Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vlevo

Nádvorníková roz. Bretšnajdrová Alena

* 12.11.1942 Lipník nad Bečvou (Přerov) (Česká republika (Czech Republic))
historička umění, malířka, básnířka, překladatelka, kurátorka, kreslířka

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Nádvorníková Alena
  ?, Konečně!,

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Alena Nádvorníková: Kresby ((1976 - 1981)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Alena Nádvorníková,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Alena Nádvorníková: Uvnitř a vně (Kresby z let 1975 - 1990),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Alena Nádvorníková: Kresby / Dessins,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Alena Nádvorníková: Děje, děje,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Alena Nádvorníková,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, 20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci,
  1966, Výstava nových autorů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, 20 let tvorby tapiserií artprotis,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Surrealistická obraznost a kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Akvizice 1995-2003,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, České umění XX. století: 1970-2007,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Autoportrét v českém umění 20. a 21. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Surrealistická východiska (1948-1989) (Odklony - návraty - přesahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Muzeum umění Olomouc 1951-2011,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art),

plakát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Kresba Mánesa,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Alena Nádvorníková: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Alena Nádvorníková: Děje, děje,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Kopáč Radim , Pomalá slunce hlasů (K nové české literatuře. Od Balabána ke Zgublačenkovi), Concordia, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2014, Švankmajer Jan , Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
  1983, Sféra snu (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Proměny humoru (Tématická exposice Surrealistické skupiny v Československu), Surrelistická skupina v Československu, _

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1966, Tikalová Miluše , Metelka Josef , Moravské Athény, Sešity pro mladou literaturu, 1,2,1966/06,7-11
  1996, Richardson Michael , Fijałkowski Krzystof , Years of long days (Surrealism in Czechoslovakia), Third Text, 10,36,1996,15-28
  1997, Nádvorníková roz. Bretšnajdrová Alena , Alena Nádvorníková, Listy S.V.U. Mánes, 1,3,1997,31-31
  1997, Dlouhý Bedřich , Grygar Milan , Jarcovják Vladimír , Seifert Jiří , Švankmajer Jan , Švankmajerová Eva , Hůla Jiří , Jirků Boris , Králík Jaroslav , Rafl Tomáš , Špale Václav , Nepasický Jiří , Nádvorníková roz. Bretšnajdrová Alena , Kubíček Jan , Švéda Tomáš , Hlavinka Čestmír , Oujezdský Karel , Kresba členů S. V. U. Mánes (Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, O kresbě, 10. 9. - 5. 10.), , 65,3,2005,0-0
  1998, Hůla Jiří , Nádvorníková roz. Bretšnajdrová Alena , Art brut = umění v původním, surovém či syrovém stavu, Analogon, ?, 23,1998,39-42
  2002, Hůla Jiří , Alena Nádvorníková: Děje, děje, surrealistické kresby (Pardubice, Východočeská galerie, Dům U Jonáše, 14. 11. 2001 - 11. 1. 2002), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15,1,2002/01/10,4-4
  2010, ? Osobnosti pedagogicky působící v oboru výtvarná výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1946-2010, , 65,3,2005,227-230
  2010, Šimková roz. Otlíková Anežka , Spontánní (umění) (Olomoucká scéna 1968 - 2010), Spontánní umění, ?, ?, 2010,15-46
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Drtilová Zuzana , Kresby, jenž nelze spoutat papírem, Magazín Víkend, ?, ?, 2011/11/19,30-30
  2012, Pavelka Zdenko , Surrealismus je jiný (vzduch), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25,6,2012/03/22,12
  2012, Bubník Tomáš , Jiný vzduch, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25,6,2012/03/22,12

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie,

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Sféra snu (Tematická výstava Surrealistické skupiny v Československu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Výstava pro Ladislava Nováka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Kalendáře pro Jindru Štreita,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Slovem i obrazem,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art),
  2009, Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Ticho kresby,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé),

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Listy S.V.U. Mánes (O kresbě), 3, 1

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Kresbobásně Aleny Bretšnajdrové,

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

kalendář
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Jindrovi,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (IX. Ml - Nou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Česká kresba (Galerie R),

program
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Muzeum umění Olomouc (leden-březen),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Muzeum umění Olomouc (duben-červen),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Muzeum umění Olomouc (červenec-září),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Galerie výtvarného umění v Chebu (Program 2006),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

www
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Alena Nádvorníková (artlist.cz),
  ?, Alena Nádvorníková (cs.wikipedia.org),

propozice
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda),

obraz
rok vydání, název (podnázev)
  1978-79, Tapiserie art protis,

kresba
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Bez názvu,
  1965, Kresbobáseň (Z tvýho obrázku...),
  1973, 1.a třída,
  1975, Letní rozhovory,
  1975, Obyvatelé města,
  1975, Jak jsou překrásné dlouhé vlasy a jak je muži zbožňují,
  1978, Bez názvu ,
  1979, (Ráno je ráno je ráno) Ráno,
  1982, Sen se rodí v útrobách,
  1984, Přeměny,
  po 2000, Bez názvu,

malba
rok vydání, název (podnázev)
  1978, Sen o zvířatech,
  1980, Bez názvu,
  1981, Na druhé straně,
  1982, Zvířata,
  1994, Uran a Neptun,

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, 909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009 ,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: