Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Dobrovolný Viktor

* 2.3.1909 Havlíčkova Borová (Havlíčkův Brod) (Česká republika (Czech Republic))
+ 13.12.1987 Praha (Česká republika (Czech Republic))
malíř, ilustrátor, fotograf, sochař

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Dobrovolný Viktor
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Viktor Dobrovolný: Plastiky, obrazy, kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Viktor Dobrovolný: Boje a vítězství (Výstava k 35. výročí vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Zasloužilý umělec Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  1951, I. přehlídka československého výtvarného umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1952, Členská výstava 1952,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1954, Členská výstava 1954,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Výtvarní umělci Středočeského kraje (Malířská, sochařská, grafická tvorba),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 2. pražský salón,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Malé sochařské formy a sochařská kresba I.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Český portrét 1877–1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Kladno a výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, ? Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1953, Pelc Antonín , Naše sochařství věrno slavné tradici, Výtvarná práce, 1,21,1953/08/07,1
  1954, ? Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2,4,1954/02/26,7
  1955, Red., Výtvarná práce , Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3,5,1955/03/11,9
  1955, Red., Výtvarná práce , Naší umělci do Varšavy, Výtvarná práce, 3,12,1955/07/01,9
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1956, Peťas František , Výtvarná výzdoba Musea Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 3,1,1955/01/14,4
  1957, Šetlík Jiří , Sochařská žatva 1956, Výtvarná práce, 5,1,1957/02/02,8-10
  1959, Lamač Miroslav , Viktor Dobrovolný, Výtvarná práce, 7,2,1959/02/10,6
  1960, Šetlík Jiří , Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 8,3,1960/02/08,3-4
  1960, Fiala Vladimír , Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 8,9-10,1960/05/17,13
  1961, Vinter Vlastimil , Nové plastiky Viktora Dobrovolného (Je tomu více než rok…), Výtvarné umění, 11,9,1962/01/20,411-416
  1979, ? Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3,2,1979,? (nestránkováno, kulér)
  1982, Stehlíková Blanka , Umění v koncentračních táborech, Výtvarná kultura, 6,4,1982,10-14
  1983, Huttová Zlata , Galérie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů - Západočeský kraj), Výtvarná kultura, 7,4,1983,12-12 (s. 12 kulér)
  1983, Konečný Dušan , Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7,5,1983,2-10
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Hlaváček Luboš M. , Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36,3,1988,260-284

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
  1988, Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze),

parte
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Viktor Dobrovolný (zasloužilý umělec, akademický sochař, nositel Řádu práce),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, 48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, 4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, 51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina,

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: