Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Šaloun Ladislav Jan

* 1.8.1870 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 18.10.1946 Praha (Česká republika (Czech Republic))
sochař, pedagog, výtvarný publicista

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Šaloun Ladislav
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Ladislav Šaloun: Drobná plastika, kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Ladislav Šaloun 1870-1946: Výběr z kreseb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946),
  2000, Šalounův souzvuk,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2018, Šaloun (Dotek osudu, The Touch of Fate),

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, Výstava spolku „Mánes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, II. výstava spolku „Manes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1906, Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, XXXVII. řádná jarní výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze se souborem prací Stanislava Lolka k jeho padesátinám,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1928, Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, 117. výstava Portret,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Anýžovy novoroční medaile a plakety,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Sculptura cehoslovaca,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Česká akademie věd a umění dělníkům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1952, Výstava Komenského (Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Česká secese (Umění 1900),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Sochařské kresby z počátku 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Česká a slovenská medaile 1508-1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Edvard Munch og den tsjekkiske kunst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Český portrét,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České sochařství kolem roku 1900,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České malířství a sochařství 1900-1980,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Antické tradice v českém umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky sbírek 1972 - 1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Czech Sculpture 1800-1938,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Národní divadlo a výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Antonín Dvořák ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Portrétní tvorba 19.-20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká kresba 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prague 1900 (Poetry and ecstasy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Jiří Kolář sběratel / Collector,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Prošli Hradcem Králové,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, Pohádkové bytosti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Muzeum umění Olomouc 1951-2011,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Smyslné linie (Erotické motivy secese a symbolismu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Munch Kupka Kokoschka: Tělesnost 1890-1921 / Corporeality 1890-1921,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Pohádka (Motivy českého symbolismu a secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Umění secese,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Matějček Antonín , Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, ? Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Volavka Vojtěch Josef , České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Mráz Bohumír , Mrázová Schusterová Marcela , Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Wittlich Petr , České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Benešová Marie , Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vlček Tomáš , Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890 - 1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Harris Nathaniel , Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Zhoř Igor , Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Bydžovská Lenka , Lahoda Vojtěch , Nešlehová roz. Hromádková Mahulena , Platovská roz. Jindřichová Marie , Švácha Rostislav , Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2002, Blažíčková Horová Naděžda , 19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Levora Josef , Šlechtová Alena , Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Jirásek Pavel , Jirásková Marie , Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Dačeva Rumjana , Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Hánová Markéta , Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Bolom-Kotari Sixtus , Hlavačka Milan , Šimon Patrik , V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Jirásek Pavel , Jirásková Marie , The Puppet and the Modern (Visual style of Czech family puppet theaters, theater clubs and art scenes in the early 20th century as a unique reflection of avant-garde and modernist currents by Czech artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2019, Hořava Jiří , Keramika z Bechyně (Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903 -1924), Keramická akciová společnost v Bechyni (1922- 1942)), Jiří Hořava, Třeboň (Jindřichův Hradec)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), ?, ?,

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1957, ? Sochařské náčrty a kresby, Výtvarná práce, 5,14,1957/07/20,3
  1959, Mádl Boromejský Karel , Třetí výstava SVU Mánes, Výtvarná práce, 7,14-15,1959/08/24,8-9
  1962, ? Strašidla v pražských ulicích, Výtvarná práce, 10,12,1962/07/10,4
  1969, Rous Jan , Tato výstava je jen určitým náznakem..., Sochařské kresby z počátku 20. století, ?, ?, 1969,? (nestránkováno)
  1970, Došková Dagmar , Sté výročí Ladislava Šalouna, Výtvarná práce, 18,18,1970/09/01,4
  1980, Sůva Josef , Východočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4,4,1980,?
  1980, Šmejkal František , Secesně-symbolistní tvorba Ladislava Šalouna (Drobná plastika a kresba), Umění, 28,5,1980,469-479
  1981, Šmejkal František , Výstava kreseb Ladislava Šalouna (Výstavy), Výtvarná kultura, 5,4,1981,62-62
  1982, Hošková Simeona , Praha - výstavy září, říjen 1981 (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6,1,1982,8-10 (kulér)
  1982, -fš- , Výstava Ladislava Šalouna (Výstavy), Výtvarná kultura, 6,2,1982,60-60
  1982, Wittlich Petr , Edvard Munch a české umění, Umění, 30,5,1982,422-446
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Hlaváček Luboš M. , Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36,3,1988,260-284
  2000, Vencl Slavomil , 5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, ?, ?, 2000,32-130
  2000, Wittlich Petr , Sochař Ladislav Šaloun (1.8.1872-18.10.1946), Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), ?, ?, 2000,? (nestránkováno)
  2000, Došková Dagmar , Glosa téměř důvěrná, Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), ?, ?, 2000,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Pařík Arno , Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, ?, ?, 2002,87-105
  2005, Štěpán Petr , 20. století, Pohádkové bytosti, ?, ?, 2005,?
  2008, Zadražilová Skřivánková Lucie , V umělcově jídelně, Art + Antiques, ?, 11,2008/11/5,60-61
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Vítková Martina , Sochařství secese..., Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, ?, ?, 2011,3-5
  2012, Dačeva Rumjana , Sbírka plastik, Karáskova galerie, ?, ?, 2012,69-80
  2013, ? Sochy, Ročenka ART+, ?, ?, 2013/02,60-63
  2014, ? Sochy, Ročenka ART+, ?, ?, 2014,68-70
  2016, Šustková Simona , Za sbíráním bronzů, Ročenka ART+, ?, ?, 2016,128-132
  2016, Popelová Lenka , Zobrazení „industriálního světa“ v architektuře meziválečné Prahy, Architektúra & urbanizmus, 50,1-2,2016,76-91
  2018, Primusová Kořisková Adriana , Šalounova sochařská pozůstalost ve sbírkách GASK (Šaloun's sculptural legacy in the GASK collection), Šaloun, ?, ?, 2018,8-15
  2018, Wittlich Petr , Ladislav Šaloun, Šaloun, ?, ?, 2018,16-29
  2018, Kuthanová Bednářová Kateřina , Národní pomníková tvorba Ladislava Šalouna (National monument works by Ladislav Šaloun), Šaloun, ?, ?, 2018,30-47
  2018, Ďoubal Jakub , Restaurování souboru děl Ladislava Šalouna (Restoring the set of Ladislav Šaloun's works from the GASK collection), Šaloun, ?, ?, 2018,68-91
  2018, Primusová Kořisková Adriana , Kuthanová Bednářová Kateřina , Katalog děl (Katalog of Works), Šaloun, ?, ?, 2018,92-249
  2018, ? Ladislav Šaloun - životopisná data (Ladislav Šaloun - biographical chronology), Šaloun, ?, ?, 2018,250-252
  nedatováno, Bydžovská Lenka , Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, ?, ?, 1995,23-50

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Pohádkové bytosti,

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění),

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Symbolismus v českém výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague),

pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Pozvánka na tiskovou konferenci (Pohádkové bytosti a Orgmatech),

diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
  1975, Dílo sochaře národního umělce Ladislava Jana Šalouna ,

kalendář
rok vydání, název (podnázev)
  2000, Milenium 2000/ 20001,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Sochy pro Hradec Králové 2010,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Malá československá encyklopedie (Š-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, 25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, 35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Výtvarné umění / Fine Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003/11/29, Umění a starožitnosti / Art and Antiques,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění),

program
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache,

průvodce
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Important collection of Czech Art,

adresář
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1935, Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930),

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, České imaginativní umění (Czech Imaginative Art),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Sbírka moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Collection de sculpture tchéque,

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## ?, Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, České imaginativní umění / Czech Imaginative Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Česká plastika / Czech Sculpture (Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900/70 / Selction from the Collections of the City Gallery Prague 1900/70),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: