Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Černý Miroslav Josef

* 15.2.1935 Horní Slivno (Mladá Boleslav) (Česká republika (Czech Republic))
+ 7.6.2007 Kolín (Kolín) (Česká republika (Czech Republic))
grafik, sochař, malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Černý Miroslav
termín rozhodujícínázev výstavy, místo konání

Autorská
1964/10 - 1964/10/28 Miroslav J. Černý, Galerie Fronta, Praha
1976/01/06 - 1976/02/08 Miroslav J. Černý: Grafika, plastika, Galerie d, Praha
1982 Miroslav J. Černý: Kresby, grafika, Městská obrazárna Ludvíka Kuby, Březnice
1985/11 Miroslav J. Černý: Grafika, sochy, Galerie d, Praha
1986/12 - 1987/01 Miroslav J. Černý, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

Společná
1959/12 - 1960/01 Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/01/26 - 1961/02 1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05/06 - Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 - Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962/03/02 - 1962/03/25 Hosté Hollara (Výstava grafiky hostů Hollara), Galerie Hollar, Praha
1963 X. výstava tvůrčí skupiny Říjen, Galerie Nová síň, Praha
1964/05/07 - Tvůrčí skupina Radar, Mánes, Praha
1965/02 - 1965/03 Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1965/05 - 1965/07 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1967/04/23 - 1967/05/15 Výstava mladých ´67, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1967/07/20 - 1967/08/25 1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1967/10/05 - 1967/11/05 Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1967/11/06 - 1967/11/26 Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/05 - 1969/06 Konfrontace 69 - Výstava severočeské grafiky, Muzeum, Teplice (Teplice)
1970/04/02 - 1970/04/26 Výstava mladých ´70, Mánes, Praha
1970/11/21 - 1970/11/30 Mostra della grafica Cecoslovacca, Salone del Circolo, Lucano
1974/07/04 - 1974/08/04 Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce, Praha, Praha
1975/05 - 1975/07 Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1977/02/17 - 1977/04/11 Česká protiválečná grafika 1940-1975, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1977/09/04 - 1977/10/02 Grafické práce z let studií (ze sbírky školních prací AVU), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1978 Nikdy válku. Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1979/09 Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze, Karolinum, Praha
1980/05 - 1980/06 Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
1982/05/19 - 1982/06/27 Lidice ve výtvarném umění, Středočeská galerie, Praha
1987/03/05 - 1987/04/12 Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07 Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1989/02/02 - 1989/03/26 Současná česká grafika, Mánes, Praha
1990/02/14 - 1990/04/08 Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
1990/05 - 1990/06 Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Galerie Václava Špály, Praha
1990/11/13 - 1991/01/01 Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Galerie Václava Špály, Praha
1992/06 - 07 Lidice ve výtvarnén umění, Lidice 1942 - 1992, Kulturní dům v Lidicích, Lidice
1993/06/04 - 1993/07/04 Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1997/06/26 - 1997/07/20 III. Praha graphic '97, Galerie Fronta, Praha

Ostatní

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: