Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Paderlík Arnošt

* 1.12.1919 Nučice (Praha-západ) (Česká republika (Czech Republic))
+ 1.6.1999 Praha (Česká republika (Czech Republic))
scénograf, malíř, sochař, ilustrátor, grafik, pedagog

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Paderlík Arnošt
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Arnošt Paderlík: Kresby, monotypy, suché jehly,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Paderlík 46.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Arnošt Paderlík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Arnošt Paderlík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Arnošt Paderlík: Drobné oleje a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Arnošt Paderlík (Galleria D´Arte),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Arnošt Paderlík (Galleria La Colonna),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Arnošt Paderlík: Práce z let 1957 - 1958,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Arnošt Paderlík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Arnošt Paderlík: Kresby, pastely, grafiky a plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Paderlík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Arnošt Paderlík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Arnošt Paderlík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Arnošt Paderlík (Obrazy, plastiky, grafika a kresby, ilustrace),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Arnošt Paderlík 1971-77,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Arnošt Paderlík: Kresby - studie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Arnošt Paderlík: Tvorba 1977 - 1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Arnošt Paderlík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Arnošt Paderlík: Výběr z kreseb a drobných plastik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Arnošt Paderlík: Obrazy - kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Národní umělec Arnošt Paderlík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Arnošt Paderlík: Obrazy, plastiky a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Arnošt Paderlík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Arnošt Paderlík: Retrospektiva,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Arnošt Paderlík,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Sedm v říjnu: Obrazy, sochy, kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Arnošt Paderlík, Zdenek Seydl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Konfrontace 2,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, SČUG Hollar: Květen 1945 (Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Art Tchècoslovaque 1938-1946,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Člověk a práce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Výstava slovanských grafiků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Moderne Kunst der Tschechoslowakei,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Tsjechoslowaaksche kunst (Tsjechoslowaaksche beeldende kunstenaars behoorende tot de jonge generatie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Generace Mánesa 1939-1947,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Jiroudek, Kavan, Paderlík, Wielgus,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, III. členská výstava,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Výtvarníci a kniha,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Květiny,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Zátiší v české malbě XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, IV. Bienal do museu de arte moderna,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1958, Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Moderne tschechoslowakische Grafik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Savremena čehoslovačka umetnost,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, České moderní malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Soudobé české malířství 1945 - 1960,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Tvůrčí skupina Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Nejkrásnější knihy 1960,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1961, Současné české malířství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Škola vidění I. (Výmluvnost kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Československé výtvarné umění za lepší zítřek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu),
  1961, Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Plastiky malířů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Expozitia de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Cseh-szlovák művészet XIX - XX század,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Katalog vystavených obrazů a plastik,
  1964, Czechoslovak Graphic Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Objekt (Špálova galerie, září 1965),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1965, Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Moderní česká kresba,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1965, Škola vidění (Výmluvnost kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České moderní malířství a sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, 2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1966, Československé nejkrásnější knihy 1965,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Arte actual Checoslovaco,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Nové přírůstky a nákupy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1967, Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československého malířství 1918 - 1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 let československé malby (z fodnů československých galerií),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Výstava skupiny Sedm v říjnu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Tsjechoslowaakse grafici,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Československé nejkrásnější knihy 1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Mostra della grafica Cecoslovacca,
  1971, Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971/09, XI. bienal de São Paulo Tchecoslováquia (Katalog Československé účasti na Bienále v Sao Paulo 1971),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Malé sochařské formy a sochařská kresba I.,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Výstava ze současné české ilustrace,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1972, 75 let moderní české knižní ilustrace,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, České výtvarné umění XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Dix siècles d'art tchèque et slovaque,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Zátiší v současné tvorbě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Výtvarní umělci Velikému říjnu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Hollaristé - 60 let SČUG Hollar (II.),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1977, 10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, České umění 1900/1945,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Pittura céca contemporanea,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Umění (České umění 1945/1975),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Skupina Sedm v říjnu (Václav Hejna, František Jiroudek, Josef Liesler, Jan R. Michálek, Arnošt Paderlík, Václav Plátek, Zdeněk Seydl),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Skupina Sedm v říjnu 1939,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Čeští umělci proti fašismu a válce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České malířství a sochařství 1900-1980,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Malířský a sochařský portrét (Sbírka umění 20. století Severočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Hudba a výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Česká figurativní malba 40. let (II),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Lidice ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky sbírek 1972 - 1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Z nových zisků galerie 1973/1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Skupina Sedm v říjnu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Přírůstky 1985 - 1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České zátiší 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, 1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Současná česká kniha,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes),
  1992, Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Mánes Mánesu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Čeští výtvarníci k 650.výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998 (IV. ročník),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Jubilanti Mánesa 1999,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, České umění XX. století: 1940-1970,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2007, Pohlazení něhou: Alois Fišárek, František Jiroudek, Arnošt Paderlík, Karel Souček: Obrazy, Jan Hána: Sochy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Jiroudek, Liesler, Paderlík: 3/7,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Pohled do archivu 2 plakát,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Metamorphoses,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Má vlast (Pocta české krajinomalbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Portrét a figura ze sbírky Kooperativy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Zátiší ze sbírky Kooperativy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat. (1965), Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění,

plakát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Kresba Mánesa,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Arnošt Paderlík: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Arnošt Paderlík: Práce z let 1957 - 1958,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Arnošt Paderlík (1971-77),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Arnošt Paderlík: Tvorba 1977 - 1987,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Arnošt Paderlík : Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Arnošt Paderlík: Obrazy, plastika, kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Arnošt Paderlík: Retrospektiva,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Fiala Vlastimil , Arnošt Paderlík, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Lamač Miroslav , Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, ? Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Hlaváček Luboš M. , Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, ? Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, ? Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Pilař Zdeněk , Řezáč Jan , akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Hlaváček Luboš M. , Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Šolta Vladimír , Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Hlaváček Luboš M. , Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1977, Konečný Dušan , Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Dvorská Pavla , Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Vimr Vladimír , Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Pelc Jaromír , Sýs Karel , Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Laudová Věra , Zátiší, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Karbaš Jiří , České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (123)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Olič Jiří , Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Machalický Jiří , Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, ? Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Vencl Slavomil , České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Exner Ivan , Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2018, Exner Ivan , Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988/05, Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1941, Lukáš Jiří , Barva a slovo na společné křižovatce, 3 týdny v umění, ?, 7,1941/11/17,139-142
  1943, Kotalík Jiří , Patřívalo dříve k dobrým mravům... / Es war früher die Sitte bei jedem..., Arnošt Paderlík, Zdenek Seydl, ?, ?, 1943,? (nestránkováno)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Doležal František , Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 1,20,1945/10/13,3
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Hasalová Věra , Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45, ?, ?, 1945,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1947, Doležal František , Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes), Národní osvobození, 18,?, 1947/04/26,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1947, Doležal František , Pokus Mánesa o kolektivní umění, Národní osvobození, 18,?, 1947/07/25,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1948, Doležal František , Dva malíři mladé generace (Paderlík - Smetana), Národní osvobození, 19,?, 1948/04/02,?
  1949, ? Člověk především (Bylo již řečeno, že estetické hodnoty...), Arnošt Paderlík, ?, ?, 1949,? (nestránkováno)
  1954, Red. (Výtvarné umění) , Výtvarníci a kniha, Výtvarné umění, 4,4,1954/04/30,168-174
  1954, Paderlík Arnošt , Tady se naříkalo nad ztracenou cestou..., Výtvarníci a kniha, 4,4,1954,172-172
  1954, Padrta Jiří , Sláva české ilustraci (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2,8,1954/04/23,3-3
  1954, ? Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2,15,1954/07/29,3-4
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Hofmeisterová Jana , Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mladá fronta, 10,129,1954/05/30,4-4
  1955, Kotalík Jiří , K ilustracím Arnošta Paderlíka, Výtvarné umění, 5,10,1955/12/31,461-464
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Hofmeisterová Jana , Deset let našeho života ve výtvarném umění (Výstava, která je poučením i příslibem), Mladá fronta, 11,305,1955/12/20,3-3
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Hofmeisterová Jana , III. přehlídka čs. výtvarného umění, Mladá fronta, 11,179,1955/07/26,3-3
  1955, Red., Výtvarná práce , Vysoké pocty výtvarným umělcům, Výtvarná práce, 3,9,1955/05/11,7
  1955, Kotalík Jiří , Medailony z Jízdárny (Ilustrace Arnošta Paderlíka), Výtvarná práce, 3,19,1955/10/28,5
  1956, Mrkvička Otakar , Výstava Arnošta Paderlíka, Výtvarná práce, 4,17,1956/10/25,9
  1956, ? Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,2-2 (pokračování na s. 4)
  1956, ? Ohlas výstavy československé ilustrace v Lipsku, Výtvarná práce, 4,7,1956/04/20,3
  1956, ? XXVIII. benátské Biennale, Výtvarná práce, 4,11,1956/07/06,7
  1956, Zykmund Václav , V Kabinetě umění na České ulici byla zahájena..., Výtvarná práce, 4,11,1956/07/06,9
  1956, Míčko Miroslav , XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4,13-14,1956/09/05,3-4
  1957, Hartmann Antonín , Československé umění v boji proti fašismu, Výtvarná práce, 5,6-7,1957/04/13,11-12
  1957, Sovák Pravoslav , Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5,19,1957/10/11,11
  1957, Mrkvička Otakar , Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5,21,1957/11/08,8
  1958, Paderlík Arnošt , Fiala Vlastimil , Rozhovor s Arnoštem Paderlíkem, Výtvarné umění, 8,3,1958/06/10,110-115
  1958, Hartmann Antonín , Nejkrásnější čs. kniha 1957, Výtvarná práce, 6,5,1958/03/22,8
  1958, Míčko Miroslav , Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6,7,1958/04/27,6
  1958, Burian Jiří , Obrazy Arnošta Paderlíka v Římě, Výtvarná práce, 6,9,1958/05/22,6
  1958, Lamač Miroslav , Arnošt Paderlík, Výtvarná práce, 6,22,1958/12/23,9
  1959, Hlaváček Luboš M. , Sedm v říjnu 1939 ((K jedné kapitole z dějin moderního českého umění)), Výtvarné umění, 9,9,1959/12/31,392-401
  1959, Novák Luděk , Z pražských výstav - listopad, Výtvarné umění, 9,1,1959/04/20,35-37
  1959, Žadova Larisa Alexejevna , Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7,6,1959/04/20,12
  1959, ? Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury , Výtvarná práce, 7,9,1959/06/04,3
  1959, Sovák Pravoslav , Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 7,10,1959/06/27,5
  1960, Novák Luděk , O současném malířství z několika pohledů, Výtvarná práce, 8,2,1960/01/25,1-2
  1960, Nový Otakar , Architektura výstavy Československo 1960, Výtvarná práce, 8,11,1960/06/06,1-4
  1960, Red., Výtvarná práce , Československo 1960, Výtvarná práce, 8,12,1960/06/20,? (1, 2, 6)
  1960, Šetlík Jiří , Tvůrčí skupina Mánes, Výtvarná práce, 8,22,1960/11/26,3-4
  1961, ? Východočeský salón v Poličce, Výtvarná práce, 9,18,1961/09/14,8
  1961, Red., Výtvarná práce , Pražské výstavy v prosinci, Výtvarná práce, 9,25-26,1961/12/30,12-13
  1965, ? Důvěra a odpovědnost, Výtvarná práce, 13,4,1965/03/31,?
  1966, Míčko Miroslav , Profil jedné generace, Výtvarné umění, 16,6-7,1966/09/05,261-270
  1966, Petrová Eva , Umění objektu, Výtvarné umění, 16,6-7,1966/09/05,302-311
  1966, Kotalík Jiří , Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, ?, ?, 1966,217-225
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Hofmeisterová Jana , Kupte si obraz, kupte si sochu (A také - kupte si grafický list), Večerní Praha, 13,?, 1967/10/26,?
  1968, Dvořák František , Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16,20-21,1968/12/10,5-5
  1969, Nerad Josef Lev , Arnošt Paderlík - 50 let, Výtvarná práce, 17,20,1969/12/08,6
  1971, Hlaváček Luboš M. , Paderlíkův chvalozpěv života, Výtvarná práce, 19,1,1971/01/05,5
  1978, ? Výtvarné umění v metru, Metro a výtvarné umění, ?, ?, 1978,? (nestránkováno)
  1978, Hlaváček Luboš M. , Nové práce Arnošta Paderlíka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2,1,1978,64-64
  1979, Šálková Jana , Koncem třicátých let, v období počínajícího válečného konfliktu..., Skupina Sedm v říjnu, ?, ?, 1979,?
  1979, Soukupová roz. Bubeníčková Věra , Malíř Arnošt Paderlík (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 3,4,1979,35-39
  1979, ? Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3,6,1979,? (nestránkováno, kulér)
  1979, Hlaváček Luboš M. , Víra v člověka, Tvorba, ?, 51,1979/12/19,6-6
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Dvořák František , Výstava skupiny Sedm v říjnu, Lidová demokracie, ?, ?, 1979/12/13,5
  1981, Paderlík Arnošt , Pelc Jaromír , Návštěva u Arnošta Paderlíka, Návštěvy v ateliérech, ?, ?, 1981,86-91
  1982, Stehlíková Blanka , Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6,6,1982,2-9
  1983, Langerová Marie , Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, ?, ?, 1983,171-179
  1983, Vlk Miloslav , Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7,2,1983,18-19 (s. 18-19)
  1983, Konečný Dušan , Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 7,5,1983,2-10
  1988, Klimešová Marie , Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,7,1988/06/21,8
  1989, Štěpánek Pavel , Když výtvarník..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,13,1989/06/27,4
  1989, Dolejš Jiří , Arnošt Paderlík, jemuž připravila ústecká..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,13,1989/06/27,4
  2001, Kotalík Jiří Tomáš , Arnošt Paderlík, Listy S.V.U. Mánes, 5,1-2,2001,16
  2010, Tučková Kateřina , Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), ?, ?, 2010,87-102

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Konfrontace 2,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1999, Jubilanti Mánesa 1999,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Pohlazení něhou: Výstava sběratelů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Tři ze sedmi (Jiroudek, Liesler, Paderlík),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba),
  2015, Ve válce múzy mlčí,

text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Květen 1945 v grafice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Výstava Václava Trefila a Arnošta Paderlíka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Soubor Arnošta Paderlíka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Moderní česká kresba,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Seznam prací k výstavě Ze současné tvorby (Pořádané krajským střediskem Ústředního svazu čs. výtvarných umělců v Hradci Králové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque,
  2003, Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část),

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedat., Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

kalendář
rok vydání, název (podnázev)
  1967, Kalendář 1967,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2003, Dialogy / Dialogues VI,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (X. Nov - Pat),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/,

dílo
rok vydání (vzniku), název (podnazev), technika, materiál
  1954, Ilustrace k románu M. Gorkého Matka, kresba,?
  1954 - 1955, Záhlaví k Olbrachtovu románu Nikola Šuhaj Loupežník, kresba, uhel
  1954 - 1955, Eržika, ilustrace k Olbrachtovu románu Nikola Šuhaj loupežník, kresba, uhel
  1954 - 1955, Šuhaj a Jura, ilustrace k Olbrachtovu románu Nikola Šuhaj loupežník, kresba, uhel
  1954 - 1955, Kresba v tiráži k Olbrachtově románu, kresba, uhel
  1954 - 1955, Koncovka k Olbrachtově románu, kresba, uhel

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, 8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, 25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, 35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, II. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Umění a starožitnosti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, 6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, 51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, 28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005),
  2008, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2009, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2010, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2011, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2012, Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 31. aukce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2015, Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2016, Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, 79. aukční den Galerie Kodl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění),

bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, 35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987),

seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů),
  2011, Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou,

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Jubilanti ´99,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České a slovenské malířství první poloviny 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, České a slovenské umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Galerie Roudnice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection),

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Galerie umění Karlovy Vary,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: