Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Oliva Viktor

* 24.4.1861 Nové Strašecí (Rakovník) (Česká republika (Czech Republic))
+ 24.4.1928 Praha (Česká republika (Czech Republic))
výtvarník, malíř, portrétista, ilustrátor, typograf, redaktor

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Oliva Viktor
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Viktor Oliva (Výstava ukázek knižních obálek, kreseb a karikatur Viktora Olivy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Výstava z díla Viktora Olivy (výbor z kreseb, ilustrací, plakátů a knižní grafiky),

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1895, První řádná česká Jarní výstava umělecká,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Plakate aus der Tschechoslowakei,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Česká secese (Umění 1900),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Český plakát 1890 1914,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Krásná česká kniha XIX. - XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Český žánr na přelomu 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká kresba 19. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Pražská nároží,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Přírůstky 1991 - 1995,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Prague 1900 (Poetry and ecstasy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Nesnesitelný půvab buržoazie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 120 let Topičova salonu 1894-2014,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Pohádka (Motivy českého symbolismu a secese),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století),

plakát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Obrazy Kooperativy,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1929, Sís Vladimír , Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Thiele Vladimír , Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha (107)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Vlček Tomáš , Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Harris Nathaniel , Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Rakušanová Marie , Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Dačeva Rumjana , Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Hánová Markéta , Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, ? Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Exner Ivan , Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Knobloch Janáková Iva , Vondráček Radim , Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2018, Exner Ivan , Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1923, ? Výstavy, Tribuna, 5,111,1923/05/15,4-4
  1983, Javůrek Josef , Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Výstavy), Výtvarná kultura, 7,4,1983,58-59
  1993, Štembera Petr , První Topičovy plakáty, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, ?, ?, 1993,33-36
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993/12/22, Kapičák Ivan , Po stopách ztraceného času, Český deník, 3,297,1993/12/22,? (příloha Report, s. 5)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996/04/26, Mejstřík Martin , Kauza kavárna Slavia pokračuje - II, Český týdeník, ?, 137,1996/04/26,15
  2000, Vencl Slavomil , 5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, ?, ?, 2000,32-130
  2010, Kuchyňka Zdeněk , Máchův Máj a jeho ilustrátoři, Posel z Budče, ?, 27,2010/09/25,23-36

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague),

diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
  1979, Viktor Oliva (Ilustrace a plakáty),

kalendář
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 199?, Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Aukční katalog (1/1999),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Výtvarné umění / Fine Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Umění a starožitnosti / Art and Antiques,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, 48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století),

soupis pnp/edice
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Viktor Oliva (1861-1928) (Literární pozůstalost),

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: