Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Vpravo
 

Makovský Vincenc

* 3.6.1900 Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou) (Česká republika (Czech Republic))
+ 28.12.1966 Brno (Brno-město) (Česká republika (Czech Republic))
pedagog, scénograf, sochař, ilustrátor

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Makovský Vincenc
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Vincenc Makovský: Sochařská kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Vincenc Makovský,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Vincenc Makovský,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Vincenc Makovský: Sochy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Národní umělec Vincenc Makovský: Sochy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Vincenc Makovský (Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Vincenc Makovský: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vincenc Makovský: Výběr z kreseb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vincenc Makovský,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Vincenc Makovský: Sochy a kresby (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Vincenc Makovský: Rané dílo/ The early works/ Frühes Werk 1924 - 1934,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Vincenc Makovský: Výběr z díla (Připraveno ke 100. výročí umělcova narození),

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1935, První výstava Skupiny surrealistů v ČSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, III. Zlínský salon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, Postavy českých dějin,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1939, Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1939, Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky),
  1940, Matka - Dítě - Rodina ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, 2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, 50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Exhibition of Czechoslovak Modern Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Umění a kýč (2. podobizna),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Svět práce v umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Sculptura cehoslovaca,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Tjeckoslovakisk Konst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Česká akademie věd a umění dělníkům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, IV. Bienal do museu de arte moderna,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Soudobé české malířství 1945 - 1960,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Skupina výtvarných umělců v Brně 1922-1938,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Tvůrčí skupina Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Československé výtvarné umění za lepší zítřek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Expozitia de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Od Mánesa ke Špálovi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Cseh-szlovák művészet XIX - XX század,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Imaginativní malířství 1930-1950,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Sochařská bilance 1955-65,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Moderní česká kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České moderní malířství a sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Brněnská bilance,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, F. X. Šalda a výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Expoziţia de pictură şi sculptura modernă cehoslovacă,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České sochařství 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Přírůstky českého moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Česká a slovenská medaile 1508-1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, České umenie I. polovice 20. storočia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1970, Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Jan Štursa a jeho žáci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Češka skulptura XX vijeka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Umění a doba (České umění dvacátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České sochárstvo zo sbierok SNG,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České sociální umění dvacátých let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Český portrét,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Česká kresba XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Malé sochařské formy a sochařská kresba I.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Umění Vysočiny,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Dix siècles d'art tchèque et slovaque,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1976, Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, České umění 1900/1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Socha a sochařská kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Umění (České umění 1945/1975),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České malířství a sochařství 1900-1980,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Antické tradice v českém umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1983, České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Czech Sculpture 1800-1938,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Lyrický a imaginativní kubismus 1926-1935 (Obrazy a plastiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Moderní český plakát 1918 - 1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Český portrét 1877–1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Z pokladů Severočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Sociální umění dvacátých let na Moravě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České sochařství 1948/88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Česká kresba XX. století II,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Mánes Mánesu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Novozákonní motivy v českém umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Český surrealismus 1929-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Český surrealismus 1929-1953 (seznam vystavených prací),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Od renesance po modernu (1900-1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1939 - 1999, (pedagog)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Komenský 2000: Labyrint světa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Melancholie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Die zweite Arche: Der Surrealismus und die tschechische Kunst 1925 bis 1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, České umění XX. století: 1940-1970,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Autoportrét v českém umění 20. a 21. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, 155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, 155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Gegen jede Vernunft (Surrealismus Paris - Prag),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Moravská národní galerie: 194 let od založení,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Černá slunce (Odvrácená strana modernity),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Muzeum umění Olomouc 1951-2011,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Sochy v parku (Ambrůz, Beránek, Hanke, Jarcovják, Makovský, Nepraš, Stanický, Šmíd),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Prostor Zlín (Stálá expozice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Cesty imaginace (Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1970, Vincenc Makovský: Sochy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Vincenc Makovský: Sochy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Olomoucký pomník T. G. Masaryka 1937/1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Vincenc Makovský: Rané dílo (1924 - 1934),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Svrček Jaroslav Bohumil , Moderní umění na Moravě (Deset let Skupiny výtvarných umělců v Brně), Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Nebeský Václav M. , L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Nebeský Václav M. , L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Šindelář Dušan , Vincenc Makovský, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Lamač Miroslav , Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Thiele Vladimír , Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha (146)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Šindelář Dušan , Národní umělec Vincenc Makovský, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, ? Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Zhoř Igor , Hledání tvaru, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Effenberger Vratislav , Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Šolta Vladimír , Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Wittlich Petr , České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Šindelář Dušan , Jistoty umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Hlušička Jiří , Vincenc Makovský, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Halířová Muchová Marie , Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Ptáčková roz. Vaňková Věra , Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Baleka Jan , Peterajová Ľudmila , Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, ? Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Benešová Marie , Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Lamarová Milena B , Průmyslový design (Stroje, nástroje, průmyslové výrobky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Karbaš Jiří , České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (5)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Zhoř Igor , Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Chalupecký Jindřich , Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Lahoda Vojtěch , Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Nešlehová Mahulena , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Holub Karel , Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Rousová (Doležalová) Hana , Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Knížák Milan , Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Preclík Vladimír , Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Levora Josef , Šlechtová Alena , Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, ? 100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Knobloch Janáková Iva , Vondráček Radim , Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2017, Petrasová Taťána , Švácha Rostislav , Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, 20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1935, Nezval Vítězslav , Systematické zkoumání skutečnosti rekonstrukcí objektu, halucinace a iluse, První výstava Skupiny surrealistů v ČSR, ?, ?, 1935,5-9
  1936, Krejčí Karel František , Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, ?, ?, 1936,43-48
  1936, Krejčí Karel František , Brněnské výstavy (Akord 1936/5), Umění, ?, ?, 1936,73-79
  1937, Renč Václav , Žerotínova busta od V.Makovského v Brně (Akord 1937/1), Umění, ?, ?, 1937,11-12
  1941, Pecháček Jaroslav , V. Makovského Božena Němcová, 3 týdny v umění, ?, 5-6,1941/10/11,112-114
  1953, ? Stroj a nářadí jako dílo výtvarné, Výtvarná práce, 1,14,1953/04/30,4
  1953, Hlaváček Luboš M. , Výtvarník pomáhá pracujícím , Výtvarná práce, ?, 25,1953/10/02,7
  1954, ? Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2,4,1954/02/26,7
  1954, Míčko Miroslav , Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2,15,1954/07/29,8
  1955, Šindelář Dušan , Sochař Vincenc Makovský, Výtvarné umění, 5,4,1955/05/20,178-184
  1955, Red., Výtvarná práce , Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3,5,1955/03/11,9
  1955, Red., Výtvarná práce , Vysoké pocty výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 3,9,1955/05/11,7
  1955, Fiala Vlastimil , Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce, 3,10,1955/05/20,7
  1955, Formánek Václav , Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3,15-16,1955/09/05,? (1, 3, 8)
  1955, Šindelář Dušan , Medailony z Jízdárny (Vincenc Makovský), Výtvarná práce, 3,18,1955/10/07,4
  1955, Tomeš Jan Marius , Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3,19,1955/10/28,10
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1956, ? XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 4,11,1956/07/06,7
  1956, Míčko Miroslav , XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4,13-14,1956/09/05,3-4
  1956, Padrta Jiří , Panorama současné světové plastiky, Výtvarná práce, 4,13-14,1956/09/05,16
  1957, Šetlík Jiří , Výstava v Novém Městě na Moravě, Výtvarná práce, 5,17,1957/09/06,8-9
  1957, Sovák Pravoslav , Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5,19,1957/10/11,11
  1957, Zykmund Václav , Od 10. listopadu probíhá..., Výtvarná práce, 5,23,1957/12/06,9
  1958, Red. (Výtvarné umění) , Pomník J. A. Komenského v Naardenu od Vincence Makovského, Výtvarné umění, 8,1,1958/03/20,22-23
  1959, Formánek Václav , Umění zemí socialismu, Výtvarná práce, 7,1,1959/01/31,1-2
  1959, Red., Výtvarná práce , Členové přípravného výboru Sjezdu socialistické kultury, Výtvarná práce, 7,6,1959/04/20,2
  1959, Žadova Larisa Alexejevna , Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7,6,1959/04/20,12
  1959, Štrauss Tomáš , Moravskí výtvarníci v Bratislave, Výtvarná práce, 7,8,1959/05/19,10
  1959, Sovák Pravoslav , Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 7,10,1959/06/27,5
  1960, Šetlík Jiří , Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 8,3,1960/02/08,3-4
  1960, Šetlík Jiří , Dvě sochařská jubilea, Výtvarná práce, 8,12,1960/06/20,? (3, 10)
  1960, Hlaváček Luboš M. , V. Makovský a Vl. Hroch, Výtvarná práce, 8,13,1960/07/04,9
  1960, Fiala Vladimír , Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, Výtvarná práce, 8,14,1960/07/18,? (1, 2 10)
  1960, Zykmund Václav , Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8,19,1960/10/13,9
  1964, Hlaváček Luboš M. , Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12,2,1964/02/29,1-0 (1, 7-8)
  1964/07/26, ? Nová instalace Moravské galerie, Výtvarná práce, 12,11-12,1964/07/26,4
  1965, Mašín Jiří , Na okraj výstavy sochařského díla Vincence Makovského, Výtvarné umění, 15,10,1965/12/20,446-457
  1965, Mašín Jiří , Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15,1,1965/02/10,6-15
  1965, Šetlík Jiří , Sochařství duchovní síly, Rudé právo, 45,175,1965/06/26,2
  1965, Štiková Eva , Brožková Libuše , Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13,14,1965/07/30,6
  1965, Šmejkal František , Surréalisme et peinture imaginative en Tchécoslovaquie, Phases, 11,10,1965/09,47-57
  1965, Wittlich Petr , Vincenc Makovský, Výtvarná práce, 13,15,1965/08/14,3-3
  1967, Šetlík Jiří , Zemřel Vincenc Makovský, Výtvarná práce, 15,2,1967/01/26,1-1
  1970, Kotalík Jiří , Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, ?, ?, 1970,? (nestránkováno)
  1970, Čubrda Zdeněk , Retrospektiva Vincence Makovského, Výtvarná práce, 18,19-20,1970/09/28,9
  1981, Hlušička Jiří , Příklad Vincence Makovského (K umělcovým nedožitým osmdesátinám), Výtvarná kultura, 5,3,1981,19-22
  1982, Stehlíková Blanka , Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6,6,1982,2-9
  1988, Rousová (Doležalová) Hana , SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, ?, ?, 1988,40-55
  1988, Soukup Michal , Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,18,1988/11/22,6
  1988, -jh- , Vincenc Makovský v Moravské galerii, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,0,1988/01/07,3
  1988, Mácelová Lompártová Marta , Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,15,1988/10/11,3
  1989, Šmejkal František , Surrealismus a české umění, Umění, 37,5,1989,377-399
  1990, ? České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3,25,1990/12/10,3-3
  1994, Petrová Eva , Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, ?, ?, 1994,258-265
  1995, Bydžovská Lenka , Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, ?, ?, 1995,165-192
  1995, Bydžovská Lenka , Surrealismus jako program, České moderní umění 1900-1960, ?, ?, 1995,209-224
  1995, Juříková Magdalena , Vincenc Makovský: Žena s vázou, České moderní umění 1900-1960, ?, ?, 1995,220-221
  1996, Srp Karel , Bydžovská Lenka , Fragmenty snu (Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský), Český surrealismus 1929-1953, ?, ?, 1996,28-47
  1996, Cailleová Francoise , Výstava Poesie 1932 ((Český surrealismus)), Český surrealismus 1929-1953, ?, ?, 1996,48-53
  2000, Potůčková Alena , Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, ?, ?, 2000,70-97
  2000, Horáček Radek , 90 let Domu umění města Brna (Brno, Dům umění, 20. 10. - 10. 12.), , 65,3,2005,16-16
  2002, Ondračka Pavel , Brněnský Prométheus: avantgarda znovu (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15,9,2002/05/02,12-12
  2011, Juříková Magdalena , Města veškerého sochařství (Sochy v ulicích Brna), Art + Antiques, ?, 7-8,2011/07/12,54-59
  2012, Bydžovská Lenka , Poezie beze slov (1926 - 1937) (Jaromír Funke, František Janoušek, Vincenc Makovský, František Muzika, Bedřich Stefan, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Wagner, Alois Wachsman, Hana Wichterlová ), Černá slunce, ?, ?, 2012,28-30
  2012, ? Poezie beze slov (1926 - 1937) (Díla), Černá slunce, ?, ?, 2012,50-91
  2014, Sedlář Jaroslav , Surrealismus a české sochařství, Universitas, 47,3,2014,13-24

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
  1988, Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze),

parte
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Národní umělec Vincenc Makovský,

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Linie / barva / tvar,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Josef Vyleťal - výběr z tvorby: Obrazy, kresby, plakáty (Vincenc Makovský: Raná tvroba 1926 - 1934, Bohuslav Reynek - život a dílo: Výběr z grafické tvorby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Století relativity / Century of Relativity,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939),

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací),

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1,

soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, České sochařství 19. a 20. století II.,

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Vincenc Makovský,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Malý encyklopedický slovník (A - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Žili a pracovali v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs, (s. 257-258)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VII. L - Mal),

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
  ?, Studie studentky k sousoší Vítězství, sochařství, sádra
  1945, Podobizna doc. Petra, sochařství, bronz
  1946, Skizza k pomníku rudoarmějců v Gottwaldově, sochařství, bronz
  1946, Portrét pana Jelínka, sochařství, bronz
  1946-1947, Partazán, pomník padlých rudoarmějců v Gottwaldově, sochařství, bronz
  1947, Partyzán, ? ,?
  1947, Skizza k sousoší Vítězství, sochařství, bronz
  1947, Sousoší Vítězství, sochařství, sádra
  1950, Portrét prezidenta republiky Klementa Gottwalda, sochařství, sádra
  1954-1955, Pomocný model k pomníku rudoarmějce, sochařství, hlína

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, 16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, 17. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, 28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2019, Zahradní aukce,

program
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (1980),

mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, České imaginativní umění (Czech Imaginative Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Akt v umění 1. poloviny 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy,

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Sbírka moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České a slovenské malířství první poloviny 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České a slovenské umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Collection de sculpture tchéque,

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Czech Surrealism 1929-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Český surrealismus 1929-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Galerie umění Karlovy Vary,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Galerie umění Karlovy Vary,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Umění 1930 - 2000,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Die Kunst von 1930 bis 2000,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, L'art 1930-2000,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Galerie výtvarného umění v Chebu,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: