Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Boháček Karel

* 4.8.1886 Zamachy, Velké Všelisy (Mladá Boleslav) (Česká republika (Czech Republic))
+ 21.8.1928 Praha (Česká republika (Czech Republic))
ilustrátor, malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Boháček Karel
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Obrazy a kresby Karla Boháčka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Karel Boháček,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Karel Boháček: Životní dílo,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Karel Boháček: Krajinářské kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Karel Boháček: Figurální kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, Členská výstava Umělecké besedy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, Členská výstava Umělecké besedy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1928, Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1929, Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Jubilejní výstava Umělecké besedy 1933,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, Umělecká beseda: Český kraj - obrazy z let 1920 - 1938,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, 2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Výstava výběru zachráněných obrazů a plastik ze sbírek musea památníku osvobození,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Česká kresba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Tjeckoslovakisk Konst,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Moderní české malířství II (léta dvacátá),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Škola vidění I. (Výmluvnost kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Sto let Umělecké besedy (1863-1963),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Od Mánesa ke Špálovi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Český a slovenský lid ve výtvarném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Moderní česká kresba,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1965, Škola vidění (Výmluvnost kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Česká krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Krajina barvy a světla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Umění a doba (České umění dvacátých let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Nezapomenutelná generace (Sociální tendence v českém výtvarném umění v období let 1913-1930 ze sbírek Národní galerie v Praze a Severočeské galerie v Litoměřicích),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Umělecká beseda ve sbírce Středočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Lidé práce, bojů a vítězství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, České výtvarné umění 19. a 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, 20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Přírůstky sbírek 1972 - 1983,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, České výtvarné umění 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Výběr z přírůstků 1975-1985 (malba),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Krajináři Umělecké besedy (Václav Rabas, Karel Boháček, Vojtěch Sedláček, Vlastimil Rada),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Umělecká beseda (K 125. výročí založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, 1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, České sociální umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Z pokladů Severočeské galerie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národní galerie v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, České maliarstvo XX. storočia (II. diel),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Ostrov (České výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Umělecká beseda 1863-2003,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Z rodinného alba (Dílo členů Výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. - 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, 60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Má vlast (Pocta české krajinomalbě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938),

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu / From Post-Impressionism to Neo-Classicism,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Padrta Jiří , Karel Boháček, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Květ Jan , Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, ? Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Vimr Vladimír , Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, ? Město - region Mladá Boleslav (Regionální osobnosti - spisovatelé, Ulice v našem městě), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Exner Ivan , Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1928-9, Hégr Miloslav , Karel Boháček, Život, 8,?, 1928,7-36
  1928-9, Boháček Karel , Dopisy Karla Boháčka (Boháček o své práci, o dětech, ženě a o své chorobě), Život, 8,?, 1928,36-53
  1942, Birnbaumová Breindlová Alžběta , Černá Věra , Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, ?, 13-14,1942/03/30,255-261
  1942, Birnbaumová Breindlová Alžběta , Černá Věra , Karel Boháček (1886 - 1928), Opuštěná paleta, ?, ?, 1942,54-56
  1957, Padrta Jiří , Z korespondence Karla Boháčka, Výtvarné umění, 7,3,1957/05/25,107-113
  1957, Padrta Jiří , Obrazy Karla Boháčka, Výtvarná práce, 5,10,1957/05/24,3-3
  1957, Rabas Václav , Vzpomínka Václava Rabase na Karla Boháčka, Výtvarná práce, 5,10,1957/05/24,3
  1983, Baleka Jan , Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7,1,1983,21-29
  1983, Vlk Miloslav , Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7,2,1983,18-19 (s. 18-19)
  1987, Rybičková Kosová Zuzana , Počátek dvacátého století znamenal..., Krajináři Umělecké besedy, ?, ?, 1987,0-0 (nestránkováno)
  1987, Rybičková Kosová Zuzana , Karel Boháček (Malířské dílio Karla Boháčka...), Krajináři Umělecké besedy, ?, ?, 1987,0-0 (nestránkováno)
  1989, Zoubek Václav , Obrazy Karla Boháčka jsou zvláštní..., Karel Boháček: Figurální kresby, ?, ?, 1989,0-0 (nestránkováno)
  1996, Baleka Jan , Boháček Karel, Allgemeines Künstler-Lexikon, ?, ?, 1996,278-278

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze,

text
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Moderní česká kresba,

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, Bývalí členové Umělecké besedy,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Příruční slovník naučný (I. díl, A-F),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1975, Encyklopedie českého výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, 5. aukce výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Umění a starožitnosti,
  2003, Umění a starožitnosti / Art and Antiques (8. března 2003),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2008, Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, České výtvarné umění / Czech Fine Art,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, 66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, 72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění),

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, České a slovenské malířství první poloviny 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1992, České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: