Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Knüpfer Beneš

* 12.4.1844 Frýdštejn (Jablonec nad Nisou) (Česká republika (Czech Republic))
+ 18.11.1910 na moři mezi Rijekou a Anconou
malíř, pedagog, ilustrátor

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Knüpfer Beneš
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1910, Prof. Beneš Knüpfer,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1927, Výstava I. skupiny obrazů, skizz a kreseb slav. mistra-marináře prof. Beneše Knüpfera,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1927, Výstava I. skupiny obrazů, skizz a kreseb slav. mistra-marináře prof. Beneše Knüpfera,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1934, Beneš Knüpfer (Seznam děl souborné výstavy Beneše Knüpfera k 90. jeho narozeninám),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Beneš Knüpfer 1844 - 1910,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Moderní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Moderne galerie in Prag,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1930, Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, Česká tradice v 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, 117. výstava Portret,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, 2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Výstava vybraných děl 14.-20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, České malířství XIX. stol.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Mistři českého umění 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Česká akademie věd a umění dělníkům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Národní galerie krajským galeriím,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, České malířství XIX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Česká secese (Umění 1900),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Česká krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Český portrét,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České malířství 1850-1918,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Česká podobizna v malířství 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Český žánr na přelomu 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Antické tradice v českém umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky sbírek 1972 - 1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká kresba 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká kresba 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Don Quijote v českém umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Dar Anny Hůlové,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Generace Národního divadla v obrazech,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, České malířství z let 1860–1942 ze sbírek pobočky České spořitelny a.s. v Železném Brodě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Obrazárna v Čechách 1796 - 1918,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Ouplná lůna,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prague 1900 (Poetry and ecstasy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Živly,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, La Bohême en voiture (L'art de l'automobile tchèque/Umění českého automobilu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Nesnesitelný půvab buržoazie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Zátiší v malbě 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Voda v životě lidí (Obrazy mistrů),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, České výtvarné umění 19. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Muzeum umění Olomouc 1951-2011,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Od baroka k Josefu Mánesovi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Má vlast (Pocta české krajinomalbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Munch Kupka Kokoschka: Tělesnost 1890-1921 / Corporeality 1890-1921,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Portrét a figura ze sbírky Kooperativy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Pohádka (Motivy českého symbolismu a secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Novotný Vladimír , Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Volavka Vojtěch Josef , České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Varcl Ladislav , Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vlček Tomáš , Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Harris Nathaniel , Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, ? 27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2002, Blažíčková Horová Naděžda , 19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Levora Josef , Šlechtová Alena , Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2013, ? Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořilena, Česká spořitelna, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1925, ? Výtvarné umění, Národní listy, 65,317,1925/11/19,4-4
  1927, Marek Josef Richard , Beneš Knüpfer, Národní listy, 67,28,1927/01/29,4-4
  2015, ? Bohemika, Ročenka ART+, ?, ?, 2015,34-36

text
rok vydání, název (podnázev)
  1987, Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Čeští klasikové 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Konec světa? (Seznam vystavených děl),
  2003, Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část),

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996/10/17, Jitro kouzelníků, ,

soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, České malířství XIX. století ve sbírkách České spořitelny,

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky),

diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
  1981, Výtvarné dílo Beneše Knüpfera,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Encyklopedie světového malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Umění a starožitnosti / Art and Antiques,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, 4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210)),
  2008, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, České výtvarné umění / Czech Fine Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2014, Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2015, Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 77. aukční den Galerie Kodl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, 79. aukční den Galerie Kodl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: