Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Poš Petr

* 2.1.1944 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 1.5.2015
filmový výtvarník, ilustrátor, grafik, pedagog

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Poš Petr
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## ?, Petr Poš: Obrázky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Petr Poš: Kresby, grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Petr Poš,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Petr Poš: Z atelieru,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Petr Poš: Všichni hrajeme,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Petr Poš: Grafika, plakáty, ilustrace,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, UMPRUM 1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1978, Oborová výstava. Soudobá užitá grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Oborová výstava užité grafiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Výtvarníci animované tvorby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, XIII. bienále užité grafiky Brno 1988,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Současná česká grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Současná česká kniha,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Diseňo gráfico de Checoslovaquía,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Contemporary Czechoslovak Posters,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Současná česká grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, 2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Vltavotýnské výtvarné dvorky (22 českých grafiků),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Vltavotýnské výtvarné dvorky 1996 (II. ročník),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, 3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Čeští ilustrátoři dětem,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Svet priateľov (Medzinárodná výberová výstava plagátov),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Nejkrásnější české knihy konce 20. století (Plzeň 2001),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Současná česká ilustrační tvorba (9. ročník),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Český filmový plakát 20. století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Filmový plakát a kniha,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás,

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Petr Poš: Všichni hrajeme,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Petr Poš: Výstava filmových plakátů (Zlatá éra českého plakátu I.:),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Pastviny Petra Poše,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Štochlová Helena , Trickfilm, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Štochlová Helena , Animovaný film, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Poš Jan , Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1982, Klivar Miroslav , Funkce a hodnoty užité grafiky, Výtvarná kultura, 6,3,1982,9-12
  1983, Klivar Miroslav , Grafika Petra Poše (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 7,6,1983,52-53
  1988/04/26, Zvoníček Petr , Výtvarníci animované tvorby, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1,3,1988/04/26,8
  1989, /bh/ , Zrcadlo možných světů, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,24,1989/11/28,5
  1990, ? Petr Poš, Design Journal, ?, 27,1990,58-58
  1990, Poš Jan , Výtvarníci animovaného filmu, , 65,3,2005,6-11

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1994, Pohlaďte si králíčka (Ilustrace pro časopis Playboy),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1995, Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Vltavotýnské výtvarné dvorky (20 českých výtvarných umělců),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1998, 4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, 8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2006, His Master´s Freud,

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1990, Design Journal, 27,

seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Signatury českých a slovenských výtvarných umělců,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003 (XII. Por - Rj),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti),

aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, 4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, 6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, 7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, 8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění,

zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda),

www
rok vydání, název (podnázev)
  ?, Petr Poš (cs.wikipedia.org),

katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1981, Petr Poš: Kresby a grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Petr Poš: Jakoby nic,

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1981),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking),

informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Galerie Mona Lisa,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: