Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Mergl Václav

* 24.8.1935 Olomouc (Olomouc) (Česká republika (Czech Republic))
grafik, malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Mergl Václav
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Václav Mergl: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Václav Mergl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Václav Mergl: Výtvarná a filmová tvorba 1961 - 1996 / Art and Film Works 1961 - 1996,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Výstava mladých 1965,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Jarní výstava 1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Jiří Velinger, Václav Mergl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Výstava mladých: 67,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Klub konkrétistů,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1968, VI. Internationale ausstellung Graphik,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1968, Klub konkrétistů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, L´art tchèque actuel,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Phases,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, 10 x 5 kreseb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Člověk a příroda: Výstava obrazů, grafiky, kreseb, fotografií, plastik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Výtvarníci animované tvorby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, 90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Minisalon,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Artchemo 1968/1969,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Český komiks (?) a výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, České umění XX. století: 1940-1970,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Štochlová Helena , Trickfilm, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Štochlová Helena , Animovaný film, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Poš Jan , Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60. - 80. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1966, Pohribný Arsén (Arzán) , V. Mergl a J. Velinger, Výtvarná práce, 14,17,1966/09/01,4-0
  1968, Valoch Jiří , Koláže a kresby Václava Mergla, Výtvarná práce, 16,14,1968/08/02,5
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Hansgirgová Františka , Navštívenka skupiny Phases, Mladá fronta, ?, ?, 1969/11/18,2-2
  1971, ? Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 12,56-57,1971/10,18-37
  1988/04/26, Zvoníček Petr , Výtvarníci animované tvorby, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,3,1988/04/26,8
  1989, Uždil Jaromír , Kresby ze šuplíku, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,7,1989/04/04,4-4
  1990, Poš Jan , Výtvarníci animovaného filmu, , 65,3,2005,6-11
  2000, Štěpán Petr , Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, ?, ?, 2000,7-79 (7 - 79)
  2011, Střeláková Lenka , Rekonstrukce toho, co se nikdy nestalo, Svést Labe do Berounky, ?, ?, 2011,24-37

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1970, Artchemo 68/69 Pardubice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, 90 autorů v roce ´90,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia),

text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Český komiks (?) a výtvarné umění,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé),

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (VIII. Man - Miž),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: