Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Vlevo

Lauda Jan

* 4.4.1898 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 11.3.1959 Praha (Česká republika (Czech Republic))
sochař, pedagog

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Lauda Jan
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Jan Lauda 1898 - 1959 (Životní dílo),

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1921, LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Moderní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Moderne galerie in Prag,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, Wystawa sztuki Czechosłowackiej,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, 130. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, 125. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1928, Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1928, Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1930, Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1935, Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, L'art moderne tchécoslovaque (Exposition Internationale de Paris 1937),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, III. Zlínský salon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, Postavy českých dějin,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1939, Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1939, Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Od náčrtu k obrazu a soše,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům, (uveden jako Landa Jan)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, 50 let českého výtvarného umění (Na počest zájezdu světového studenstva na Moravě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Mánes 1946,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Exhibition of Czechoslovak Modern Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Svět práce v umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Výtvarník mezi horníky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Sculptura cehoslovaca, (uveden jako Lauda Josef (1898))
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Tjeckoslovakisk Konst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Česká akademie věd a umění dělníkům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur,
  1951, I. přehlídka československého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Výtvarníci a kniha,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1954, Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, IV. Bienal do museu de arte moderna,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Savremena čehoslovačka umetnost,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Soudobé české malířství 1945 - 1960,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Tvůrčí skupina Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Československé výtvarné umění za lepší zítřek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Expozitia de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Od Mánesa ke Špálovi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Cseh-szlovák művészet XIX - XX század,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Sociální umění dvacátých let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Moderní česká kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České moderní malířství a sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Expoziţia de pictură şi sculptura modernă cehoslovacă,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České umění začátku 20. let (K padesátému výročí republiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Socha piešťanských parkov '68,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České sochařství 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Přírůstky českého moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České umění začátku 20. let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, České umenie I. polovice 20. storočia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Jan Štursa a jeho žáci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České sociální umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Češka skulptura XX vijeka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Umění a doba (České umění dvacátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České sochárstvo zo sbierok SNG,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České sociální umění dvacátých let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Český portrét,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Malé sochařské formy a sochařská kresba I.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, České sociální umění ze sbírek Moravské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Dix siècles d'art tchèque et slovaque,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Podoba člověka v keramice, (v dokumentu uveden rok narození 1888)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Socha a sochařská kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění a známka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1983, České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Czech Sculpture 1800-1938,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Národní divadlo a výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Český portrét 1877–1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Umění na známkách (Praga 1988),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České sochařství 1948/88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Komenský 2000: Labyrint světa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, 155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, 155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Česká meziválečná plastika (Ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Muzeum umění Olomouc 1951-2011,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Metamorphoses,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Nebeský Václav M. , L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Nebeský Václav M. , L'art moderne tchécoslovaque (1905–1933), Libraire Félix Alcan, Paříž (Paris)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Tomeš Jan Marius , Jan Lauda, Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Lamač Miroslav , Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, ? Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Brožek Jaroslav , Zhoř Igor , Besedy o umění v 6. ročníku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Batala Otto , Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Šolta Vladimír , Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Wittlich Petr , České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Halířová Muchová Marie , Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Baleka Jan , Peterajová Ľudmila , Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, ? Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Zhoř Igor , Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, ? Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Preclík Vladimír , Paměť sochařského portrétu, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Levora Josef , Šlechtová Alena , Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, ? V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1951, Jícha Václav , Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2,1,1951/07,1-12
  1953, Pelc Antonín , Naše sochařství věrno slavné tradici, Výtvarná práce, 1,21,1953/08/07,1
  1954, ? Na výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarná práce, 2,3,1954/02/12,5
  1954, ? Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2,4,1954/02/26,7
  1954, Míčko Miroslav , Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2,15,1954/07/29,8
  1954, De Micheli Mario , Umělci z lidových demokracií na XXVII. Biennale, Výtvarná práce, 2,16-17,1954/09/03,6
  1954, Tomeš Jan Marius , Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2,20,1954/10/15,1-2
  1955, Tomeš Jan Marius , Jana Laudy podobizna presidenta republiky Antonína Zápotockého, Výtvarné umění, 5,2,1955/03/20,49-51
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Hofmeisterová Jana , Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11,305,1955/12/20,3-3
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Hofmeisterová Jana , III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11,179,1955/07/26,3-3
  1955, Red., Výtvarná práce , Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3,3,1955/02/11,8
  1955, Red., Výtvarná práce , Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3,5,1955/03/11,9
  1955, ? Z historie školního obrazu, Výtvarná práce, 3,6,1955/03/25,4
  1955, Red., Výtvarná práce , Vysoké pocty výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 3,9,1955/05/11,7
  1955, Formánek Václav , Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3,15-16,1955/09/05,? (1, 3, 8)
  1955, Tomeš Jan Marius , Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3,19,1955/10/28,10
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1956, Diviš Vladimír , Československé umění ve Vietnamu, Výtvarná práce, 4,7,1956/04/20,6-7
  1957, Mašín Jiří , Reliéfy Jana Laudy, Výtvarná práce, 5,13,1957/07/05,4-5
  1957, Sovák Pravoslav , Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5,19,1957/10/11,11
  1958, Mašín Jiří , O jednom rozhovoru s Janem Laudou, Výtvarné umění, 8,5,1958/09/01,206-211
  1958, Hlaváček Luboš M. , Jan Lauda šedesátníkem, Výtvarná práce, 6,6,1958/04/05,3-3
  1958, Míčko Miroslav , Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6,7,1958/04/27,6
  1959, Pelc Antonín , Vzpomínka na Jana Laudu, Výtvarné umění, 9,4,1959/07/30,146-149
  1959, Šetlík Jiří , Sochař životní pravdy (Zamyšlení nad dílem Jana Laudy), Výtvarné umění, 9,4,1959/07/30,150-155
  1959, Volavka Vojtěch Josef , Za Janem Laudou, Výtvarná práce, 7,5,1959/03/17,3 (pokračování na s. 5)
  1959, Sovák Pravoslav , Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 7,10,1959/06/27,5
  1960, Šetlík Jiří , Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 8,3,1960/02/08,3-4
  1961, Tomeš Jan Marius , Životní dílo Jana Laudy, Výtvarná práce, 9,20,1961/10/17,3-4
  1962, Tomeš Jan Marius , Poznámky k výstavě životního díla Jana Laudy, Výtvarné umění, 12,2,1962/04/30,49-55
  1962, Wittlich Petr , Životní dílo Jana Laudy, 1898–1959, Umění, 10,3,1962/05,294-298
  1962, ? Přehled výstav, Výtvarná práce, 10,4,1962/03/16,11-11
  1964, Hlaváček Luboš M. , Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12,2,1964/02/29,1-0 (1, 7-8)
  1965, Mašín Jiří , Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15,1,1965/02/10,6-15
  1970, Kotalík Jiří , Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, ?, ?, 1970,? (nestránkováno)
  1982, Stehlíková Blanka , Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6,6,1982,2-9
  1983, Baleka Jan , Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7,1,1983,21-29
  1988, Soukup Michal , Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,18,1988/11/22,6
  1990, ? České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3,25,1990/12/10,3-3
  1994, Svobodová Kateřina , Lidský úděl - sociální tendence 20. let / Human Destiny - Social Themes in the 1920´s, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, ?, ?, 1994,41-44
  1994, Šimáček Jiří , Válečné intermezzo / The War Intermezzo, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, ?, ?, 1994,75-78
  2000, Potůčková Alena , Proletáři / Proletarians (1922 - 1925), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, ?, ?, 2000,60-69

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925, Výstava spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, České umění začátku 20. let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012),

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Podoba člověka v keramice,

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962/08/31, Výtvarná práce (15), 15, 10

soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, České sochařství 19. a 20. století II.,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Příruční slovník naučný (II. díl, G-L),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VII. L - Mal),

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
  ?, V. I. Lenin, ? ,?
  1954, Podobizna presidenta republiky Antonína Zápotockého, sochařství, hlína
  1955, Podobizna presidenta republiky Antonína Zápotockého (detail), socha, bronz

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, 35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Výtvarné umění / Fine Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39),

průvodce
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Sbírka moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České a slovenské malířství první poloviny 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České a slovenské umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Collection de sculpture tchéque,

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Umění 1900 - 1930,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: