Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Holárek Emil

* 26.1.1867 Louny (Louny) (Česká republika (Czech Republic))
+ 26.2.1919 Louny (Louny) (Česká republika (Czech Republic))
malíř, grafik, kreslíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Holárek Emil
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1907, Katalog der II. Sonderausstellung der Arbeiten Emil Holárek,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1898, Výstava spolku „Mánes“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Česká kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Mistři české kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Česká secese (Umění 1900),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká kresba 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Česká kresba 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Česká kresba XX. století I,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prague 1900 (Poetry and ecstasy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018),

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Emil Holárek: Reflexe z katechismu (perokresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Emil Holárek (cyklus obrazů ze sbírky města Mladá Boleslav),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vlček Tomáš , Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Rakušanová Marie , Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Dačeva Rumjana , Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Bolom-Kotari Sixtus , Hlavačka Milan , Šimon Patrik , V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, ? Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1919, Marek Josef Richard , Umění výtvarné, Lumír, 47 (1918-1920),5,1919/05/28,238-240
  2000, Vencl Slavomil , 5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, ?, ?, 2000,32-130
  2012, Dačeva Rumjana , Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, ?, ?, 2012,36-68

text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Vzpomínka na malíře sociální nespravedlnosti,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Konec světa? (Seznam vystavených děl),

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, České výtvarné umění / Czech Fine Art,

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: