Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Vpravo

Sopr Alois

* 18.2.1913 Manětín (Plzeň-sever) (Česká republika (Czech Republic))
+ 25.7.1993 Plzeň (Plzeň-město) (Česká republika (Czech Republic))
sochař, rytec

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Sopr Alois
  ?, Jubilea leden-duben (Kronika),

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Alois Sopr,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Alois Sopr: Plastiky 1939 - 1964,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Alois Sopr: Plastika 1963-1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Alois Sopr,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Alois Sopr,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Alois Sopr: Výběr z díla 1945 - 1985,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Alois Sopr,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Mladí (Výstava obrazů a soch),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, 107. výroční řádná členská výstava,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Jednota umělců výtvarných: 111. podzimní řádná členská výstava Náš venkov,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Jednota umělců výtvarných: 116. podzimní řádná členská výstava,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Národ svým výtvarným umělcům v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, 117. výstava Portret,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Jednota umělců výtvarných: 119 Mitgliederausstellung / Členská výstava,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Student Painter´s and sculptor exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Výstava studentů výtvarníků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Mánes 1946,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Člověk a práce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Mladé české sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Moderne Kunst der Tschechoslowakei,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Generace Mánesa 1939-1947,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Tjeckoslovakisk Konst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Výtvarná úroda 1950,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, III. členská výstava,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Výtvarní umělci na stavbách socialismu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Výtvarníci a kniha,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Česká soudobá medaile a plaketa: Práce z let 1945 - 1958,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Skupina 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Skupina 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Skupina 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Josef Brož, Stanislav Ježek, Josef Liesler, Jaroslav Otčenášek, Ondřej Pavlík, Jan Smetana, Vojtěch Tittelbach, Antonín Kalvoda, Jan Kodet, Alois Sopr, Václav Žalud ze skupiny 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Katalog vystavených obrazů a plastik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Skupina 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Sochařská bilance 1955-65,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Malíři sochaři Prahy 6,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Index (Kolektiv malířů a sochařů tvůrčí středisko Praha 6),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Skupina 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, I. pražský salon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Index (Tvůrčí kolektiv malířů a sochařů Praha),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Současný portrét,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Index,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Československé mince 1918-1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Česká a slovenská medaile 1508-1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Prager Künstler,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Sodobna českoslovaška umetnost,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Malé sochařské formy a sochařská kresba I.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Přátelství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Výtvarní umělci k 25. výročí Února,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Česká soudobá medaile,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Výtvarní umělci Západočeského kraje,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Československé mince 1918-1977,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Současná česká medaile a plaketa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Otakar Španiel a jeho škola (K stému výročí narození Otakara Španiela (1881-1955)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Z ateliérů medailérů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Výber zo súčasnej československej komornej plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Západočeští výtvarní umělci (Obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České sochařství 1948/88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Užité umění 60. let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1939 - 1999, (pedagog)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Ohlasy kubismu v Plzni,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Alois Sopr: Plastiky, reliéfy, kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Alois Sopr: Sochy,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Lamač Miroslav , Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Šetlík Jiří , Alois Sopr: Plastika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, ? Výtvarníci labužníci, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Šolta Vladimír , Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Konečný Dušan , Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Pelc Jaromír , Sýs Karel , Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Procházka Václav , Alois Sopr, Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Procházka Václav , Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Procházka Václav , Medaillen und Plaketten, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Karbaš Jiří , České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (94)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Hásková Jarmila , Koštel Miroslav , Novotný Jiří , Pekárek Jiří , Surga Leopold , Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Vencl Slavomil , České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988/05, Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1947, Doležal František , Pokus Mánesa o kolektivní umění, Národní osvobození, 18,?, 1947/07/25,?
  1954, ? Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2,15,1954/07/29,3-4
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Hofmeisterová Jana , Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mladá fronta, 10,129,1954/05/30,4-4
  1954, ? Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2,4,1954/02/26,7
  1954, Tomeš Jan Marius , Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2,20,1954/10/15,1-2
  1955, Red., Výtvarná práce , Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3,5,1955/03/11,9
  1955, Formánek Václav , Sochařství na III. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3,15-16,1955/09/05,? (1, 3, 8)
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1956, Šetlík Jiří , Výstava návrhů na sportovní plaketu, Výtvarná práce, 4,10,1956/06/20,5
  1956, Peťas František , Výtvarná výzdoba Musea Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 3,1,1955/01/14,4
  1957, Šetlík Jiří , Od sochařských soutěží k realisaci vítězných návrhů, Výtvarná práce, 5,9,1957/05/11,? (8, 11)
  1957, Šetlík Jiří , Alois Sopr, Výtvarná práce, 5,20,1957/10/25,8
  1958, Hlaváček Luboš M. , Skupina 58, Výtvarná práce, 6,21,1958/12/02,5
  1959, Procházka Václav , Česká medaile a plaketa, Výtvarná práce, 7,1,1959/01/31,9
  1960, ? Skupina 58 vystavuje, Výtvarná práce, 8,23-24,1960/12/14,11
  1962, Hlaváček Luboš M. , Bilance skupiny 58, Výtvarná práce, 10,24,1962/12/27,3-5 (3 a 4 a 5)
  1962, ? Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ, Výtvarná práce, 10,25-26,1962/12/31,1-2
  1963, Klivar Miroslav , Drobná plastika mezinárodně, Výtvarná práce, 11,19-20,1963/11/01,4-4
  1963, Hofmeisterová Jana , Alois Sopr v Plzni, Výtvarná práce, 11,21,1963/11/23,8-9
  1965, Javůrková Jaroslava , Medailérská tvorba v Československu v letech 1945-1965, Výtvarné umění, 15,6,1965/07/31,240-257
  1970, Šmíd Jiří , Výstavy předjarní, Výtvarná práce, 18,7,1970/03/25,4
  1977, Konečný Dušan , Hledání a jistoty (Současné angažované malířství, sochařství a grafika), , 65,3,2005,20-33
  1978, ? Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 2,2,1978,? (nestránkováno, kulér)
  1979, Zdeněk Mirko , Alois Sopr - návštěva v ateliéru, Výtvarná kultura, 3,2,1979,27-32
  1981, Sopr Alois , Sýs Karel , Návštěva u Aloise Sopra, Návštěvy v ateliérech, ?, ?, 1981,122-126
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Dvořák František , Sochařské dílo současnosti, Lidová demokracie, ?, ?, 1986,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Kácha Pavel , Plastiky Aloise Sopra, Svobodné slovo, ?, ?, 1986,?

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
  1988, Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze),

parte
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, akademický sochař Alois Sopr,

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Skupina 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Skupina 58,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Index,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2000, Česká grafika 20. století,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004 (XIV. Sh - Sr),

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
  ?, Medaile za odvahu v partyzánských bojích a za pracovní obětavost, ? ,?

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Sbírka moderního umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České a slovenské umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Galerie Roudnice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Sbírka českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Collection de sculpture tchéque,

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Galerie umění Karlovy Vary,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: