Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Svoboda Rudolf

* 24.11.1924 Veľké Rovné (Bytča) (Česká republika (Czech Republic))
+ 11.10.1994 Praha (Česká republika (Czech Republic))
pedagog, restaurátor, medailér, sochař

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Svoboda Rudolf
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Rudolf Svoboda,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Rudolf Svoboda: Plastik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Rudolf Svoboda - Drobná plastika a kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Rudolf Svoboda: Sochy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Rudolf Svoboda: Sochy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Rudolf Svoboda: Plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Rudolf Svoboda,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Rudolf Svoboda: Sochy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Rudolf Svoboda: Socha v architektuře (Pořádá Svaz českých výtvarných umělců k 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Rudolf Svoboda: Komorní plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Rudolf Svoboda: Plastiky 1960 - 1980 (Výstava na počest 60. výročí vzniku Komunistické strany Československa),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Rudolf Svoboda: Plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Rudolf Svoboda: Sochy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rudolf Svoboda: Drobná plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Rudolf Svoboda,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Rudolf Svoboda: Plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Rudolf Svoboda (Praha),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Rudolf Svoboda: Kamerplastieken,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Jaroslav Chudomel: Kresby, Miloslav Jemelka: Obrazy, Rudolf Svoboda, Plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Umění mladých výtvarníků Československa 1958,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Tvůrčí skupina Říjen,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ (Oblastní galerie Litoměřice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, X. výstava tvůrčí skupiny Říjen,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966 -, Karel Valter: Obrazy, Rudolf Svoboda: Plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Umělci k výročí Října,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 2. pražský salón,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1969, Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Česká a slovenská medaile 1508-1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, 45 zeitgenössische künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Město a lidé,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Přátelství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Sochařské setkání 1972 (Vojanovy sady květen-září),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Výtvarní umělci k 25. výročí Února,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Česká soudobá medaile,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Výtvarní umělci Velikému říjnu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Der Gemeinsame Weg (Die Ausstellung der Bildenden Künstler aus den befreundeten Bezirken der sozialistischen Länder: Gebiet Moskau, Bezirk Potsdam, Kreis Sofia, Wojwodschaft Siedleck und Kreis Mittelböhmen, zu Ehren des 60. Jahrestages der Grossen Sozialistischen Oktoberrevo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1977, Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Nikdy válku (Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Dítě v českém umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výstava kresleného humoru (Galerie Československý spisovatel),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Čeští umělci proti fašismu a válce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České malířství a sochařství 1900-1980,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Lidé práce, bojů a vítězství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Lidice ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Člověk a příroda: Výstava obrazů, grafiky, kreseb, fotografií, plastik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
  1982, Rudolf Svoboda, Jaroslav Chudomel (Plastika / pastely),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1983, České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Karel Pokorný a jeho škola,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1983, Tjekkisk Kunst i Danmark,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky sbírek 1972 - 1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Divadlo v současné výtvarné tvorbě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, VI. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikai Kiállítás / 6th International Small Sculpture Exhibition of Budapest,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Súčasná československá komorná plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, VŘSR a české výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Z ateliérů medailérů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Rudolf Svoboda, Vladimír Otmar: Plastiky, obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Výber zo súčasnej československej komornej plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Salón pražských výtvarných umělců ´88,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1988, Baghdad International Festival of Art / Festival international des arts plastiques de Bagdad,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, 1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Z pokladů Severočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Umění, architektura, řemesla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Umění na známkách (Praga 1988),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Tendence v českém sochařství 1979 - 1989,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České sochařství 1948/88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Obrazy, sochy, grafika. Výtvarní umělci Prahy 4 (III. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Výstava současného českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Komorní plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Z depozitáře Nadace Český fond umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, České umění XX. století: 1940-1970,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., České moderní umění XX. století (Stálá expozice),

plakát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Tendence v českém sochařství 1979 - 1989,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Rudolf Svoboda,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1973, Rudolf Svoboda: Sochy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Rudolf Svoboda: Sochy,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Hlaváček Luboš M. , Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Šolta Vladimír , Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Konečný Dušan , Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Konečný Dušan , Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Pelc Jaromír , Sýs Karel , Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Karbaš Jiří , České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (72)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, ? Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Stehlíková Blanka , Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988/05, Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1957, Padrta Jiří , Výstava stipendistů, Výtvarná práce, 5,20,1957/10/25,8
  1958, Hlaváček Luboš M. , Tři v Galerii mladých, Výtvarná práce, 6,23-24,1959/01/06,9
  1959, Bužgová Rambousková Eva , Z pražských výstav - prosinec, Výtvarné umění, 9,1,1959/04/20,37-39
  1959, Klivar Miroslav , Mladé umění na festivalu ve Vídni, Výtvarná práce, 7,11,1959/07/11,8
  1960, Konečný Dušan , Debut skupiny Řijen, Výtvarná práce, 8,9-10,1960/05/17,7-8
  1960, Red., Výtvarná práce , Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8,16,1960/08/22,2
  1962, ? Z ateliéru Josefa Svobody, Výtvarné umění, 12,6,1962/09/10,278-279
  1967, Kusák Alexej , Salón číslo 2?, Výtvarná práce, 15,25,1967/12/14,? (1, 3)
  1967, ? Hajek a Svoboda, Výtvarná práce, 15,14,1967/07/13,5
  1968, Dvořák František , Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16,20-21,1968/12/10,5-5
  1970, Kotalík Jiří , Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, ?, ?, 1970,? (nestránkováno)
  1977, Konečný Dušan , Hledání a jistoty (Současné angažované malířství, sochařství a grafika), , 65,3,2005,20-33
  1977, Konečný Dušan , Rudolf Svoboda (Z ateliéru), Výtvarná kultura, 1,6,1977,50-57
  1978, ? Metro ve výtvarném umění, Metro a výtvarné umění, ?, ?, 1978,? (nestránkováno)
  1980, Karbaš Jiří , K výstavě komorní plastiky ak. soch. Rudolfa Svobody v galerii Zlatá lilie (Výstavy), Výtvarná kultura, 4,2,1980,58-59
  1981, Svoboda Rudolf , Sýs Karel , Návštěva u Rudolfa Svobody, Návštěvy v ateliérech, ?, ?, 1981,152-156
  1982, Dvořák František , Olomoucký sochař Rudolf Svoboda, Výtvarná kultura, 6,2,1982,44-45
  1983, Schránilová Eliška , Rudolf Svoboda v Galerii Platýz (Kronika), Výtvarná kultura, 7,2,1983,9-9 (s. 9 kulér)
  1984, Konečný Dušan , Moderní orloj na Pražském hradě (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 8,1,1984,62-63
  1988, Soukup Michal , Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,18,1988/11/22,6
  1988/06/07, Stehlíková Blanka , Žít dobou, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,6,1988/06/07,5
  1988/06/07, Svoboda Rudolf , Sepětí s životem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,6,1988/06/07,5
  1988/06/07, Simota Jan , Zavazující ocenění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,6,1988/06/07,4

parte
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Rudolf Svoboda (akademický sochař),

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Drobná plastika,
  1996, Žena v tvorbě českých grafiků a sochařů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika),

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), (Hotová díla, I. cena)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, (300 5 50) (Vystavené práce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979),

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,
  1991, Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991),

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Malá československá encyklopedie (Pom-S),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005 (XV. St - Šam),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Aukce (Mladé umění 1998 - 2005, Oficiální umění 1960 - 1989),
  2008, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, 61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století),

seznam úmrtí
rok vydání, název (podnázev)
  nedatováno, Seznam úmrtí,

inzerát
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Important collection of Czech Art,

katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Rudolf Svoboda: Zinn Plastiken,

katalogový plakát autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Rudolf Svoboda: Vzestup k zralosti,

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České a slovenské umění 20. století,

informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## nedatováno, Rudolf Svoboda,

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## ?, Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Galerie umění Karlovy Vary,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: