Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Vacek Jaroslav

* 6.12.1923 Veľké Kosihy (Komárno) (Česká republika (Czech Republic))
sochař

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Vacek Jaroslav
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2017, Jaroslav Vacek Socha a sousoší,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Umělci národu (Olomouc) (Výstavy soudobého umění pod záštitou pana ministra lidové osvěty Emanuela Moravce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Výtvarná úroda 1950,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, I. pražský salon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, 2. pražský salón,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1976, Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Jaroslav Šámal: Obrazy, Jaroslav Vacek: Plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Jaroslav Vacek: Plastiky, Ladislav Čepelák: Grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Súčasná československá komorná plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1987, VI. biennale małych form rzeżbiarskich,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Z ateliérů medailérů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Výber zo súčasnej československej komornej plastiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Salón pražských výtvarných umělců ´88,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Akt v tvorbě výtvarníků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Tendence v českém sochařství 1979 - 1989,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Výstava současného českého sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Komorní plastika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Slyšme hlas (Socha v myšlenkách Starého a Nového zákona),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století),

plakát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Tendence v českém sochařství 1979 - 1989,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Konečný Dušan , Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, ? Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1955, Red., Výtvarná práce , Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3,5,1955/03/11,9
  1957, Novák Luděk , Mezinárodní výstava mladých v Moskvě, Výtvarná práce, 5,18,1957/09/21,2-3
  1957, Sovák Pravoslav , Výstava v Galerii mladých, Výtvarná práce, 5,25-26,1957/12/30,13
  1988/07/05, Vinter Vlastimil , Akty v galerii D, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,8,1988/07/05,3

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Drobná plastika,
  1996, Žena v tvorbě českých grafiků a sochařů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, Hudba ve výtvarném umění (socha malba grafika sklo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Jaroslav Grus, Jaroslav Vacek,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), (Výtvarná díla v architektuře, II. cena)

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,
  1991, Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991),

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2008 (XIX. V - Vik),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Aukce (Mladé umění 1998 - 2005, Oficiální umění 1960 - 1989),

mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Umělecká díla ve veřejném prostoru sídliště Invalidovna,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: