Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Hudeček Antonín

* 14.1.1872 Ředhošť, Mšené-lázně (Litoměřice) (Česká republika (Czech Republic))
+ 11.8.1942 Častolovice (Rychnov nad Kněžnou) (Česká republika (Czech Republic))
malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Hudeček Antonín
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1907, Antonín Hudeček,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925, Výstava Ant. Hudečka,
  1930, Antonín Hudeček: Výstava obrazů z Podkarpatské Rusi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Posmrtná výstava díla Antonína Hudečka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Dvě výstavy Antonína Hudečka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Neznámý Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Výstava Antonína Hudečka (1957 - 1958),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Antonín Hudeček: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Antonín Hudeček: 1872 - 1941 Výběr z díla (14. Výtvarné Hlinecko 1973),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Antonín Hudeček: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, Výstava spolku „Mánes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, II. výstava spolku „Manes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1906, Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1911, XXXV. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1911, Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Moderní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Moderne galerie in Prag,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, Wystawa sztuki Czechosłowackiej,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, 130. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, IV. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, 125. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1928, Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1930, Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Průvodce po moderní galerii,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1939, Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1939, Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, Květiny a zátiší / Blumen und Stilleben,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Výstava vybraných děl 14.-20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, 50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Výběr význačných děl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Svět práce v umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Národní galerie krajským galeriím,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Expozitia de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1962, Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Od Mánesa ke Špálovi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Cseh-szlovák művészet XIX - XX század,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Katalog vystavených obrazů a plastik,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1966, Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Česká secese (Umění 1900),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Přírůstky českého moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Česká krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, České umenie I. polovice 20. storočia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Krajina barvy a světla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Výtvarníci východních Čech,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Český portrét,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, České umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, České malířství 20. století (Generace devadesátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Česká podobizna v malířství 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Východní Čechy v dílech českých malířů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Malíři Vysočiny (Obrazy ze sbírek VČG Pardubice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Česká krajina ze sbírek Oblastní galerie v Gotwaldově,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, České umění 1900/1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Český žánr na přelomu 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Variace impresionismu v české malbě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1980, Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České malířství a sochařství 1900-1980,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Přírůstky OG,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká krajina („... v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky sbírek 1972 - 1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Z nových zisků galerie 1973/1983,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1983, České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1986, České středohoří ve výtvarném umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1987, Krajina Orlických hor a Podorlicka v českém výtvarném umění (1850-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Český portrét 1877–1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Z pokladů Severočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Dar Anny Hůlové,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, 30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Přírůstky 1980 - 1990,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Obrazárna v Čechách 1796 - 1918,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835 - 1910,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prague 1900 (Poetry and ecstasy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Melancholie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Městská obrazárna v Litomyšli,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Litomyšl Art Gallery,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Krajina (Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Tatry v umení / Tatras in Arts,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Obrazy mysli / Mysl v obrazech,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Muzeum umění Olomouc 1951-2011,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Osobní výběr I - zaměstnanci galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Má vlast (Pocta české krajinomalbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století / Syntonos and Plein-air Landscape Painting at the Turn of the 19th and 20th Centuries,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Julius Mařák a jeho krajinářská škola ve sbírkách GAVU Cheb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Osobní výběr V - členové galerijního klubu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Umění secese,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Čas, čas, čas... v umění 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat. (1963), Výtvarné umění Kolínska,

plakát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Obrazy Kooperativy,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Antonín Hudeček: Posmrtná výstava díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Neznámý Antonín Hudeček (k 85. výročí narození),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1958, Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy obrazů Antonína Hudečka...,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Antonín Hudeček: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Antonín Hudeček: Výběr z díla (Ze sbírek Národní galerie v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Antonín Hudeček: Výbor z díla ((1873 - 1942)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Antonín Hudeček (ke 110. výročí narození),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Antonín Hudeček: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, František Hudeček: Kresby (60. - 80. léta),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Antonín Hudeček: Výběr z krajinářské tvorby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Antonín Hudeček: Okoř,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Brynychová Anna , Antonín Hudeček, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Matějček Antonín , Antonín Hudeček, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, ? Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Neumann Jaromír , La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Thiele Vladimír , Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha (113)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, ? Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Štech Václav Vilém , Antonín Slavíček Antonínu Hudečkovi (Dopisy), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Vimr Vladimír , Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Karlíková roz. Prunarová Ludmila , Antonín Hudeček, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vlček Tomáš , Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Harris Nathaniel , Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Lamač Miroslav , Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Bydžovská Lenka , Lahoda Vojtěch , Nešlehová Mahulena , Platovská roz. Jindřichová Marie , Švácha Rostislav , Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Rousová (Doležalová) Hana , Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2002, Blažíčková Horová Naděžda , 19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Levora Josef , Šlechtová Alena , Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Rakušanová Marie , Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Michel Bernard , Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928, Nakladatelství Argo, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Wittlich Petr , Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Wittlich Petr , Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2018, Exner Ivan , Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1922, Zelinka Vojtěch , Výtvarné umění, Zlatá Praha, 40 (1922-1923),1-2,1922/11/30,20-20
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1923, Šiška J. , Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30,6,1923/03/30,65-67
  1925, Čapek Josef , Pražské výstavy, Lidové noviny, 33,628,1925/12/16,9-9
  1925, Marek Josef Richard , Antonín Hudeček, Národní listy, 65,353,1925/12/25,9-9
  1925, John Jaromír , Výstavy, Právo lidu, 34,300,1925/12/25,9-9
  1930, Čapek Josef , Výstava Hudečkových obrazů z Podkarpatska, Lidové noviny, 38,23,1930/01/14,9-9
  1930, Marek Josef Richard , Podkarpatská Rus v obrazech Antonína Hudečka, Národní listy, 70,9,1930/01/10,3-3
  1930, Novotný Kamil , Výstava obrazů Antonína Hudečka z Podkarpatské Rusi − Topičův salon, Právo lidu, 39,17,1930/01/19,7-8
  1930, ? Výstava Ant. Hudečka a Lyonela Feiningera, Reforma, 12,6,1930/01/07,7-7
  1930, ? Výtvarní umělci pro lepší známost Podkarpatské Rusi / Aron a Hudeček, Československá republika, 251,2,1930/01/02,6-6
  1948, Kotalík Jiří Tomáš , Kniha o Antonínu Hudečkovi (Život (Recenze)), Život, 21,3,1948/06/15,90-93
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1948, Doležal František , Antonín Hudeček, básník české krajiny, Národní osvobození, 19,?, 1948/02/20,?
  1954, ? Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2,4,1954/02/26,7
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1957, Doležal František , Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem, 9,?, 1957/12/24,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1957, Doležal František , Neznámý Antonín Hudeček, Rudé právo, 37,173,1957/06/23,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1957, Doležal František , K jednomu „omylu“ naší kunsthistorie, Tvorba, ?, 29,1957/07/18,?
  1957, Baleka Jan , Antonín Hudeček, Dvě výstavy Antonína Hudečka, ?, ?, 1957,0-0 (nestránkováno)
  1957, ? Málo známý Antonín Hudeček, Výtvarná práce, 5,14,1957/07/20,3-4
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1958, Doležal František , Památce malíře A. Hudečka, Průboj, 10,?, 1958/07,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1958, Doležal František , V nově zřízené galerii Ústeckého kraje, Průboj, 10,?, 1958/07,?
  1959, Mádl Boromejský Karel , Třetí výstava SVU Mánes, Výtvarná práce, 7,14-15,1959/08/24,8-9
  1964/07/26, ? Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12,11-12,1964/07/26,4
  1966, Spielmann Petr , Пятьдесят лет пейзажной живописи чешских и словацких художников (1900-1950), Пєйзаж (Pejzaž), ?, ?, 1966,?
  1966, Kotalík Jiří , Česká secese, Výtvarná práce, 14,11,1966/06/09,1-3 (1 a 3)
  1982, Koubová Eidernová Vladimíra , Antonín Hudeček 14.1. 1873 - 11.8. 1941 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 6,2,1982,63-64
  1983, Boučková Jitka , Dvořák František , Roubíček Jindřich , Východočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 7,1,1983,14-14 (s. 14 kulér)
  1983, Vlk Miloslav , Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7,2,1983,18-19 (s. 18-19)
  1989, ? Cesta k moderně (Kritické marginálie), Proměny, 26,2,1989,185-187
  1996, Tomeš Jan Marius , Pohled na české krajinářství let 1890 - 1910, Umění, 44,5,1996,374-390
  1999, Rezler Aleš , Josefinské reformy konce 18. století..., Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835 - 1910, ?, ?, 1999,5-10
  1999, Rezler Aleš , Účast autorů na výstavách Krasoumné jednoty v letech 1935 - 1910, Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835 - 1910, ?, ?, 1999,11-13
  2000, Potůčková Alena , Jaro / Spring (1900 - 1906), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, ?, ?, 2000,10-25
  2010, Šimková roz. Otlíková Anežka , Dům milovníka umění / Výtvarná kultura Čech a Moravy 1870 - 1930 (Krakow, Galeria Miedzynarodowe centrum kultury, 1. 2. - 25. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23,6,2010/03/18,9-9
  2011, ? Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, ?, ?, 2011,83-96
  2012, ? Krajináři, Ročenka ART+, ?, ?, 2012/02,34-36
  2014, ? Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, ?, ?, 2014,85-103
  2015, ? Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, ?, ?, 2015,91-106
  2015, Skřivánek Jan , Antonín Hudeček, Art + Antiques, ?, 10,2015/10/12,28-29
  2016, ? Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, ?, ?, 2016,86-103
  nedatováno, Bydžovská Lenka , Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, ?, ?, 1995,23-50

úvodní text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Výstava Antonína Hudečka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Výstava Neznámý Antonín Hudeček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Vážení přátelé... (Výstava Antonína Hudečka),

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Josef Matička: Dar Litomyšli,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague),

kalendář
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2003, Dialogy / Dialogues VI,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Encyklopedie světového malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j),

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1917, Kaštany, malba, olej plátno

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, 3. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, 25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Aukční katalog (1/1999),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, II. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Umění a starožitnosti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, 48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2004 / 4 October 2003),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2006, Aukce umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, 28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, 17. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2011, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 24. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 22. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, 25. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2012, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, 26. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, 28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 31. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2013, Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Evening Sale Prague,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 29. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2014, Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2015, Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2015, Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2016, Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2016, Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 77. aukční den Galerie Kodl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, 79. aukční den Galerie Kodl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění),

program
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2018),

průvodce
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Krajina v českém umění 17. - 20. století,

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

www
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Antonín Hudeček (cs.wikipedia.org),

obraz
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1900, Modrá kráva,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1902, V podvečer,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1903, Podzim,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1905, Chalupy u cesty,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1909, V dešti,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1913 - 1914, Krajina s pohřbem,

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy,

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Sbírka moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České a slovenské malířství první poloviny 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České a slovenské umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou (Stálá expozice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Galerie Roudnice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, 100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava,

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, České umění první poloviny dvacátého století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Obrazy moravských a slezských spořitelen / Painting of Moravian and Silesian Banks,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Galerie umění Karlovy Vary,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: