Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Partlic ze Špicberka Šimon

* 1588 Třešť (Jihlava) (Česká republika (Czech Republic))
+ 1650
lékař, matematik, astronom, filozof, pedagog
detail osoby heslo

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Partlic ze Špicberka
Šimon Partlic se narodil v Třešti roku 1588. Jeho rodiče byli nevolníci Jana Vencelíka z Vrchovišť, Žirovnice a z Třeště. Partlicův otec se zabýval lidovým lékařstvím a od něj také zdědil Šimon zálibu v medicině. V roce 1607 začal v 17 letech studovat na gymnáziu ve Zhořelci v Horní Lužnici, kde pobyl dva roky. Studoval za rektorů Martina Mylia Zhořeleckého a doktora Kašpara Dornavia. Kolem roku 1610 se odebral na Vysoké učení Pražské, kde na artistické fakultě studoval hvězdářství. V roce 1612 dosáhl jako první mezi třinácti kandidáty hodnosti bakalářské. Jak bylo tehdy zvykem, byl poslán na funkci správce do školy v Klatovech, kde napsal svou první knížku "Adamus Judicatus" (Adam souzený), vydanou v Praze roku 1613.
Partlic chtěl dosáhnout nejen vyššího vzdělání, ale i povýšení na mistra svobodných umění. V tom mu však bránilo nevolnictví. Obrátil se proto k rektorovi Vysokého učení Pražského hraběti Juliu Šlikovi, který vymohl na Janu Václavu Vencelíkovi z Vrchovišť propuštění z poddanství. Po propuštění z nevolnictví byl Šimon Partlic povýšen dne 14. dubna 1614, za děkana Mikuláše Troila, na mistra "in artibus". Od roku 1615 byl rektorem městské školy v Pelhřimově a 16. října téhož roku přešel na školu u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském.
V Praze pokračoval ve vědecké činnosti disputací o problémech antropologických „Theses de antropologia", Věda o člověku, která vychází před Vánocemi 1615.
Bez vlastního jmění a bez výhledu, aby se stal profesorem Vysokého učení pražského, převzal po smrti Fridricha Colony z Felsu, na požádání vdovy Anny Barbary, výchovu jeho synů. převzetí výchovy v této rodině potvrzuje, že byl rozhodným přívržencem protestantských stavů. Po krátkém pobytu v Neydku se odebral v letech 1615a ž 1616 se svými svěřenci do Německa. Zde byl mistr Partlic zčásti na cestách, převážně se však zdržoval ve Wittenbergu, středisku německé reformace, kde navštěvoval univerzitu.
Od 24. dubna 1619 přijal správcovství školy v Hradci Králové, kde působil současně jako lékař do března 1620. V Hradci Králové vydal tři spisy „Iudicium atronomicum" aneb „Soud hvězdářský", dále „Naříkání Krista Pána" a „Flagellum Dei" to gest „Bič aneb metla Boží". Pravděpodobně v této době již byl povýšen za počestnost a vytrvalost v protestantismu do vladického stavu, zejména na přímluvu hraběte J. Ondřeje Šlika.
Po osudné bělohorské bitvě se vystěhoval s celou rodinou Colony z Felsu do Německa. Pelzel zaznamenává, že r. 1623 žil Partlic pod ochranou Jindřicha Jana vévody Šlesvického a byl vychovatelem a lékařem pěti synů „Zimního král" Fridricha Falckého.
Koncem r. 1620 se dal zapsat na basilejskou universitu a dosáhl tam v r. 1621 doktorátu lékařství. V letech 1622 - 1625 byl jako čestný doktor filosofie členem univerzity v Roztokách v Německu a 26. 11. 1625 byl jako pětatřicetiletý doktor medicíny přijat za člena akademie v holandském Leydenu.
Přijetím katolické víry si vykoupil možnost návratu do Čech. Později se vystěhoval do Anglie, kde se zdržovali mnozí z českých vystěhovalců a živili se spisováním a překládáním knih.
Není známo, kdy a kde zemřel, dle některých autorů to bylo asi v roce 1650.Skutečnost, že řada jeho kalendářů z pozdější doby byla vydána na Starém městě pražském (1640, 1641) a poslední Kalendář nový s pranostikou z r. 1650 byl vydán ve svobodném královském městě Trenčíně, svědčí pro jeho pobyt v našich zemích, takže zde pravděpodobně i zemřel.
zdroj - www.trest.cz
 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: