Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Dvořák Bohuslav

* 30.12.1867 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 16.2.1951 Levínská Olešnice (Semily) (Česká republika (Czech Republic))
malíř, ilustrátor

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Dvořák Bohuslav
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Bohumil Dvořák,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Bohuslav Dvořák,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, Výstava spolku „Mánes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, II. výstava spolku „Manes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1911, XXXV. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1914, 46. výstava S.V.U. Mánes (členská),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1916, 47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1917, 48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1921, LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, 130. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, 125. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1928, Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1937, Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Česká krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Výtvarníci východních Čech,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Umění Vysočiny,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Variace impresionismu v české malbě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Julius Mařák a jeho žáci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, 43. Výtvarné Hlinecko 2002 (Antonín Chittussi a malíři Železných hor),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Krajinomalba v českém malířství na přelomu 19. a 20. století (Ze sbírky uměleckých děl České pojišťovny),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Zima v obrazech českých mistrů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Mařákovci z náchodských sbírek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Má vlast (Pocta české krajinomalbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Sůva Josef , Obrazy mé krajiny, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vlček Tomáš , Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Kobetič Pavel , Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1953, Diviš Vladimír , Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1,21,1953/08/07,2
  1953, Pečírka Jaromír , K výstavě českých klasiků v Národní galerii, Výtvarná práce, 1,24,1953/09/18,3-4
  2009, ? Julius Mařák a mařákovci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22,11,2009/05/28,3
  2013, ? Krajináři, Ročenka ART+, ?, ?, 2013/02,32-33

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), (dodatek)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Malíři Vysočiny (Malý lexikon),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, 5. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, 9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Umění a starožitnosti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, 48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín,
  2008, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, 61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, 14. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2012, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2015, Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2015, Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, 79. aukční den Galerie Kodl,

archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Sbírka úmrtních oznámení (Inventář),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Sbírka moderního umění,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: