Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Vpravo

Slezák Miloš

* 27.2.1921 Brno (Brno-město) (Česká republika (Czech Republic))
+ 23.9.1989 Brno (Brno-město) (Česká republika (Czech Republic))
malíř, sochař, grafik, medailér, pedagog, typograf, ilustrátor

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Slezák Miloš
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Miloš Slezák: Kresby a grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, M. Slezák 67,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Miloš Slezák: Artprotis,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Miloš Slezák: Medaile, plakety, drobná plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Miloš Slezák: Medaile, plakety, plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Miloš Slezák: Medaile a plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Miloš Slezák,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Miloš Slezák,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Miloš Slezák: Výběr z díla,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Výstava moravských výtvarníků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Brněnská bilance,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Užitá grafika 1960-1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Moravská grafika 66 (Pátá výstava moravské grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Československý plakát,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Brněnský salón,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Bilance užité a propagační grafiky,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1970, Sdružení Q Brno,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Almanach Q,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Současná česká medaile a plaketa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Brněnský plakát 1960-1978,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Brněnská malba 1981,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Moravská grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979 - 1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Z ateliérů medailérů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Osobnosti brněnské grafiky 20. století ze sbírek Muzea města Brna,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České sochařství 1948/88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Moravská grafika 1989,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Záznamy dojmy sny 2,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Miloš Slezák: Grafika,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Procházka Václav , Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Procházka Václav , Medaillen und Plaketten, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Gabrielová Bronislava , Výtvarní umělci dneška II (Miloš Slezák, Jiří Hadlač), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Gabrielová Bronislava , Marčák Bohumil , Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Vencl Slavomil , České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1955, Fiala Vlastimil , Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce, 3,10,1955/05/20,7
  1956, Zykmund Václav , Druhou výstavou je výstava kreseb a grafiky..., Výtvarná práce, 4,15-16,1956/10/03,8
  1959, Štrauss Tomáš , Moravskí výtvarníci v Bratislave, Výtvarná práce, 7,8,1959/05/19,10
  1960, Fiala Vladimír , Grafika na IV. přehlídce, Výtvarná práce, 8,4,1960/02/25,3-4
  1961, Zykmund Václav , Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9,9,1961/05/10,8
  1968, ? Kronika, Výtvarná práce, 15,25-26,1969/03/05,2
  1969, Medková roz. Lossmanová Jiřina , Výstavy, Výtvarná práce, 17,1-2,1969/04/25,6
  1997, Gabrielová Bronislava , Univerzální talent Miloše Slezáka, Bulletin Moravské galerie v Brně, ?, 53,1997,145-149
  2014, Kořínková Jana , Mezi architektonickým dekorem a autonomním dílem (Výtvarné umění jako součást bytové výstavby z období socialistického realismu v Brně), Na prahu zítřka: Brněnská architektura a vizuální kultura odbobí socialismu / On the threshold of tomorrow: Architecture and visual culture in Brno during the communist era, ?, ?, 2014,134-172

parte
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, doc. Miloš Slezák,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Miloš Slezák (malíř, grafik, medailér a sochař, člen Svazu českých výtvarných umělců),

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  1956, Evropské malířství 16. - 18. století, Karel Souček: Člověk v mých obrazech, Miloš Slezák: Kresby a grafika,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, (300 5 50) (Vystavené práce),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), (dodatek)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004 (XIV. Sh - Sr),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Soukromá sbírka umění (Etcetera 1), (bibliofilie - Jsn Skácel: Modlitba za vodu, 1984)

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Poezie v ilustraci,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: