Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Voleský Josef

* 13.2.1895 Litomyšl (Svitavy) (Česká republika (Czech Republic))
+ 18.11.1932 Litomyšl (Svitavy) (Česká republika (Czech Republic))
malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Voleský Josef
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
  1945, Seznam děl posmrtné výstavy litomyšlského rodáka Josefa Voleského,
  1962, Josef Voleský. Výstava obrazů k 30. výročí úmrtí,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Josef Voleský: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932),

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  1933, Městská obrazárna v Litomyšli,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1934, Padesátá jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze 1924 - 1934,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, 100. jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze (100.výstava jubilejní členská ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Josef Voleský, Evžen Bržezinskij,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Malíři Vysočiny (Obrazy ze sbírek VČG Pardubice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Městská obrazárna v Litomyšli,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Litomyšl Art Gallery,
  nedatováno, Městská obrazárna v Litomyšli (1927),
  nedatováno, Městská obrazárna v Litomyšli (1930),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
  1934, Nejedlý Zdeněk , Tisíc let života českého města, Litomyšl (Svitavy), Litomyšl (Svitavy) (s. CCXXXII - CCXXXIII)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Birnbaumová Breindlová Alžběta , Josef Voleský, Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1954, Nejedlý Zdeněk , Tisíc let života českého města (Kniha druhá), ?, ?, (s. 193 - 194)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Kapusta Jan st. , Tvůrčí cesta malíře Josefa Voleského, Vlastivědné muzeum a galerie v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha (s. 65)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, ? Katalog speciální školy prof. V. Nechleby z let 1920 - 1949, Knihy, ?, ?, nedat.,0-0
  1932, Páta Josef , O umění v Litomyšli a na Litomyšlsku (Úvahy a doklady), Od Trstenické stezky, 11,7-8,1932,97-128
  1932, Drbohlav Václav , O malíři Josefu Voleském, Národní listy, 72,331,1932/11/30,3-3
  1932, Litochleb Antonín , Za Jožkou Voleským, Náš kraj, 6,25,1932/12/3,2-2
  1933, Vaňásek Jaroslav , Josef Voleský, Od Trstenické stezky, 12,5,1933,81-85
  1934, Matička Josef , In memoriam Josefa Voleského, Sborník výtvarného umění SV 34, ?, ?, 1934,45-50
  1934, Formánek Petr , Josefu Voleskému Petr Formánek, Sborník výtvarného umění SV 34, ?, ?, 1934,72-73
  1934, Lašek František , Nemoc a poslední dny Josefa Voleského, Sborník výtvarného umění SV 34, ?, ?, 1934,74-76
  1934, Páta František , Vzpomínka na malíře Voleského, Sborník výtvarného umění SV 34, ?, ?, 1934,74-74
  1934, Páta Josef , Voleského Litomyšl, , 65,3,2005,76-77
  1934, Drbohlav Václav , Josef Voleský a litomyšlská galerie obrazů, , 65,3,2005,78-79
  1940, -jp- , Litomyšl vzpomíná svého malíře Jos. Voleského, Národní politika, 58,211,1940/07/31,6-6
  1942, Birnbaumová Breindlová Alžběta , Černá Věra , Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, ?, 13-14,1942/03/30,255-261
  1942, Birnbaumová Breindlová Alžběta , Černá Věra , Současný regionalismus želí několika svých uměleckých zjevů..., Opuštěná paleta, ?, ?, 1942,64-67
  1945, -zk- , Vzpomínka na předčasně zemřelého litomyšlského malíře, Národní politika, 63,45,1945/02/22,0-0
  1945, Birnbaumová Breindlová Alžběta , Josef Voleský narozený dne 13. února r. 1895..., Josef Voleský, Evžen Bržezinskij, ?, ?, 1945,0-0 (nestránkováno)
  1967, Kapusta Jan st. , Tvůrčí cesta malíře Josefa Voleského, Tvůrčí cesta malíře Josefa Voleského, ?, ?, 1967,3-10
  1985, Kapusta Jan st. , Portrétista a krajinář Josef Voleský, Kulturní zpravodaj města Litomyšle, ?, ?, 1985/03,12-15
  2004, Nekvindová Terezie , Připomenutí litomyšlského malíře Josefa Voleského, Lilie, 14,4,2004/04,13-13
  2005, Nekvindová Terezie , Po poměrně dlouhé době..., Malíř Josef Voleský (1895 - 1932), ?, ?, 2005,2-13
  2005, Nekvindová Terezie , Soupis díla, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932), ?, ?, 2005,15-52
  2005, Nekvindová Terezie , Prameny, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932), ?, ?, 2005,53-53
  2005, Nekvindová Terezie , Literatura, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932), ?, ?, 2005,54-55
  2005, Nekvindová Terezie , Samostatné výstavy, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932), ?, ?, 2005,55-56
  2005, Nekvindová Terezie , Kolektivní výstavy, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932), ?, ?, 2005,56-58
  2005, Nekvindová Terezie , Životopisné údaje, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932), ?, ?, 2005,59-59
  2005, Nekvindová Terezie , Resumé, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932), ?, ?, 2005,61-61
  2005, Nekvindová Terezie , Josef Voleský (1895 - 1932) (Seznam vystavených prací), Malíř Josef Voleský (1895 - 1932), ?, ?, 2005,0-0 (vložený list)
  2006, Nekvindová Terezie , Voleský, Josef, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, ?, ?, 2006,831-832
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## nedatováno, ? Katalog všeobecné školy malířské III. (1918/19 - 1923/24), Knihy, ?, ?, nedat.,0-0

diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, Malíř Josef Voleský (1895 - 1932),

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
  1950, Nový slovník československých výtvarných umělců II, (s. 663)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1911, Famfulíkova chalupa, ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1913, Salet v Litomyšli, ? , akvarel tužka papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1914, Portrét Rudolfa Beneše, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1916, Portrét Emilie Novotné, ? , pastel papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1917, Karlov, ? , akvarel tužka papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1917, Karlov s mladým párem (Karlov), ? , akvarel tužka papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1917, Panský mlýn (Litomyšl s panským mlýnem), ? , akvarel tužka papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1917, Malý autoportrét (Vlastní portrét, Autoportrét, Autoportrét malý), ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1917, Maruška Lašková (Maruška L.), ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1919, Podobizna knihkupce Karla Veselíka, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1919, Podobizna Marie Veselíkové, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1919, Portrét Josefa Nováka, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1919, Portrét paní Novákové, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1921, Stařec, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1922 - 1923, Portrét otce (Potrét otce umělcova), ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1923, Portrét Heleny Pasičnykové, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1923, Velký autoportrét (Autoportrét velký), ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1924, Černohorec (Rusín), ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1924 - 1925, Jeptiška (Jepiška I), ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925, Lodě na Jihu (Lodě v Dubrovníku, Máchovo jezero), ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925, U lože umírajícího, ? , olej plátno lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925, V kavárně (Studie ke Kavárně, Studie ke kavárně), ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925, Portrét ženy /studie k obrazu Kavárna/, ? , olej papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925 - 1926, Karel Lašek (Portrét maldíka), ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1926, Portrét synovce Vladimíra Voleského (Portrét synovce, Chlapecký portrét Ladislava Voleského), ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1926, Portrét Julie Vandasové, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1926, Portrét Jana Vandase (Portrét pana J. V.), ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2. pol. 20. let, Studie portrétu, ? , olej papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2. pol. 20. let, Portrét maldého muže (Skizza k portrétu mladíka, Malý autoportrét), ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2. pol. 20. let, Podobizna ženy s kožešinovým límcem, ? , olej plátno lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2. pol. 20. let, Skica ženské tváře, ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2. pol. 20. let, Podobizna muže v čepici, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2. pol. 20. let, Portrét maldé ženy, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2. pol. 20.let, Pohled na Litomyšl, ? , akvarel tužka papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1918, První mrzutost, ? , akvarel papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1918, Skica neznámé budovy, ? , akvarel tužka papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1918, Cesta pod stromy (Na Valech), ? , akvarel tužka papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1918, Kaštanová alej, ? , akvarel papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1918, Portrét dámy v oválu (Portrét dámy), ? , olej plátno lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1920, Filosofská alej, ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1920, Slečna Jiroušková (Portrét sl. Jirouškové), ? , pastel papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1925, Půlakt (Černovlasé děvče, Akt), ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1925, Dívčí akt s prsem (Děvče v zelené říze, Dívčí akt, Dívčí půlakt), ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1925, Podobizna děvčete, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1925, Mladý muž s knírem, ? , pastel uhel papír
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1925, František Kubový, ? , olej plátno
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1925, Na Ostrově, ? , olej plátno lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1925, Krajina s kapličkou za deště, ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1925, Kozák, ? , olej lepenka
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## před 1925, Předjaří (Předjaří /krajina s potokem/), ? , olej plátno

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín,

almanach
rok vydání, název (podnázev)
  1926, Almanach AVU v Praze,

archiválie
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Mezifondový soubor kronik (Kroniky města Litomyšle),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Sbírka matrik (Matrika narozených v Litomyšli v letech 1964 - 1912),

fond
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Josef Voleský,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Městská galerie Litomyšl,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Městský národní výbor Litomyšl (Zápisy ze schůzí kuratoria a ředitelství městské obrazárny z let 1937 - 1948),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Městský národní výbor Litomyšl (Spisový materiál litomyšlské městské galerie a muzea 1925 - 1963),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Matičkovi, Josef, Ing. a Anna, PhDr.,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Spořitelna Litomyšl (Inventář zařízení 1910 - 1953),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Okresní hospodářská záložna Litomyšl (Inventář zařízení 1931 - 1947),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Achiv obce Zhoře (Matrika obyvatelstva 1939 - 1897),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Achiv obce Zhoř (Matrika obyvatelstva 1910 - 1929),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## ?, Achiv obce Zhoř (Kniha zemřelých 1866 - 1976),

evidenční list
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## nedatováno, Evidenční list Josefa Voleského,

hand out
rok vydání, název (podnázev)
  2006, Několik poznámek k aktuálnosti prvorepublikového umělce. Josef Voleský (1895 - 1932),

obraz
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1918, Chlapecký portrét Jaroslava Vandase,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1918, Portrét matky (Portrét maminky umělcovy, Portrét umělcovy maminky),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1920, Vlastní podobizna (Autoportrét),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1925, Portrét malé Věry Holznerové (Dívčí portrét, Portrét dívenky),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## kol. 1923, Nemocný,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: