obrazy a sochy z let 1933 - 1943,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Výstava slovenských výtvarníkov,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Současné slovenské umění 1945 - 1960,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Sto let Umělecké besedy (1863-1963),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Cseh-szlovák művészet XIX - XX század,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československého malířství 1918 - 1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československé malby (z fodnů československých galerií),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Dix siècles d'art tchèque et slovaque,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění a známka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Umělecká beseda (K 125. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Umění na známkách (Praga 1988),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, Wagner Vladimír , Nové slovenské maliarstvo, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, Bratislava (Bratislava)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, ? Malíři a sochaři UB 1948, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Fodor Pavel M. , La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Lamač Miroslav , Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Matuštík Radislav , Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, ? Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Šefčáková roz. Jílková Eva , Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, ? Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Baleka Jan , Peterajová Ľudmila , Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Abelovský Ján , Bajcurová Katarína , Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Mojžišová Iva , Poláčková Dagmar , Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920-2000, Divadelní ústav, Bratislava (Bratislava)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1954, Peterajová Ľudmila , Dni hrdej slavy v obrazoch a tvaroch (Slovenské národné povstanie v najnovšej slovenskej maďbe a grafike), Výtvarná práce, 2,19,1954/10/01,3
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Hofmeisterová Jana , Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11,305,1955/12/20,3-3
  1955, Red., Výtvarná práce , Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3,5,1955/03/11,9
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1959, Novák Luděk , Cesta revolučního umění, Výtvarná práce, 7,1,1959/01/31,3-4
  1960, Fiala Vladimír , Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, Výtvarná práce, 8,14,1960/07/18,? (1, 2 10)
  1964, Mojžišová Iva , Generácia 1909, Výtvarná práce, 12,18,1964/10/14,1-8 (1,7-8)
  1965, ? K výstave kresieb a komornej plastiky v Bratislave, Výtvarná práce, 13,22,1965/11/23,8-8
  1968, Zmetáková Danica , Národného umelca Jána Mudrocha, Kresby národního umělce Jána Mudrocha, ?, ?, 1968,?
  1970, Hlaváček Luboš M. , Národní umělec Ján Mudroch, Výtvarná práce, 18,21,1970/10/13,5
  2012, ? Přehled nejdražších děl vydražených v roce 2011 (Slovensko), Ročenka ART+, ?, ?, 2012/02,98-102

text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Výstava slovenských umelcov,

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Bývalí členové Umělecké besedy,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Encyklopedie světového malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (IX. Ml - Nou),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění,
  2008, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění),

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

www
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Ján Mudroch (cs.wikipedia.org),

obraz
rok vydání, název (podnázev)
  1930, Ležiaca kravička,
  1937, Štúdia dvoch ženských aktov,
  1937, Štúdia ležiaceho ženského aktu,
  1937, Štúdia k Madone,
  1937, Hlava dievčatka v klobúku,
  1939, Žena s čiernym klobúkom,
  1939, Zátišie s krčahom a ovocím,
  1939, Zabitý,
  1939, Katastrofa,
  1940, Žena s čiernym klobúkom,
  1940, Autoportrét,
  1940, Hlava mladej ženy,
  1940–1949, Ležiaci akt,
  1940–1950, Ležiace dievča,
  1941, Podobizeň ženy I.,
  1948, Zátišie s ovocím,
  1953, Autoportrét,
  1957, Hlava dievčaťa v klobúku,

kresba
rok vydání, název (podnázev)
  1937, Štúdia manželky,
  1945, Dievča s dlhými vlasmi,

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: