Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Markup Václav

* 10.9.1904 Chlum, Pavlíkov (Rakovník) (Česká republika (Czech Republic))
+ 19.7.1995 Praha (Česká republika (Czech Republic))
keramik, řezbář, sochař, pedagog, designér

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Markup Václav
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Václav Markup: Výbor z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Václav Markup: Výběr z díla 1923 - 1984,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Václav Markup: Výběr z kreseb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Zasloužilý umělec Václav Markup,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Václav Markup: Sochy,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, III. Zlínský salon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1939, Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1939, Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Mladí (Výstava obrazů a soch),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Od náčrtu k obrazu a soše,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Obraz a socha v bytě I.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, IV. Rakovnický salon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Národ svým výtvarným umělcům v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Mánes 1946,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Člověk a práce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Mladé české sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Generace Mánesa 1939-1947,
  1948, Československá keramika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, III. členská výstava,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Výtvarní umělci Středočeského kraje (Malířská, sochařská, grafická tvorba),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Tschechische Angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Malé sochařské formy a sochařská kresba I.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Výtvarní umělci k 25. výročí Února,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Podoba člověka v keramice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Výtvarní umělci Velikému říjnu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Dítě v českém umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Lidice ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, XV. Rakovnický salón,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky sbírek 1972 - 1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Divadlo v současné výtvarné tvorbě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rakovnický salón 88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České sochařství 1948/88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Mánes Mánesu,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Batala Otto , Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Wittlich Petr , České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Karbaš Jiří , České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (57)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988/05, Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1936, Krejčí Karel František , Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, ?, ?, 1936,43-48
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1946, Doležal František , Mladé české sochařství, Národní osvobození, 17,?, 1946/09/21,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1947, Doležal František , Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes), Národní osvobození, 18,?, 1947/04/26,?
  1954, Hofmeisterová Jana , Souborná výstava keramiky, Výtvarná práce, 2,13,1954/07/02,4-5
  1955, Hofmeisterová Jana , Keramické práce Václava Markupa, Výtvarná práce, 3,10,1955/05/20,8-8
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1958, Mírová Děvana , Rada Pravoslav , Rychlíková Marie , Keramika na EXPO 58, Výtvarná práce, 6,13-14,1958/07/24,4
  1960, Šetlík Jiří , Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 8,3,1960/02/08,3-4
  1979, Redakce, Výtvarná kultura , Čubrda Zdeněk , Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3,4,1979,? (nestránkováno, kulér)
  1982, Vinter Vlastimil , Sochař Václav Markup, Výtvarná kultura, 6,5,1982,41-44
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Hlaváček Luboš M. , Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36,3,1988,260-284

parte
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Václav Markup (akademický sochař),

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Václav Markup: Sochy, Jaroslav Alt: Grafika,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Václav Markup,

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3,

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,
  1991, Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991),

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (VIII. Man - Miž),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: