Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Šaloun Ladislav Jan

* 1.8.1870 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 18.10.1946 Praha (Česká republika (Czech Republic))
sochař, pedagog, výtvarný publicista

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Šaloun Ladislav
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Ladislav Šaloun: Drobná plastika, kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Ladislav Šaloun 1870-1946: Výběr z kreseb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946),
  2000, Šalounův souzvuk,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2018, Šaloun (Dotek osudu, The Touch of Fate),

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, Výstava spolku „Mánes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, II. výstava spolku „Manes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1906, Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, XXXVII. řádná jarní výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze se souborem prací Stanislava Lolka k jeho padesátinám,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1928, Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, Postavy českých dějin,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, 117. výstava Portret,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Anýžovy novoroční medaile a plakety,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Sculptura cehoslovaca,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Česká akademie věd a umění dělníkům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1952, Výstava Komenského (Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Česká secese (Umění 1900),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Sochařské kresby z počátku 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Česká a slovenská medaile 1508-1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Edvard Munch og den tsjekkiske kunst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Český portrét,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České sochařství kolem roku 1900,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České malířství a sochařství 1900-1980,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Antické tradice v českém umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky sbírek 1972 - 1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Czech Sculpture 1800-1938,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Národní divadlo a výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Antonín Dvořák ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Portrétní tvorba 19.-20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká kresba 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prague 1900 (Poetry and ecstasy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Jiří Kolář sběratel / Collector,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Prošli Hradcem Králové,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, Pohádkové bytosti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století / Chords of Modernity in Czech Landscape Painting and Sculpture at the Turn from the 19th into the 20th Century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Muzeum umění Olomouc 1951-2011,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Smyslné linie (Erotické motivy secese a symbolismu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Munch Kupka Kokoschka: Tělesnost 1890-1921 / Corporeality 1890-1921,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Pohádka (Motivy českého symbolismu a secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Umění secese,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Matějček Antonín , Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, ? Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Volavka Vojtěch Josef , České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Mráz Bohumír , Mrázová Schusterová Marcela , Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Wittlich Petr , České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Benešová Marie , Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vlček Tomáš , Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Harris Nathaniel , Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Zhoř Igor , Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Bydžovská Lenka , Lahoda Vojtěch , Nešlehová Mahulena , Platovská roz. Jindřichová Marie , Švácha Rostislav , Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2002, Blažíčková Horová Naděžda , 19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Levora Josef , Šlechtová Alena , Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Jirásek Pavel , Jirásková Marie , Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Dačeva Rumjana , Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Hánová Markéta , Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Bolom-Kotari Sixtus , Hlavačka Milan , Šimon Patrik , V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Jirásek Pavel , Jirásková Marie , The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2017, Petrasová Taťána , Švácha Rostislav , Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2019, Hořava Jiří , Keramika z Bechyně (Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903 -1924), Keramická akciová společnost v Bechyni (1922- 1942)), Jiří Hořava, Třeboň (Jindřichův Hradec)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1954, Tomeš Jan Marius , Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2,20,1954/10/15,1-2
  1957, ? Sochařské náčrty a kresby, Výtvarná práce, 5,14,1957/07/20,3
  1959, Mádl Boromejský Karel , Třetí výstava SVU Mánes, Výtvarná práce, 7,14-15,1959/08/24,8-9
  1962, ? Strašidla v pražských ulicích, Výtvarná práce, 10,12,1962/07/10,4
  1969, Rous Jan , Tato výstava je jen určitým náznakem..., Sochařské kresby z počátku 20. století, ?, ?, 1969,? (nestránkováno)
  1970, Došková Dagmar , Sté výročí Ladislava Šalouna, Výtvarná práce, 18,18,1970/09/01,4
  1980, Sůva Josef , Východočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4,4,1980,?
  1980, Šmejkal František , Secesně-symbolistní tvorba Ladislava Šalouna (Drobná plastika a kresba), Umění, 28,5,1980,469-479
  1981, Šmejkal František , Výstava kreseb Ladislava Šalouna (Výstavy), Výtvarná kultura, 5,4,1981,62-62
  1982, Hošková Simeona , Praha - výstavy září, říjen 1981 (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 6,1,1982,8-10 (kulér)
  1982, -fš- , Výstava Ladislava Šalouna (Výstavy), Výtvarná kultura, 6,2,1982,60-60
  1982, Wittlich Petr , Edvard Munch a české umění, Umění, 30,5,1982,422-446
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Hlaváček Luboš M. , Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36,3,1988,260-284
  2000, Vencl Slavomil , 5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, ?, ?, 2000,32-130
  2000, Wittlich Petr , Sochař Ladislav Šaloun (1.8.1872-18.10.1946), Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), ?, ?, 2000,? (nestránkováno)
  2000, Došková Dagmar , Glosa téměř důvěrná, Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), ?, ?, 2000,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Pařík Arno , Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, ?, ?, 2002,87-105
  2005, Štěpán Petr , 20. století, Pohádkové bytosti, ?, ?, 2005,?
  2008, Zadražilová Skřivánková Lucie , V umělcově jídelně, Art + Antiques, ?, 11,2008/11/5,60-61
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Vítková Martina , Sochařství secese..., Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, ?, ?, 2011,3-5
  2012, Dačeva Rumjana , Sbírka plastik, Karáskova galerie, ?, ?, 2012,69-80
  2013, ? Sochy, Ročenka ART+, ?, ?, 2013/02,60-63
  2014, ? Sochy, Ročenka ART+, ?, ?, 2014,68-70
  2016, Šustková Simona , Za sbíráním bronzů, Ročenka ART+, ?, ?, 2016,128-132
  2016, Popelová Lenka , Zobrazení „industriálního světa“ v architektuře meziválečné Prahy, Architektúra & urbanizmus, 50,1-2,2016,76-91
  2018, Primusová Kořisková Adriana , Šalounova sochařská pozůstalost ve sbírkách GASK (Šaloun's sculptural legacy in the GASK collection), Šaloun, ?, ?, 2018,8-15
  2018, Wittlich Petr , Ladislav Šaloun, Šaloun, ?, ?, 2018,16-29
  2018, Kuthanová Bednářová Kateřina , Národní pomníková tvorba Ladislava Šalouna (National monument works by Ladislav Šaloun), Šaloun, ?, ?, 2018,30-47
  2018, Ďoubal Jakub , Restaurování souboru děl Ladislava Šalouna (Restoring the set of Ladislav Šaloun's works from the GASK collection), Šaloun, ?, ?, 2018,68-91
  2018, Primusová Kořisková Adriana , Kuthanová Bednářová Kateřina , Katalog děl (Katalog of Works), Šaloun, ?, ?, 2018,92-249
  2018, ? Ladislav Šaloun - životopisná data (Ladislav Šaloun - biographical chronology), Šaloun, ?, ?, 2018,250-252
  nedatováno, Bydžovská Lenka , Secesní symbolismus, České moderní umění 1900-1960, ?, ?, 1995,23-50

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Pohádkové bytosti,

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění),

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Symbolismus v českém výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague),

pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Pozvánka na tiskovou konferenci (Pohádkové bytosti a Orgmatech),

diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
  1975, Dílo sochaře národního umělce Ladislava Jana Šalouna ,

kalendář
rok vydání, název (podnázev)
  2000, Milenium 2000/ 20001,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Sochy pro Hradec Králové 2010,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Malá československá encyklopedie (Š-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, 25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, 35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Výtvarné umění / Fine Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Umění a starožitnosti / Art and Antiques,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Výtvarné umění,

program
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache,

průvodce
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Important collection of Czech Art,

adresář
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1935, Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930),

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, České imaginativní umění (Czech Imaginative Art),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Sbírka moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Collection de sculpture tchéque,

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## ?, Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, České imaginativní umění / Czech Imaginative Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Česká plastika / Czech Sculpture (Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900/70 / Selction from the Collections of the City Gallery Prague 1900/70),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: