Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Courbet Gustave

* 10.6.1819 Ornans (Francie (France))
+ 31.12.1877 La Tour-de-Peilz (Švýcarsko (Switzerland))
malíř, kreslíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Courbet Gustave
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Gustave Courbet: Later Paintings,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Max Liebermann in seiner Zeit,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Moderní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Moderne galerie in Prag,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Průvodce po moderní galerii,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Výstava vybraných děl 14.-20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Francouzi XIX. století v Národní galerii,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Francouzské malířství v galeriích Sovětského svazu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Od Poussina k Picassovi (Mistrovská díla Muzea A. S. Puškina v Moskvě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Impresionismus (Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Impresionismus (Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Der Baum in Mythologie Kunstgeschichte und Gegenwartskunst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Chefs D'Oeuvre Du Musee Cantonal Des Beaux Arts Lausanne,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Francouzské umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Obrazárna v Čechách 1796 - 1918,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, The Age of Modernism: Art in the 20th Century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Self Portrait (Renaissance to Contemporary),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Wien - Paris: Van Gogh, Cézanne und Österreichs Moderne 1880-1960,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Picasso et les Maîtres,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Painting Light (The HIdden Techniques of the Impressionists),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Muzeum umění Olomouc 1951-2011,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek),

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Gustave Courbet,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1934, Volavka Vojtěch Josef , Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Nikodém Viktor , Gustave Courbet, Melantrich, nakladatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Kotalík Jiří , G. Courbet, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Aragon Louis , L'Exemple de Courbet, Éditions Cercle d'Art, Paříž (Paris)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Volavka Vojtěch Josef , Die Handschrift des Malers, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Courbet Gustave , Dokumenty, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Míčko Miroslav , Člověk v umělci, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1968, ? Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Guttuso Renato , O malířích, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Harris Nathaniel , Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, ? Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, ? 100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Bouyeure Claude , Là, même dans l’ombre, la lumière (écrits sur l’art 1969-2006), Revue K, Alfortville (9-10)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1933, Štěpán Jiří , Whistler o Manetovi a Courbetovi (život), Život, 12,7-8,1934/06,136
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1946, Doležal František , Občan Courbet poráží symbol revoluce (Stalo se před 75 lety), Lidová kultura, 2,15,1946/04/13,5
  1950, Javorská N. , Revoluce 1848 a francouzské umění, Výtvarné umění, 1,4,1950/08,157-171
  1950, Míčko Miroslav , Courbet Gustave , Courbetův boj za mír, Výtvarné umění, 1,4,1950/08,171-171 (171)
  1954, Hoffmeister Adolf , Louis Aragon: Courbertův příklad, Výtvarné umění, 4,3,1954/03/31,148-150
  1954, Míčko Miroslav , Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2,15,1954/07/29,8
  1955, ? Výstava francouzských umění v Moskvě, Výtvarná práce, 3,23,1955/12/06,11
  1956, Tomeš Jan Marius , Francouzské umění od Delacroixe po současnost, Výtvarná práce, 4,3,1956/02/22,3-4
  1959, Hartmann Antonín , Gustav Courbet: Dokumenty..., Výtvarná práce, 7,1,1959/01/31,4-5
  1961, Fischer Ernst , Motiv práce v dějinách umění, Výtvarné umění, 11,6,1961/10/16,241-247
  1963, ? Svět impresionismu (zprávy), Výtvarná práce, 11,19-20,1963/11/01,14-14
  1963/04/06, Míčko Miroslav , Od Delacroixe k Picassovi, Výtvarná práce, 11,5,1963/04/06,4-5
  1965, Brožková Libuše , Výstava francouzského malířství ve Šternberském paláci, Výtvarná práce, 13,15,1965/08/14,6-6
  1978, Hošková Simeona , Courbetova výstava v Paříži (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2,2,1978,61-63
  1979, Štochlová Helena , Monet Claude Oscar , Pionýři moderního malířství (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3,4,1979,62-63
  1983, Nováková Markéta , Od Courbeta k Cézannovi, Výtvarná kultura, 7,4,1983,31-35
  2011, /red/, /red./ , Snový Courbet, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24,1,2011/01/13,9

nabídkový list
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Louis Aragon / Das Beispiel Courbet,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Encyklopedie světového malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Slovník světového malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Slovník světové kresby a grafiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti,

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
  1867, Jules Vallés, olej malba, olej

učebnice
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Čítanka III pro střední školy,

informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Gustave Courbet,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: