Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Myslbek Karel

* 24.7.1874 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 21.8.1915 Krakov (Kraków) (Polsko (Poland))
malíř, grafik, pedagog, lingvista

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Myslbek Karel
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1908, Výstava kreseb a obrazů K. Myslbeka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, Karel Myslbek (1874-1915),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Karel Myslbek,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1911, XXXV. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1911, XXXVI. výstava S.V.U. Mánes, členská,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1911, Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1914, 46. výstava S.V.U. Mánes (členská),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1916, 47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, 125. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1930, Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Padesát let české moderní grafiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, 2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Sociální náměty v české moderní grafice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Škola vidění I. (Výmluvnost kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Od Mánesa ke Špálovi,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1965, Škola vidění. Výmluvnost kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Malarstvo czeskie 1900-1950,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České sociální umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České sociální umění dvacátých let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, České umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Česká podobizna v malířství 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká sociální grafika 20. let (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Mezery v historii 1890 - 1938 (Polemický duch Střední Evropy - Němci, Židé, Češi),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, České malířství z let 1860–1942 ze sbírek pobočky České spořitelny a.s. v Železném Brodě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, 3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Má vlast (Pocta české krajinomalbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Výstava výtvarných děl k 100. založené Poldini huti,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Pešina Jaroslav , Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Pilař Zdeněk , Karel Myslbek, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, ? Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Neumann Jaromír , La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Wittlich Petr , Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Harris Nathaniel , Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Bydžovská Lenka , Lahoda Vojtěch , Nešlehová roz. Hromádková Mahulena , Platovská roz. Jindřichová Marie , Švácha Rostislav , Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Wittlich Petr , Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Wittlich Petr , Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Bolom-Kotari Sixtus , Hlavačka Milan , Šimon Patrik , V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, ? Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1942, Birnbaumová Breindlová Alžběta , Černá Věra , Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, ?, 13-14,1942/03/30,255-261
  1954, Red., Výtvarná práce , Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2,4,1954/02/26,7
  1955, Šetlík Jiří , Kniha, která zklamala, Výtvarné umění, 5,9,1955/12/07,430-432
  1955, ? Zdeněk Pilař: Karel Myslbek..., Výtvarná práce, 3,6,1955/03/25,4
  1956, Novák Luděk , Zakladatelé moderního českého malířství, Výtvarná práce, 4,24-26,1956/12/31,3-3
  1978, Hlaváček Luboš M. , Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 26,2,1978,97-113
  1982, Skolka Jan , Město v českém umění 19. století (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6,4,1982,16-16 (kulér)
  1998, Lahoda Vojtěch , Malířství v Čechách 1907 - 1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1), ?, ?, 1998,232-293
  2000, Vencl Slavomil , 5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, ?, ?, 2000,32-130

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Umění teskné fantazie II (Ze soukromé sbírky Patrika Šimona),

text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Vzpomínka na malíře Karla Myslbeka,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague),

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Malá československá encyklopedie (M-Pol),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, 5. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, 3. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

grafika
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Odpočívající pískaři,

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě,

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## [1973], Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České a slovenské malířství první poloviny 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919)),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, 101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, (s. 146-147)

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: