Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Sedláček Jan

* 10.9.1925 Olomouc (Olomouc) (Česká republika (Czech Republic))
+ 27.1.1996 Olomouc (Olomouc) (Česká republika (Czech Republic))
sochař, malíř, designér, kurátor

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Sedláček Jan
termín rozhodujícínázev výstavy, místo konání

Autorská
1979/12/04 - 1979/12/18 Jan Sedláček, Galerie Zlatá lilie, Praha
1980/08/26 - 1980/10/05 Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/03/04 - 1981/04/12 Jan Sedláček: Obrazy 1960-1980, Galerie Vincence Kramáře, Praha
2005/10/04 - 2005/10/29 Jan Sedláček: Maluji, tedy jsem, Galerie Patro, Olomouc (Olomouc)

Společná
1945/11/11 - 1945/12/02 Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1955/07/23 - 1955/08/15 Výstava obrazů a soch Jeronýma Grmely, Miloslava Jemelky, Radoslava Kutry, Iva Příleského, J. Sedláčka, Oldřicha Peče, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1958 - 1959 Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29 Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/10/12 - 1958/11/15 Členská výstava obrazů, grafiky, soch, užitého umění a architektury, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1959/09/06 - 1959/10/11 Výstava moravských výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/12/13 - 1960/02/15 IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15 IV. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1960/05/08 - 1960/06/30 15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961 Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/05/14 - 1961/06/11 Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1963/10/20 - 1963/11/10 II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1966/09/20 - 1966/10/16 Výtvarná fronta severní Moravy, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
1970/09/18 - 1970/11/14 Členské výstavy olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/04/28 - 1971/07/11 Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/12/17 - 1972/01 Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1975 Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
1975/01/19 - 1975/02/23 Art protis - deset let výtvarné technologie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1975/11/30 - Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/06 - 1976/07 Angažovaná monumentální tvorba v Severomoravském kraji. Volná výtvarná díla, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1978/02 - 1978/05 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1980/06 - 1980/10 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04 České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/03/01 - 1985/04/28 Umělci svému městu, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/05 - 1985/09 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/09 - 1985/10 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/05 - 1986/06 Výstava výtvarného umění ze současné tvorby severomoravských umělců a ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě, Park kultury a oddechu města Ostravy; Výstaviště Černá louka, pavilon B, Ostrava (Ostrava-město)
1987/10/08 - 1987/11/29 Výtvarní umělci Olomoucka k 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/12 - 1988/04 Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Zlín (Zlín)
1988/01 - 1988/04 Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/02/18 - 1988/04/03 Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
2001/06/14 - 2001/07/14 Genius loci, Hejčín - Řepčín, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)

Ostatní
1962/06/10 - České výtvarné umění 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: