Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Homoláč Oldřich

* 20.1.1872 Nymburk (Nymburk) (Česká republika (Czech Republic))
+ 8.11.1957 Praha (Česká republika (Czech Republic))
malíř, grafik

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Homoláč Oldřich
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1929, Souborná výstava obrazů prof. O. Homoláče,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, Výstava spolku „Mánes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, XXXVII. řádná jarní výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze se souborem prací Stanislava Lolka k jeho padesátinám,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Člověk a práce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Plakate aus der Tschechoslowakei,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Český plakát 1890 1914,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České sociální umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Pražská nároží,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prague 1900 (Poetry and ecstasy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století), (;)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 120 let Topičova salonu 1894-2014,
  2018, Umění Československa v období let 1918-1938,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Hodačová Helena , Život a vzpomínky malíře Homoláče, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vlček Tomáš , Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Rakušanová Marie , Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1929, Čapek Josef , Výstava obrazů Oldř. Homoláče..., Lidové noviny, 37,563,1929/11/09,9-9
  1929, Marek Josef Richard , Čtyři výstavky, Národní listy, 69,311,1929/11/13,5-5
  1929, Novotný Kamil , Výstavy, Právo lidu, 38,267,1929/11/15,6-6
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1957, Štech Václav Vilém , 85 let Oldřicha Homoláče, Výtvarná práce, 5,1,1957/02/02,6

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba),

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague),

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: