Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Knobloch Bohuslav

* 16.1.1924 Bratislava (Bratislava) (Slovensko (Slovakia))
+ 5.5.1998 Praha (Česká republika (Czech Republic))
restaurátor, grafik, malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Knobloch Bohuslav
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Sdružení českých umlců grafiků Hollar: Členská výstava (160),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, SČUG Hollar: Členská výstava (175),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, Česká grafika Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, SČUG Hollar: Členská výstava (181),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Výstava jihočeské grafiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, SČUG Hollar: Členská výstava (190),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Výstava původní grafiky a kreseb (Ladislav Čepelák, Bedřich Housa, Rudolf Klimovič, Bohuslav Knobloch, Jaroslav Kovář, Jaroslav Lukavský, Jindřich Mahelka, Karel Oberthor, Pavel Sukdolák),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Umění mladých výtvarníků Československa 1958,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, SČUG Hollar (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Kresby z cest,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Hollar 1961,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Kresby Hollara (Od kresby ke grafice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Euro-exlibris '66,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Tschechische Graphik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, 50 let SČUG Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let SČUG Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Tsjechoslowaakse grafici,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Malíři na cestách (II. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Exlibris (Soudobá knižní značka),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Současné české exlibris,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Současné české exlibris,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Salón pražských výtvarných umělců ´88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Grafika v galeriích Díla-ČFVU,

plakát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Hlaváček Luboš M. , Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Stehlíková Blanka , Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Procházka Václav , Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Machalický Jiří , Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Vencl Slavomil , České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1954, Dvořák František , Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 2,3,1954/02/12,6-6
  1954, ? Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2,4,1954/02/26,7
  1955, Red., Výtvarná práce , Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3,5,1955/03/11,9
  1955, ? Akce Povltaví a Pohraničí, Výtvarná práce, 3,9,1955/05/11,10
  1956, Diviš Vladimír , Devět ze školy Vladimíra Silovského, Výtvarná práce, 4,20-21,1956/12/05,8-9
  1956, Pohribný Arsén , Úvodem (Devět grafiků, kteří vám předkládají...), Výstava původní grafiky a kreseb, ?, ?, 1956,0-0 (nestránkováno)
  1956, Diviš Vladimír , Výstava kreseb v Hollaru, Výtvarná práce, 4,13-14,1956/09/05,10-11
  1956, Lamač Miroslav , Poznámka k výstavě SČUG Hollar, Výtvarná práce, 3,1,1955/01/14,5
  1966, ? Zprávy, Výtvarná práce, 14,11,1966/06/09,11
  2000, Vencl Slavomil , 5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, ?, ?, 2000,32-130

parte
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Bohuslav Knobloch (akademický malíř, grafik a restaurátor),

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení),

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar),

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Skupina československých umělců grafiků Hollar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (V. Ka - Kom),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 20. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 22. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Soukromá sbírka umění (Etcetera 1), (Chrudim)

soubor grafických listů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Účastníkům XII. evropského kongresu exlibristů COMO 1968 věnují Svaz československých výtvarných umělců a Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze,

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Praha v grafice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Exlibris,

informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## nedatováno, Bohuslav Knobloch,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: