Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Černý Miroslav Josef

* 15.2.1935 Horní Slivno (Mladá Boleslav) (Česká republika (Czech Republic))
+ 7.6.2007 Kolín (Kolín) (Česká republika (Czech Republic))
grafik, sochař, malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Černý Miroslav
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Miroslav J. Černý: Grafika, plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Miroslav J. Černý: Kresby, grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Miroslav J. Černý: Grafika, sochy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Miroslav J. Černý,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, SČUG Hollar (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, 1. pražský festival mladé grafiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Výstava hostů Hollara,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, X. výstava tvůrčí skupiny Říjen,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výstava mladých 1965,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Výstava mladých: 67,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, I. pražský salon,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1969, Konfrontace 69 (Výstava severočeské grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Mostra della grafica Cecoslovacca,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Česká protiválečná grafika 1940-1975,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Nikdy válku (Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Čeští umělci proti fašismu a válce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Lidice ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Salón pražských výtvarných umělců ´88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Současná česká grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie),
  1992, Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, III. Praha graphic '97 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky),

plakát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Miroslav J. Černý: Grafika, plastika,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Machalický Jiří , Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1961, Fiala Vladimír , Druhá výstava Ríjna, Výtvarná práce, 9,23,1961/11/28,3-4
  1964, Hlaváček Luboš M. , Pražské výstavy v říjnu, Výtvarná práce, 12,20,1964/11/11,2-2 (s. 2, 9)
  1966, Dvořák František , Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35,?, 1966,66-67
  1967, Kusák Alexej , Salón číslo 2?, Výtvarná práce, 15,25,1967/12/14,? (1, 3)

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), (Hotová díla, čestné uznání)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, (300 5 50) (Vystavené práce),

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí),

www
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Miroslav J. Černý (cs.wikipedia.org),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: