Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vlevo

Rykr Zdenek

* 26.10.1900 Chotěboř (Havlíčkův Brod) (Česká republika (Czech Republic))
+ 15.1.1940 Praha (Česká republika (Czech Republic))
scénograf, malíř, teoretik umění, grafik

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Rykr Zdenek
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
  1920, Zdenek Rykr,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Z. Rykr: Španělsko (Výstava obrazů ze Španěl a Gran Canarie),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1926, Z. Rykr: Spanien (Ausstellung von Bildern aus Spanien und Gran Canaria),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1931, Zdenek Rykr: Obrazy,
  1932, Zdenek Rykr: Obrazy 1931 - 1932,
  1934, Pryč!,
  1935, Zdenek Rykr: Katalog výstavy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Z. Rykr: Výstava obrazů z let 1917–1937,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1940, Posmrtná soukromá výstava Zdenka Rykra (Práce z let 1915–1940),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Katalog výstavy užitkové grafiky, reportážních kreseb a textů malíře Zdenka Rykra,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Zdenek Rykr: Přehled díla 1900 - 1940,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Zdenek Rykr: Výstava výboru z díla 1932 - 1940,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Zdenek Rykr,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Rykr,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1990, Zdenek Rykr (1900–1940): Nebezpečná cesta od očí do nitra (Obrazy, kresby, reliéfy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Zdenek Rykr: Kofila, 1923 a další práce pro firmu Orion,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1921, Tvrdošíjní a hosté (Výstava III.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1921, I. výstava uměleckého průmyslu československého,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1928, Výstava soudobé kultury v Brně,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1932, XLVII. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze: 2.- 30. říjen 1932,
  1932, 47. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1935, Ukázky soudobé tvorby malířské,
  1935, Výtvarníci Hilarova divadla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii ,
  1937, Salon des Surindépendants,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1938, Paříž 1938: několik členů salonu Surindépendants a hosté (65. výstava Sdružení výtvarníků),
  1938, Salon des Surindépendants,
  1938, Rykr, Estève, Pellan, Loevenstein, Szobel,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Imaginativní malířství 1930-1950,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1964, K výtvarné problematice třicátých let (Výstava v budově Uměleckoprůmyslového musea, červenec - srpen 1964),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Objekt (Špálova galerie, září 1965),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1965, Arte e Resistenza in Europa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československého malířství 1918 - 1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československé malby (z fodnů československých galerií),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Arte Contemporanea in Cecoslovacchia,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1970, Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Avantgarda Trnu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Tvrdošíjní (Čapek, Hofman, Justitz, Marvánek, Rykr, Špála, Zrzavý),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká figurativní malba 40. let (III),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Moderní český plakát 1918 - 1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Tvrdošíjní a hosté, 2. část (Užité umění, malba, kresba),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Český portrét 1877–1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Z pokladů Severočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Pražská nároží,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Czech Modernism 1900-1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, České art deco,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Expresionismus a české umění (1905-1927),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Český surrealismus 1929-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Novozákonní motivy v českém umění 20. století,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1999, Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Živly,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Melancholie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Navrácené obrazy (Sbírka dr. Emila Freunda),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Czech 100 Design Icons,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Czech 100 Design Icons,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno-Berlín),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Antimodernisté,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, 155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, 155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Modern and Contemporary Czech Art 1890 - 2010 (Part Two),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Černá slunce (Odvrácená strana modernity),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Má vlast (Pocta české krajinomalbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Kubišta - Filla: Plzeňská disputace (Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., České moderní umění XX. století (Stálá expozice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat. (1963), Výtvarné umění Kolínska,

plakát
rok vydání, název (podnázev)
  1922, Orion - Mariner,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925, proti žízni pijte...,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## cca 1935, EXCELSIOR PALABA,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Zdenek Rykr 1900-1941,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Zdenek Rykr: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Zdenek Rykr (1900-1940): Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Zdenek Rykr 1920 - 1940,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Zdenek Rykr a továrna na čokoládu / and the Chocolate Factory,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
  1946, Součková Milada , Hlava umělce. (Studie k větší práci), ?, ?,
  1966, Štorch-Marien Otakar , Sladko je žít ((Paměti nakladatele Aventina I)), Československý spisovatel, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Petrová Eva , František Hudeček, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Chalupecký Jindřich , O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha (str. 22 - 24)
  1985, Kroutvor Josef , Pražský chodec, Uměleckoprůmyslové museum, Praha (str. 134)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Lamač Miroslav , Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Pytlík Radko , Český kreslený humor XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Prušáková Marie , Když hoří obrazy (Vzpomínky), Melantrich, a.s., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Chalupecký Jindřich , František Janoušek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (str. 173, 177, 248)
  1991, Kroutvor Josef , Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Chalupecký Jindřich , Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ) (str. 15, 17)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Lahoda Vojtěch , Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Kalista Zdeněk , Po proudu života (2), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Nešlehová Mahulena , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Kalista Zdeněk , Po proudu života (1), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Bydžovská Lenka , Lahoda Vojtěch , Nešlehová Mahulena , Platovská roz. Jindřichová Marie , Švácha Rostislav , Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha (s. 86-87, 278, 312-313)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Rousová (Doležalová) Hana , Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Tyč Miroslav , Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, ? 100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Vencl Slavomil , České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Dačeva Rumjana , Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Lahoda Vojtěch , Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Horák Ondřej , Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Knobloch Janáková Iva , Vondráček Radim , Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, ? Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2017, Petrasová Taťána , Švácha Rostislav , Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Machalíková Sadílková Pavla , Winter Tomáš , Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1920, ? Zdenek Rykr, Polabská stráž, 2,17,1920/07/03,?
  1920, ? Kolínský akad. klub mladých, Polabská stráž, 2,21,1920/07/01,?
  1920, ? Oprava, Polabská stráž, 2,22,1920/07/08,?
  1920, ? Výstava obrazů Zdeňka Rykra bude zahájena, Polabská stráž, 2,22,1920/07/08,?
  1920, Marek Josef Richard , K otevření výstavy obrazů Zdenka Rykra, Polabská stráž, 2,23,1920/07/15,?
  1920, Marek Josef Richard , K výstavě Zdeňka Rykra II., Polabská stráž, 2,24,1920/07/22,?
  1920, ? Rok (Několik poznámek k výstavě Rykrově), Kolínské listy, ?, ?, 1920/07,?
  1920, Černík Artuš , Výstava malíře Zdeňka Rykra v Kolíně, Čas, ?, ?, 1920/07,?
  1920, Černík Artuš , Výstava obrazů Zd. Rykra v Kolíně, Právo lidu , ?, ?, 1920/07,?
  1920, ? Výstava obrazů Zdeňka Rykra, Nezávislost, ?, ?, 1920/07,?
  1920, Kalista Zdeněk , Plakáty (plakáty pro kolínskou rafinerii), Den, 1,16,1920/11/18,?
  1921, Teige Karel , Tvrdošíjní a čeští hosté, Čas, 31,44,1921,?
  1921, Vančura Vladislav , Tvrdošíjní a hosté, České slovo, ?, ?, 1921/01/23,?
  1921, ? Tvrdošíjní a hosté, Národní listy, ?, ?, 1921/02/06,?
  1921, Pacovský Emil , Jeden z mladých, Veraikon, 7,?, 1921,88-94
  1921, Janík Jaroslav , Ilustrace Z. Rykra (ilustrace ke knize M. Mareše Přicházím z periferie), Den, 1,27,1921/01/24,12
  1922, ? Bilderbeilage der Prager Presse, Prager Presse, ?, 37,1922,2
  1924, Rambousek Jan , Souborná výstava Zdenka Rykra, České slovo, 16,36,1924/02/12,4
  1924, Vančura Vladislav , Světské evangelium, Národní osvobození, 1,85,1924,4
  1924, ? Maler Z. Rykr, Prager Presse, 4,37,1924/02/07,6
  1924, Nebeský Václav M. , Zdeněk Rykr, Tribuna, 6,17,1924,8
  1924, Schürer Oskar , Výstava krasoumné jednoty, Tribuna, 6,78,1924,1-2
  1924, Kerhart Oldřich , Výstava obrazů Z. Rykra, Samostatnost, ?, ?, 1924/02/14,?
  1924, ? Bilderbeilage der Prager Presse, Prager Presse, ?, 8,1924,2
  1924, Jež Štěpán , Výstava malíře Zdeňka Rykra, Lumír, 51,?, 1924,66
  1925, Štorch-Marien Otakar , Zdeněk Rykr, Rozpravy Aventina, 1,?, 1925/6,107
  1925, Schürer Oskar , Tschechische Landschaftsmalerei, Der Cicerone, 17,8,1925/04,426-427
  1926, ? Výstava obrazů Z. Rykra, Veraikon, 12,?, 1926,53
  1926, ? Malíř Zd. Rykr, Národní osvobození, 3,63,1926,3
  1926, Nikodém Viktor , Z pražských výstav, Národní osvobození, ?, ?, 1926,?
  1926, Pečírka Jaromír , Spanienreise eines Malers, Prager Presse, 6,85,1926,6
  1926, ? Pražské umělecké výstavy, Tribuna, 8,69,1926/03/21,7
  1926, Štech Václav Vilém , Rykrovy obrazy ze Španělska, České slovo, ?, ?, 1926/03,?
  1926, Filip Otakar , Z. Rykr: Španělsko, Československá republika, ?, ?, 1926/03,?
  1926, Čapek Josef , Výstava obrazů Z. Rykra: Španělsko v Krasoumné jednotě v Praze, Lidové noviny, ?, ?, 1926/03,?
  1926, Štorch-Marien Otakar , Zdeněk Rykr, Rozpravy Aventina, ?, ?, 1926,?
  1926, jrm. , Z. Rykr (V Krasoumné jednotě), Národní listy, ?, ?, 1926/03,?
  1926, ? Rykrův španělský seriál, Národní osvobození, ?, ?, 1926/03,?
  1926, Harlas František Xaver , Z. Rykr, Španělsko, Národní politika, ?, ?, 1926/03,?
  1926, Markalous Bohumil , Z. Rykr, Právo lidu, ?, ?, 1926/03/21,?
  1926, Lohmann F. , Z. Rykr, Prager Tagblatt, ?, 67,1926/03,?
  1926, ? Výstava obrazů Zd. Rykra, Rudé právo, ?, ?, 1926/03,?
  1926, Mokrý František Viktor , Z. Rykr: Španělsko, Venkov, ?, ?, 1926/03,?
  1926, Piskač Bedřich , Výstavy J. Verise, Z. Rykra a P. Klee, Volné směry, 24,?, 1926,167
  1926, ? Výstavy v Praze a na venkově, Veraikon, 12,?, 1926,53
  1927, ? Ein Simultäntalent, Prager Abendblatt, ?, 265,1927/11/19,?
  1927, Janoušek František , Výstava Zdeňka Rykra, České slovo, ?, ?, 1927/11/20,?
  1927, ? Zdeněk Rykr, Domov a svět, ?, ?, 1927/11,?
  1927, Marek Josef Richard , Zdenek Rykr, Národní listy, ?, ?, 1927/12/02,?
  1927, ? Výstavní život, Lidové listy, ?, ?, 1927/12/02,?
  1927, ? Malíř Zdeněk Rykr, Právo lidu, ?, ?, 1927/12/06,?
  1927, Čapek Josef , Výstava obrazů Zdeňka Rykra, Lidové noviny, ?, ?, 1927/12/06,?
  1927, ? Malíř Zdeněk Rykr, Demokratický střed, ?, ?, 1927/12/09,?
  1927, Černík Artuš , Výstava olejů a kreseb Zdeňka Rykra, Rudé právo, ?, ?, 1927/11/23,?
  1927, ? L´exposition..., L´Europe Centrale, ?, ?, 1927/11/26,?
  1927, ? Náš spolupracovník malíř Zdeněk Rykr, Národní osvobození, 4,320,1927,4
  1927, Nikodém Viktor , Výstava obrazů a kreseb Zdeňka Rykra, Národní osvobození, 4,328,1927,4
  1927, ? Výprava k „Chattutonu“ A. de Vignyho a ke „Vzpouře“ V. de L´Isle d´Adama, Národní osvobození, ?, ?, 1927,?
  1927, ? Problematik, Výprava ke hře: „Mezi tančícimi šaty", Národní osvobození, ?, ?, 1927,4
  1927, Konrád Edmond , Revize romantismu I ([recenze her/ review of the plays Chatterton a Vzpoura]), Cesta, 1,?, 1927,158-159
  1927, ? Úspěch motivů, kritika hry Mezi tančícími šaty, Cesta, ?, ?, 1927,215-216
  1927, Pečírka Jaromír , Die Ausstellung Zd. Rykr, Prager Presse, 7,326,1927/11/27,6
  1927, Kodíček Josef , Zdeněk Rykr / v Krasoumné jednotě/, Tribuna, 9,278,1927/11/27,6
  1927 - 1928, ? Kolínský cukrovar, Rozpravy Aventina, 3,?, 1927 - 1928,58
  1927 - 1928, ? Zprávy (Výstava v parlamentě), Dílo, 10,?, 1927 - 1928,39
  1928, ? Dvě vinohradská..., (Výprava ke hře „Velké umění babické“ R. Waltera), Národní osvobození, 5,342,1928,4
  1929, Čapek Josef , Sem s tím celým a čistým mužem!, Přítomnost, 6,8,1929/02/28,120-121
  1929, ? Shaw, Shaw, - více Shawa! (Výprava ke hře Androkles a lev G. B. Shawa), Národní osvobození, 6,12,1929,3
  1929, Louda Zdeněk , Umění a obecenstvo, Národní osvobození, 6,133,1929,1-2
  1930 - 1931, ? Výstava Zdenka Rykra, Volné směry, 28,?, 1930 - 1931,226
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1931, Marek Josef Richard , Zdeněk Rykr, Národní listy, 71,145,1931/05/27,5-5
  1931, Čapek Josef , Výstava obrazů Zdeňka Rykra v Topičově Saloně, Lidové noviny, 39,240,1931/05/13,7-7
  1931, Novotný Kamil , Výstava obrazů Zdeňka Rykra, Právo lidu, 40,122,1931/05/24,7-7
  1931, ? Výstava obrazů Z. Rykra, Veraikon, 17,?, 1931,100
  1931, Nikodém Viktor , Obrazy Zdeňka Rykra u Topiče, , 65,3,2005,5
  1931, Nikodém Viktor , Nové obrazy Zdeňka Rykra u Topiče, Národní osvobození, ?, ?, 1931/05/24,?
  1931, Schauer G. , Dr. Zdeněk Rykr, Polabská stráž, ?, ?, 1931,?
  1931, ? Zvláštní pozornosti zasluhuje výstava Zdeňka Rykra, Samostatnost, ?, ?, 1931/05/15,?
  1931, Štech Václav Vilém , Obrazy Z. Rykra v Topičově Salonu, České slovo, ?, ?, 1931/05/24,?
  1931, ? Výprava ke „Stínu“ - D. Niccodemi, Národní osvobození, ?, ?, 1931,?
  1931, Pečírka Jaromír , Kritické studie o vystavených dílech Z. Rykra, Prager Presse, 11,133,1931,8
  1931, ? Ausstellungen. Topič zeigt eine Ausstellung des Malers Z. Rykr., Prager Tagblatt, ?, ?, 1931/05/22,?
  1931, ? Výstava dobrého rozmaru, Polední list, ?, ?, 1931,?
  1932, Chalupecký Jindřich , Z. Rykr: Obrazy 1931-1932, Topičův salon 1918-1936, ?, ?, 2012,105-107
  1932, Chalupecký Jindřich , Nerad bych odmítl..., Zdenek Rykr: Obrazy 1931 - 1932, ?, ?, 1932,3-6
  1932, Čapek Josef , Pražské výstavy, Lidové noviny, 40,252,1932/05/19,7-7
  1932, Marek Josef Richard , Zdeněk Rykr, Národní listy, 72,137,1932/05/18,5-5
  1932, Fuchs Rudolf , Ausstellung Z. Rykr, Prager Tagblatt, ?, ?, 1932/05/07,?
  1932, Nikodém Viktor , Nové obrazy Rykrovy, Národní osvobození, 9,143,1932,6
  1932, Pečírka Jaromír , Ausstellung im Gemeindehaus, Prager Presse, 12,274,1932,7
  1932, Chalupecký Jindřich , Umění na čokoládových obalech, Typ, 6,?, 1932,632-633
  1932, Svatá Jarmila , Andělčina kariéra, Andělčina kariéra, ?, ?, 1932,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Čapek Josef , Z pražských výstav: Tři výstavy mladých, Lidové noviny, 41,508,1933/10/10,9-9
  1933, Pečírka Jaromír , Neues von Z. Rykr, Prager Presse, 13,281,1933,6
  1933, Chalupecký Jindřich , Chvilka se Z. Rykrem (rozhovor), Světozor, 33,41,1933/10/12,?
  1933, Pečírka Jaromír , Nové obrazy od Zdeňka Rykra, Rozpravy Aventina, ?, ?, 1933,34
  1933, Fuchs Rudolf , Ausstelung Z. Rykr, Prager Tagblatt, ?, ?, 1933,?
  1933, Marek Josef Richard , Z. Rykr u Rubeše, Národní listy, ?, ?, 1933/10,?
  1933, Harlas František Xaver , Z. Rykr, Národní politika, ?, ?, 1933/10/17,?
  1933, Felix Adolf , Zdeněk Rykr, Rozhledy po literatuře a umění, 2,16/17,1933/11/09,?
  1934, Marek Josef Richard , Cosi docela jiného je výstavka Zdeňka Rykra, Národní listy, ?, ?, 1934/12/06,?
  1934, Pečírka Jaromír , Die Ausstellung Zdeněk Rykr im Palais Dunaj, Prager Presse, 14,346,1934,8
  1935, Rykr Zdenek , Výstava Z. Rykra, Topičův salon 1918-1936, ?, ?, 2012,108-110
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1935, Štech Václav Vilém , Obrazy Z. Rykra, České slovo, ?, ?, 1932/05/14,?
  1936, Čapek Josef , Z pražských výstav: Z. Rykr v Topičově salonu, Lidové noviny, 44,5,1936/01/04,9-9
  1936, Krejčí Jiří , Z pražských výstav, Právo lidu, 45,12,1936/01/15,6-6
  1936, Marek Josef Richard , Výstavka Z. Rykra, Národní listy, 76,14,1936/01/15,5-5
  1936, ? Topičův salon: Zdeněk Rykr, Lidové listy, ?, ?, 1936/01/03,?
  1936, ? Následovník Františka z Assisi, Polední list, ?, 1,1936/01/02,?
  1936, Pečírka Jaromír , Zdeněk Rykr experimentiert, Prager Presse, 16,8,1936/01/09,?
  1936, Fuchs Rudolf , Ausstellung Zdeněk Rykr, Prager Tagblatt, ?, ?, ?, ?
  1936, Malý Pavel František , Nezmoudření Zd. Rykra v jeho nové výstavě, Samostatnost, ?, ?, 1936/01/09,?
  1936, ? Rykrovo outsiderské hledání a nalézání, Národní osvobození, ?, ?, 1936,?
  1936, ? Die "Unabhängigen" (Účast čes. umělců na výstavě umělců nekompromisního směru v paláci paříž. veletrhu), Prager Presse, 16,285,1936/10/18,10-10
  1936, Pečírka Jaromír , Prager Kunstausstellungen, Prager Rundschau, 5,?, 1936,386-386
  1937, ? Nová státní kancelář pro podporu cizineckého a státního ruchu, Národní osvobození, ?, ?, 1937/06/01,?
  1937, Pečírka Jaromír , Der Maler Z. Rykr, Prager Presse, 17,8,1937,8-8
  1937, ? Výstava Z. Rykra, Veraikon, 23,?, 1937,34-34
  1937, ? Kunst und Wissen: Z. Rykr, Sozialdemokrat, ?, ?, 1937/04,?
  1937, Pečírka Jaromír , Der Maler Zdeněk Rykr, Prager Presse, ?, ?, 1937/04,?
  1937, Fuchs Rudolf , Ausstelung Z. Rykr, Prager Tagblatt, ?, ?, 1937/04/01,?
  1937, ? Dvacet let malování Zd. Rykra, A-Z, ?, ?, 1937/04/15,?
  1937, ? Filosof malující, Polední list, ?, ?, 1937/04/02,?
  1937, ? V Krasoumné jednotě otevřel výstavu..., Lidové noviny, ?, ?, 1937/04/07,?
  1937, ? Ve vleku doby, Pražské noviny, ?, 92,1937/04/20,?
  1937, Nikodém Viktor , Malíř Zdeněk Rykr, Národní osvobození, ?, ?, 1937/04,?
  1937, ? Abeceda Československa na Světovou výstavu do Paříže, Telegraf, ?, ?, 1937/05/22,?
  1937, ? Tchécoslovaquie (Paris 1937), Tchécoslovaquie, ?, ?, 1937,?
  1937, Kouba Václav , Surrealismus Zdenka Rykra, Typografie, 44,5,1937/05/31,?
  1937, ? Z pražských výstav, Salon, 16,5,1937,34
  1938, ? Vánoce/Christmas 1938 (reprodukce obrazů/reproduction of pictures of Z. Rykra) (dedikováno/dedicated to Z. Rykrovi a M. Součkové), The Booster/Delta, ?, ?, 1938/04/02,4
  1939, Rutte Miroslav , Paroháčem z milosti boží ([recenze ze her/ review of the plays Amfitryon a Fraška o paštice a dortu]), Národní listy, ?, ?, 1939/11/17,?
  1939-1940, ? Zdeněk Rykr, Umění, 12,?, 1939–1940,388-389
  1940, ? Zdeněk Rykr mrtev, Světozor, 40,?, 1940,37
  1940, Biebl Konstantin , Obraz (In memoriam Z. Rykra), České slovo, ?, ?, 1940/01/15,?
  1940, ? Akademický malíř skočil pod vlak, Expres, ?, ?, 1940/01/16,?
  1940, Mrkvička Otakar , Zdeněk Rykr zemřel, Lidové noviny, ?, ?, 1940/01/17,?
  1940, ? Zemřel malíř Zdeněk Rykr, České slovo, ?, ?, 1940/01/17,?
  1940, Marek Josef Richard , Malíř Zdeněk Rykr zemřel, Národní listy, ?, ?, 1940/01/17,?
  1940, Černík Artuš , Nad mrtvým Rykrem, Lidové noviny, ?, ?, 1940/01/18,?
  1940, ? Za Zdeňkem Rykrem, Národní práce, ?, ?, 1940/01/18,?
  1940, Mokrý František Viktor , Výtvarník Dr. Zdeněk Rykr, Venkov, ?, ?, 1940/01/18,?
  1940, Černík Artuš , Nad mrtvým Rykrem, České slovo, ?, ?, 1940/01/20,?
  1940, ? Zdeněk Rykr zpytatel prazážitků a prvotností, Národní střed, ?, ?, 1940/01/20,?
  1940, Hnízdo Vladimír Jan , Výtvarník Dr. Zdeněk Rykr mrtev, Prokůpkův kraj, 9,4,1940/01/26,?
  1940, ? Malíř Zdeněk Rykr zemřel, Naše pravda, 2,4,1940/01/26,?
  1940, ? Malíř PhDr. Zdeněk Rykr zemřel, Naše pravda, 2,4,1940/01/26,?
  1940, ? Bolestná ztráta, Železniční noviny, 2,3,1940/02/01,?
  1940, ? Výstava malíře Zdeňka Rykra, Prokůpkův kraj, ?, ?, 1940/05/24,?
  1940, ? Výstava malíře Zdenka Rykra, Naše pravda, ?, ?, 1940/05/24,?
  1940, ? Výstava malíře Rykra, Večerní slovo, ?, ?, 1940/05/25,?
  1940, ? Otevření výstavy Zdenka Rykra, Prokůpkův kraj, 9,22,1940/05/31,?
  1940, ? Otevření výstavy Zdeňka Rykra, Naše pravda, 2,22,1940/05/31,?
  1940, ? Výstava Zdeňka Rykra, Večerní české slovo, ?, ?, 1940/06/01,?
  1940, ? Kolínská výstava malíře Zdeňka Rykra, Lidové noviny, ?, ?, 1940/06/02,?
  1940, ? Zahájení výstavy Zd. Rykra, Naše pravda, 2,23,1940/06/07,?
  1940, Marek Josef Richard , Životní film malíře Zdenka Rykra, Věstník Klubu českých turistů odbor Kolín, 17,?, 1940,?
  1941, Kodíček Josef , Tři pražské výstavy, Nedělní národní práce, ?, ?, 1941/05/04,?
  1941, ? Podle skutků poznáte je, Árijský boj, 2,?, 1941/05/10,?
  1941, Kotalík Jiří , Užitá grafika Z. Rykra, A-Zet, ?, ?, 1941/05/13,?
  1941, ? Ozvěny domova a světa, Ozvěny domova i světa, ?, ?, 1941/05/19,?
  1941, ? Dvě pražské výstavy, České slovo, ?, ?, 1941/05/21,?
  1941, ? Měsíční přehled výstav, Salon, ?, ?, 1941/06/15,?
  1942, Birnbaumová Breindlová Alžběta , Černá Věra , Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, ?, 13-14,1942/03/30,255-261
  1942, Birnbaumová Breindlová Alžběta , Černá Věra , B. Feuerstein a Z. Rykr, Opuštěná paleta, ?, ?, 1942,68-70
  1946, Kotalík Jiří , Moderní československé malířství, Československo, 2,?, 1946,?
  1947, Kotalík Jiří , Moderní československé malířství, Československo, 2,3,1947/01,129-207
  1950, Toman Prokop Hugo , (bez názvu), Nový slovník československých výtvarných umělců II, ?, ?, 1950,387
  1957, Janík Jaroslav , Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko, ?, 6,1957/09,0-0
  1963, Chalupecký Jindřich , Zapomenutý Rykr, Výtvarná práce, 11,22-23,1963/12/05,10-10
  1963, Chalupecký Jindřich , Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11,19-20,1963/11/01,1 (1, 8-9)
  1964, Chalupecký Jindřich , O Zdenku Rykrovi, Výtvarné umění, 14,8,1964/10/31,370-378
  1965, Chalupecký Jindřich , Zdenek Rykr je jedním z nejzajímavějších členů generace..., Zdenek Rykr: Přehled díla 1900 - 1940, ?, ?, 1965,?
  1965, Chalupecký Jindřich , Narozen 20. X. 1900 v Chotěboři..., , 65,3,2005,? (nestránkováno)
  1965, Padrta Jiří , Stále neznámý Rykr, Výtvarná práce, 13,15,1965/08/14,7-8
  1965, Padrta Jiří , Rykrův příklad, Kulturní tvorba, 2,?, 1965/05/20,?
  1965, Šmejkal František , Imaginativní malířství, Umění, 13,5,1965/09,440-461
  1965, Kotalík Jiří , K diskusi o tzv. imaginativním umění, Umění, 13,5,1965/09,437
  1965, Chalupecký Jindřich , Surrealismus a léta třicátá, Umění, 13,5,1965/09,?
  1965, Spielmann Petr , Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13,5,1965/04/12,2
  1965, ? Objektivem, Kulturní tvorba, 3,37,1965,?
  1965, Míčko Miroslav , Arte e resistenza in Europe, Výtvarná práce, 13,16,1965/08/30,3-4
  1965, Novák Luděk , K fenomenologii objektu, Výtvarná práce, 13,21,1965/11/10,7-7
  1966, Petrová Eva , Umění objektu, Výtvarné umění, 16,6-7,1966/09/05,302-311
  1966, Šetlík Jiří , Vědomí souvislostí, Výtvarné umění, 16,6-7,1966/09/05,282-293
  1966, Lamač Miroslav , Koláž v současném českém umění, Výtvarné umění, 16,6-7,1966/09/05,354-361
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Vozáb Bohumil , Některé významné osobnosti kolínského gymnásia (Ředitelé a profesoři, Vynikající žáci ústavu), 100 let kolínského gymnásia, ?, ?, 1972,50-59
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, ? Malíř Zdeněk Rykr, Zemědělské noviny, ?, ?, 1977/09/15,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Sůva Josef , Vzpomínka na Zdenka Rykra, Pochodeň, ?, ?, 1980/08/14,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Ondračka Pavel , Zdeněk Rykr stále přítomný, Tvorba, ?, ?, 1980/10/01,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, ? Dvakrát z Chotěboře, Svobodné slovo, ?, ?, 1980/08/07,?
  1980, Urban Jiří , Osamělý běžec Zdeněk Rykr, Umění, 28,1,1980,56-73
  1982, Stehlíková Blanka , Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6,6,1982,2-9
  1982, Hlaváček Luboš M. , Výtvarné svědectví dějin, Umění, 30,1,1982,88-89
  1982, Slavík Jaroslav , Skupina Tvrdošíjní / Ke kronice její aktivity/, Umění, 30,3,1982,193-213
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, ? Dílo Z. Rykra v Roudnici, Svobodné slovo, ?, ?, 1983/03/16,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Oslíková Jana , Dobrý počin (Nad výstavou děl Zdeňka Rykra), Pravda, 64,?, 1983/05/17,5
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, ? Zapomenutý Zdeněk Rykr, Lidová demokracie, ?, ?, 1983/03/16,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, ? Zdenek Rykr, Práce, ?, ?, 1983/03/04,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, ? Výstava malířského díla Zdeňka Rykra, Průboj, Ústí nad Labem, ?, ?, 1983/03/29,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, ? Umění proti válce (Oblastní galérie výtvarného umění v Roudnici nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, ?, ?, 1983/06/16,?
  1984, Šmejkal František , Giorgio de Chirico a české umění, Umění, 32,6,1984,486-503
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rousová (Doležalová) Hana , Zdenek Rykr, Alén Diviš, Miloš Boria, Linie / barva / tvar, ?, ?, 1988,63-67
  1988, Mácelová Lompártová Marta , Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,15,1988/10/11,3
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, ? Výstava obrazů Zdeňka Rykla..., Práce, ?, ?, 1988/12/15,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, ? Oblastní galerie (Zdeněk Rykr), Práce, ?, ?, 1989/01/31,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Ševeček Ludvík Ladislav , Výstava obrazů Zdeňka Rykra, Rovnost, Brno, ?, ?, 1989/01/18,?
  1989, Šmejkal František , Surrealismus a české umění, Umění, 37,5,1989,377-399
  1989, Markalous Bohumil , Zdeněk Rykr (Dům umělců), Estetika praktického života, ?, ?, 1989,505-506
  1989/06/13, Štěpánek Pavel , Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,12,1989/06/13,5
  1990, ? České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3,25,1990/12/10,3-3
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, ? Výtvarník Zdeněk Rykr, Svobodné slovo, 46,251,1990/10/26,5-5
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Formánek Jaroslav , Nadnezávislý český malíř Zdeněk Rykr, Lidové noviny, ?, ?, 1990/10/26,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, ? Experimenty Zdenka Rykra, Pochodeň, 79,?, 1990/06/07,?
  1994, Petrová Eva , Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, ?, ?, 1994,258-265
  1994, Hubatová-Vacková roz. Mrázková Lada , Okruh surrealistické obrazotvornosti / Circle of Surrealist Imagionation, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, ?, ?, 1994,69-74
  1995, Lahoda Vojtěch , Na okraji surrealismu, České moderní umění 1900-1960, ?, ?, 1995,225-248
  1995, Lahoda Vojtěch , Nestálost jako program, Lidové noviny, 8,252,1995/10/27,0 (Nedělní Lidové noviny [příloha], č. 43, s. XV)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Štembera Petr , Zdeněk Rykr trochu jinak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8,8,1995/04/13,12-12
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Sládek Vladimír , Malíř Zdenek Rykr 1900-1940, Kolínské noviny, 5,6,1995,6
  1995, Jančíková Eva , Zdenek Rykr (1900 - 1940), Starožitnosti a užité umění, ?, 2,1995,9-11
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Lahoda Vojtěch , Nestálost jako program (Portrét malíře Zdenka Rykra), Lidové noviny, 8,252,1995/10/27,?
  1995, Nešlehová Mahulena , Šmejkal František , Rykr, Zdeněk, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, ?, ?, 1995,704
  1995, Hauková Jiřina , Balaštík Miroslav , Záblesky života (rozhovor), Host, 11,5,1995,85
  1995 - 1996, Matějů Jiří , Documentation of Zdeněk Rykr´s Work in the Estate of Jindřich Chalupecký (Recent Acquisitions of the National Gallery Archives), Bulletin of the National Gallery in Prague V - VI, ?, ?, 1995 - 1996,? (168, 169, 171, 270)
  1996, Lahoda Vojtěch , Surrealismus z děr (František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr, Zdenek Rykr, Alois Wachsman), Český surrealismus 1929-1953, ?, ?, 1996,235-249
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Štembera Petr , Divadelní plakát (dějiny), Divadelní noviny, 5,15,1996/09/17,11-11
  1997, Zemánek Jiří , K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10,3,1997/02/06,2-2
  1997, Lahoda Vojtěch , The Melancholy of the Avant-Garde: Zdenek Rykr and Revision of Modernism, Umění, 45,3-4,1997,298-324
  1997, Strnadová Ivana , Dvě stálice české reklamy, Strategie, ?, 9,1997,44-45
  1998, Lahoda Vojtěch , Obaly na čokolády Zdenka Rykra pro firmu Orion-Maršner, Deleatur, ?, 3,1998,20-25
  1999, Chalupecký Jindřich , Zapomenutý Rykr, Cestou necestou, ?, ?, 1999,58-61
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Rykr Zdenek , Lahoda Vojtěch , Zdenek Rykr / O španělské krajině a orientalismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12,9,1999/04/29,5-5
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Lahoda Vojtěch , Čokoládové cesty na jih a do Orientu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12,9,1999/04/29,16-16
  1999, Lahoda Vojtěch , Sebevražda avantgardy: Zdenek Rykr na prahu katastrofy, Dějiny a současnost, 21,4,1999,40-44
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1999, Lahoda Vojtěch , Elegie Zdenka Rykra, Bulletin Moravské galerie v Brně, ?, 55,1999,75-83
  2000, Vencl Slavomil , 5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, ?, ?, 2000,32-130
  2000, ? Unikátní retrospektiva, Akademický bulletin, ?, 11,2000/11/07,?
  2000, Lahoda Vojtěch , (Užitá) grafika Zdeňka Rykra, Grapheion, ?, 15-16,2000,44-47
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Rousová (Doležalová) Hana , Zdenek Rykr - člověk 20. století, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13,22,2000/11/09,1
  2000, Králík Karel , Moderní krása v reklamách Zdenka Rykra, Typografia, 103,6,2000,28-29
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Fišer Marcel , Rykrova smrt, Lidové noviny, 13,16,2000/01/20,18 (Umění a kritika [příloha], s. 18)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Vitvar Jan H. , Rykr: avantgarda s čokoládou, Mladá fronta Dnes, 11,22,2000/09/22,21
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Lahoda Vojtěch , Zdenek Rykr, Reflex, 11,39,2000/09/27,68-70
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Janík Jaroslav , Zdenek Rykr 1900-1940 (Do finále po šedesáti letech), Kolínský Pres, 5,40,2000,7
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Lahoda Vojtěch , Sládek Vladimír , Svědomí avantgardy (O Zdenku Rykrovi s ředitelem Ústavu dějin umění AV ČR dr. Vojtěchem Lahodou), Kolínský Pres, 5,40,2000,7
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Štorch-Marien Otakar , Janík Jaroslav , Zdenek Rykr očima své generace, Kolínský Pres, 5,40,2000,7
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Sedlák Pavel , Zdenek Rykr, Literární noviny, 11,49,2000/11/29,13-13
  2000, Urban Jiří , Vojtěch Lahoda (ed.), Zdenek Rykr 1900-1940. Elegie avantgardy, Umění / Art, 48,6,2000,474-477
  2000, Lahoda Vojtěch , Burian Petr , Nepřehlédnutelný outsider české výtvarné scény Zdenek Rykr, Haló noviny, 10,276,2000/11/28,9-9
  2000, Fišer Marcel , Hvězda zvaná Orion, Respekt, 11,41,2000/10/02,22-22
  2000, Hůla Jiří , Výstava „škůdce skutečně moderního umění“, Lidové noviny, 13,226,2000/09/27,? (Kultura special [příloha], s. 26)
  2000, Frajerová Blanka , Vzpomínka na malíře Zdenka Rykra, autora dávných čokoládových obalů, České Slovo, 92,238,2000/10/12,13-13
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Šimon Patrik , Z vernisážníku Patrika Šimona, Tvar, 11,17,2000/10/19,15-15
  2000, Lahoda Vojtěch , Chotěboř a Zdenek Rykr, Lidé a země, 49,?, 2000,504-507
  2001, Dorničák Josef , Devět panelů zachycuje tvorbu plnou barev a výrazných motivů (Osobnost výtvarníka Zdenka Rykra a jeho práce pro čokoládovnu Orion), Moravské noviny, 1,63,2001/03/15,? (Příloha Středomoravský deník, s. 2)
  2001, Pustějovská Ivana , Malířův svět byla také hvězda Orion, Mladá fronta Dnes (Příloha Střední Morava Dnes), 12,62,2001/03/14,4-4
  2001, Dorničák Josef , Obaly ze Zory byly originální (Pro známou olomouckou čokoládovnu pracovali významní výtvarníci), Moravské noviny, 1,119,2001/05/23,? (Příloha Středomoravský deník, s. 5)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, ? Elegie avantgardy, Tvar, 12,6,2001/03/22,3-3
  2001, Bartošová Kateřina , Zajímavý dodatek k výstavě Melancholie, Lidové noviny, 14,53,2001/03/03,12-12
  2002, Lahoda Vojtěch , Le refuge de la poésie (Zdeněk Rykr, illustrateur des recueils de Milada Součková), Revue des études slaves, 74,1,2002,129-142
  2003, Novák Pavel , Neradová Stanislava , Nenarodil se nový Zdenek Rykr?, Českobudějovické listy, 12,132,2003/06/07,? (příloha Nedělní kanape, s. 8)
  2005, Šimek Robert , Čokoládový hrdina, Profit, 16,51-52,2005/12/19,62-63
  2007, Rous Jan , Mluvící pásmo, A2: Kulturní týdeník, ?, 40,2007/10/03,?
  2008, Kubát Petr , Schieleho vrstevníci zdobí galerii, Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání, 19,257,2008/11/01,0-0 (příloha Jižní Čechy Dnes, s. B2)
  2008, Kubát Petr , Tři jména, tři tragické osudy: Egon Schile Art Centrum připravilo výstavu Hermanna Stennera, Jindřicha Pruchy a Zdeňka Rykra, Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání, 19,272,2008/11/20,? (příloha Jižní Čechy Dnes, s. C4)
  2008, Kubát Petr , Vrstevníci Egona Schieleho a blues, Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání, 19,258,2008/11/03,? (příloha Jižní Čechy Dnes, s. D4)
  2010, ? Mimoběžníci, České moderní a současné umění 1890 - 2010, ?, ?, 2010,24-39
  2010, ? Outsiders, Modern and Contemporary Czech Art 1890 - 2010, ?, ?, 2010,24-39
  2010, Šeborová roz. Vondrová Silvie , Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23,1,2010/01/07,4
  2010, Kopčáková Lenka , Kalendárium osobností Vysočiny (JL dnes přinášejí pokračování kalendária osobností na leden 2010. Některé informace nám osvěží školní znalosti, jiné budou zajímavým zjištěním. Pravda však je, že Vysočina měla a má překvapivě hodně zajímavých lidí), , 65,3,2005,16-16
  2010, Zemina Jaromír , Opět klasikové, Via artis, via vitae, ?, ?, 2010,752-793
  2012, Srp Karel , Za oponou (1937 - 1945) (Knihy: Milada Součková - Zdeněk Rykr, Kaladý, aneb Útočiště řeči, 1938, Milada Součková - Zdeněk Rykr, Mluvící pásmo, 1939, Václav Navrátil, Osmutku, lásce a jiných věcech), Černá slunce, ?, ?, 2012,279-282
  2012, ? Za oponou (1937 - 1945) (Díla), Černá slunce, ?, ?, 2012,285-311
  2012, Dačeva Rumjana , Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, ?, ?, 2012,36-68
  2012, Šopák Pavel , Černá slunce v Ostravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25,3,2012/02/09,16
  2012, Běrská Schneider Pavlína , Černá slunce - Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25,3,2012/02/09,16
  2014, Kudrna Jan , Vlny 1918-1923 (A přece je tady), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, ?, ?, 2014,14-33
  2014, Sedlář Jaroslav , Surrealismus a české sochařství, Universitas, 47,3,2014,13-24
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Kabát Marcel , Co zabilo umělce? Případ pro detektivy, Lidové noviny, 27,61,2014/03/13,11
  2016, Hejlová Kollmannová Denisa , Ve službách reklamy, Art + Antiques, ?, 7+8,2016/07/14,82-83
  nedat. (1963), Janík Jaroslav , Zdeněk Rykr, Výtvarné umění Kolínska, ?, ?, nedat. (1963),0-0

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Zdenek Rykr (1900-1940): Elegie avantgardy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín),

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Avantgarda Trnu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Linie / barva / tvar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Pozvánka na prestižní aukci výtvarného umění / Invitation for prestigious auction of fine arts,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Kacíř & spol. / Heretic & Co. (Zlaté město / The Golden City),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov (Jindřich Prucha: Obrazy, kresby, Zdeněk Rykr: Obrazy, kresby, Hermann Stenner: Obrazy, kresby, Sbírka Bunte, Antonín Střížek: Krumlovská madona - instalace na fasádě objektu Široká 72),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps),

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, Seznam vystavených děl. (Krasoumná Jednota v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, 3 Sonderausstellungen,
  1927, Zdenek Rykr,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Z. Rykr (Práce z r. 1932-33),

cd-rom
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Zdenek Rykr,

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Revue K, 31,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru), 15-16,

soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Vytvoř a pošli (Pohlednice k vlastnímu dotvoření inspirované tvorbou Zdenka Rykra),

diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1977, Zdeněk Rykr, vývoj a význam malířského díla,
  1997, Zdenek Rykr (Volná tvorba – revize dosavadních poznatků na základě celkového průzkumu písemných pramenů a kresebné pozůstalosti),

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění, (str. 436)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Malá československá encyklopedie (Pom-S),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), (str. 421)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1985, Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Umění a starožitnosti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, 48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, 25. aukce výtvarného umění,

program
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2011),

průvodce
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Krajina v českém umění 17. - 20. století,

album
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Město Kolín,

www
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Zdeněk Rykr (cs.wikipedia.org),
  2001/01/03, Samorost Rykr přitahuje,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, V koupelně Zdenka Rykra,

textová zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Zdenek Rykr: Motivy z koupelny,

obraz
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1920, Vlastní podobizna se štětcem a paletou,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1920, Krajina s červenou cestou,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1920, Chyše (Zátiší),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1921, Portrét paní Jílovské,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1922, Dívka s cigaretou (Studie k portrétu J. Svaté),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1922, Zátiší s lahví THE,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925-26, Krajina,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925-26, Mlýn ze Španěl,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1927, Továrna,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1932, Krajina na Mallorce,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1933, Hřbitov (Kompozice),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1934, Holandsko IV,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1935, Orient,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1935, Z Řecka (barevné oblázky),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1936, Náves,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1936, Z cyklu českého venkova (6 částí),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1936, Sklo (Čechy, zvíře pod stromem),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1936, Polní nářadí,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1937, Interiér,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1937, Rytíř a drak,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1937, Kompozice,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1938, Léto (Kompozice s ovocem),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1938, Rytíř, žena a smrt,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1939, Ženy s míčem,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1939, Kompozice,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1939, Žena v koupelně,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1939, Obraz (Elegie v),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1940, Smutek,

kresba
rok vydání, název (podnázev)
  1922, Obal Bonbons fins Orion,
  okolo 1928, Čokoláda Kofila (návrh na obal),
  po 1928, Citron Orion Chocolat (návrh na obal),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## [1973], Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, 101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, (s. 202-203)

informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Zdenek Rykr 1900 - 1940: Elegie avantgardy / Elegy for the Avant-garde,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Zdenek Rykr a továrna na čokoládu / and the Chocolate Factory,

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Czech Surrealism 1929-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Český surrealismus 1929-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Výtvarné umění Fine Art (Aukce / Auction 13.10.2001),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Metamorfozy człowieka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: