Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vlevo

Drápal Vladimír

* 29.10.1921 Tvarožná (Brno-venkov) (Česká republika (Czech Republic))
+ 30.4.2015 Tvarožná (Brno-venkov) (Česká republika (Czech Republic))
keramik, sochař, grafik, malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Drápal Vladimír
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Vladimír Drápal: Kresby a grafika z let 1964 - 1969,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Vladimír Drápal: Keramické portréty,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Vladimír Drápal: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Vladimír Drápal: Grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Vladimír Drápal: Grafická a sochařská tvorba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Vladimír Drápal: Grafická a sochařská tvorba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Vladimír Drápal: Sochy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Vladimír Drápal,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Student Painter´s and sculptor exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Výstava studentů výtvarníků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Umění mladých výtvarníků Československa 1958,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Profil 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Výstava moravských výtvarníků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Profil 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Brněnská bilance,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Moravská grafika 66 (Pátá výstava moravské grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Brněnský salón,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Blok brněnských tvůrčích skupin,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Profil 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Brněnské malířství v Plovdivu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Podoba člověka v keramice, (v dokumentu uveden rok narození 1923)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Moravská grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Súčasná československá komorná plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Z ateliérů medailérů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Osobnosti brněnské grafiky 20. století ze sbírek Muzea města Brna,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Moravská grafika 1989,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Sdružení Q: Obrazy, objekty,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Minisalon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Možnosti drobné plastiky (Z moravské tvorby 1988-1992),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Sdružení Q Brno,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Nebe, peklo, ráj (Sdružení Q),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, 3. salón Sdružení Q,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Sdružení Q,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let),

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Vladimír Drápal: Výběr z tvorby (k 75.narozeninám),

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1956, Zykmund Václav , Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce, 4,22-23,1956/12/19,8
  1960, Zykmund Václav , Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 8,5,1960/03/12,7
  1960, Zykmund Václav , Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 8,14,1960/07/18,4
  1962, Zykmund Václav , Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 10,9-10,1962/06/08,9
  1963, ? František Bič, Vladimíř Drápal, Jiří Hadlač, Oldřich Hanzl, Dalibor Chatrný, Miroslav Netík, František Šenk, Jiří Šindler, Oleg Vašica, Igor Zhoř, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, ?, ?, 1963,? (nestránkováno)
  1965, Zykmund Václav , Profil, Výtvarná práce, 13,4,1965/03/31,9-9
  1966, Zhoř Igor , Dopis z Brna, Výtvarná práce, 14,3,1966/02/17,7
  1979, Sedláčková Josefa , K dílu Vladimíra Drápala (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3,5,1979,57-57
  1997, ? Profily profesorů a docentů Semináře dějin umění, Almanach , ?, ?, 1997,56-68
  1997, ? Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach , ?, ?, 1997,89

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
  1988, Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze),

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Malá československá encyklopedie (D-CH),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), (dodatek)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G),

grafika
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, Bez názvu,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, Bez názvu,

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy,

kresba
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1977, Bez názvu,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1980, Bez názvu,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: